Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

  1. BYŠKA, Jan, Adam JURČÍK and Jiří SOCHOR. Geometry-based Algorithm for Detection of Asymmetric Tunnels in Protein Molecules. In Silvester Czanner and Wen Tang. TPCG 2013. Germany: Eurographics Association, 2013, p. 17-24. ISBN 978-3-905673-98-2.

  2008

  1. KIZEK, René, Ivo FABRIK, Filip DUŠA, Jiří BALOUN, Vojtěch ADAM and Libuše TRNKOVÁ. Automated analysis of proteins using Brdicka reaction. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008, p. 86-86. ISSN 0009-2770.
  2. KIZEK, René, Ivo FABRIK, Vojtěch ADAM, Dalibor HÚSKA, Jan ŠÍLENÝ, Jaromír HUBÁLEK and Libuše TRNKOVÁ. Automatická elektrochemická detekce proteinů (Automatic electrochemical detection of proteins). In VIII. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 46-47. ISBN 978-80-210-4525-5.
  3. CAVER Viewer (software)
   SOCHOR, Jiří. CAVER Viewer. 2008.
  4. BENEŠ, Petr, Petr MEDEK and Jiří SOCHOR. Computation of more channels in protein molecules. In Proceedings of Visual Computing for Biomedicine. Aire-la-Ville, Switzerland: Eurographics Association, 2008, p. 45-51. ISBN 978-3-905674-13-2.
  5. BÁRTOVÁ, Iveta, Jaroslav KOČA and Michal OTYEPKA. Functional Flexibility of Human Cyclin-Dependent Kinase-2 and Its Evolutionarily Conservation. Protein Science. COLD SPRING HARBOR LAB PRESS, 2008, vol. 17, No 1, p. 22-33. ISSN 0961-8368.
  6. MEDEK, Petr, Petr BENEŠ and Jiří SOCHOR. Multicriteria tunnel computation. In CGIM '08 Proceedings of the Tenth IASTED International Conference on Computer Graphics and Imaging. Innsbruck, Rakousko: ACTA Press, 2008, p. 160-164. ISBN 978-0-88986-720-8.
  7. MAREK, Jaromír, Tomáš KLUMPLER, Blanka PEKÁROVÁ, Petra BORKOVCOVÁ, Jan HEJÁTKO and Lubomír JANDA. Structure of CKI1RD, the receiver domain of the histidine kinase CKI1 from Arabidopsis thaliana. In XXI Congress and Assembly of the International Union of Crystallography (IUCr2008) - Book of Abstracts. 2008. ISSN 0108-7673.

  2007

  1. MICHÁLEK, Jaroslav, Petra SVĚTLÍKOVÁ, Michal FEDORA, Michal KLIMOVIČ, Lucia KLAPÁČOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Lubomír ELBL, Hana HRSTKOVÁ and Jaroslav HUBÁČEK. Bactericidal permeability increasing protein gene variants in children with sepsis. Intensive care medicine. 2007, 33(12), No 27, p. 2158-64, 7 pp. ISSN 0342-4642.
  2. DVOŘÁČKOVÁ, Martina, Pascale ROSSIGNOL, Olga KOROLEVA, Milan KUCHAŘ, John DOONAN, Peter Wesley SHAW and Jiří FAJKUS. In vivo localisation of Arabidopsis thaliana Myb-like proteins. In Telomeres & Telomerase. 2007.
  3. HOUSER, Josef, Oldřich JANICZEK and Michaela WIMMEROVÁ. Rhodaneses of Acidithiobacillus ferrooxidans - gaining protein from genom. In International Congress of Young Chemists YoungChem 2007. Warsaw: Chemical Scientific Society Flogiston, 2007, p. 52. ISBN 978-83-61037-16-3.
  4. KOZLÍKOVÁ, Barbora, Filip ANDRES and Jiří SOCHOR. Visualization of Tunnels in Protein Molecules. In Computer graphics, virtual reality, visualisation and interaction in Africa AFRIGRAPH '07. October 2007. Grahamstown, South Africa: ACM, 2007, p. 111-118. ISBN 978-1-59593-906-7.
  5. PETRLOVÁ, Jitka, Michal MASAŘÍK, David POTĚŠIL, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Zeptomole detection of streptavidin using carbon paste electrode and square-wave voltammetry. Electroanalysis. Germany, Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2007, vol. 19, No 11, p. 1177-1182. ISSN 1040-0397. Available from: https://dx.doi.org/10.1002/elan.200603837.

  2006

  1. PETŘEK, Martin, Michal OTYEPKA, Pavel BANÁŠ, Jaroslav KOČA and Jiří DAMBORSKÝ. CAVER: A New Tool to Explore Routes from Protein Clefts, Pockets and Cavities. BMC BIOINFORMATICS. 2006, vol. 7, No 7, p. 316-324. ISSN 1471-2105.
  2. KIZEK, René, Jitka PETRLOVÁ, Vojtěch ADAM, Ondřej BLAŠTÍK and Libuše TRNKOVÁ. Detekce proteinů za pomocí elektrochemických technik - využití průtokové analýzy (Detection of protein by electrochemical technique - using flow analysis). In 2. letni škola elektrochemické a coulochemické detekce ve spojeni s kapalinovou chromatografií. první. Brno: Mendelova lesnická a zemědělská universita, 2006, p. 46-51. ISBN 80-7157-965-3.

  2005

  1. FIALA, Radovan and Lukáš ŽÍDEK. New NMR Methods for Conformational Studies of Biomolecules. Materials Structure. Praha: The Czech and Slovak Cryst. Assoc., 2005, vol. 12, No 1, p. 23-24. ISSN 1211-5894.
  2. HROZA, Jiří. Protein Secondary Structure Prediction by Machine Learning Methods. In 1st International Summer School on Computational Biology. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2005, p. 38-43, 5 pp. ISBN 80-210-3907-8.
  3. PROKOP, Martin, Jiří DAMBORSKÝ and Jaroslav KOČA. TRITON: graphic software for modelling protein mutants and calculation reaction pathways. In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. vol.12, no. 1. Praha: Czech and Slovak Crystallographic Association, 2005, p. 17. ISSN 1211-5894.

  2004

  1. DOBES, Petr, Jan KMUNÍČEK, Vladimír MIKEŠ and Jiří DAMBORSKÝ. Binding of Fatty Acids to b-Cryptogein: Quantitative Structure-Activity Relationships and Design of Selective Protein Mutants. Journal of Chemical Information and Modeling. USA, 2004, 44-6, No 44, p. 2126-2132. ISSN 1549-960X.
  2. UNZEITIG, Vít, Leopold POSPÍŠIL, Hana ŠTROBLOVÁ and Martin HUSER. Evidence of Antibodies against the Chlamydial Protein (cHSP60) in Women from in Vitro Fertilization Program. Česká gynekologie. Praha: ČLS JEP, 2004, vol. 69, No 4, p. 253-257. ISSN 1210-7832.

  2002

  1. MAREK, Jaromír and Z. TRÁVNÍČEK. Monokrystalová rentgenová strukturní analýza (Single crystal X-ray structure analysis). první. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002, 169 pp. nedělí se na edice. ISBN 80-244-0551-2.
  2. OTYEPKA, Michal, Miroslav STRNAD, Jiří DAMBORSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ and Jaroslav KOČA. Proteins and Their Interactions With Small Molecules Studied by Computer Simulations. In Materials Structures in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Praha: 1. setkani ceskych a slovenskych strukturnich biologu, 2002, p. 45-46.
  3. PREISLER, Jan. Příprava vzorku pro MALDI MS metodou nanášení ve vakuu (Sample Preparation for MALDI MS using Vacuum Deposition). In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, p. 465. ISSN 0009-2770.

  2000

  1. GLOSER, Vít and Jan GLOSER. Nitrogen-rich compounds support spring re-growth of grass Calamagrostis epigejos. Plant Physiology and Biochemistry. Elsevier, 2000, vol. 38, p. 241-241. ISSN 0981-9428.
Display details
Displayed: 14/7/2024 07:00