Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    1999

  1. HOSKOVEC, Tomáš. Prusové - pruština - Prusko. Stěhování jména, zánik jazyka, zmizení lidí i země. (The Prussians - the Prussian Language - Prussia. A Shift of the Name, a Decline of the Language, a Disappearance of the People and the Territory.). In Komunita a komunikace (edidit Petr Zima). Praha: Institut základů vzdělanosti University Karlovy, 1999. p. 103-130. ISBN 80-902439-9-1.
Display details
Displayed: 9/5/2021 13:47