Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Veronika SLONKOVÁ and Anna VAŠKŮ. MATRIX METALLOPROTEINASE -2 GENE VARIABILITY IN PSORIASIS. In 6th EADV Spring Symposium on Psoriasis. 2009. vyd. Bukurešť: EADV, 2009. p. 303-303.
 2. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ and Veronika SLONKOVÁ. RELATIONS BETWEEN THREE POLYMORPHISMS IN HLA RELATED GENES AND HEREDITY IN PSORIASIS PATIENTS. In 6th EADV Spring Symposium on Psoriasis. 2009. vyd. Bukurešť: EADV, 2009. p. 310-310.
 3. 2008

 4. SLONKOVÁ, Veronika. Efalizumab – východisko v léčbě těžké psoriázy (Efalizumab as a successful treatment for severe psoriasis). In Česko-slovenská dermatologie. Praha: ČLS JEP, 2008. p. 334. ISSN 0009-0514.
 5. VAŠKŮ, Vladimír. Léčba psoriázy léky místními a celkovými (Topical and systeme treatment in psoriasis). In Česko-slovenská dermatologie. Praha: ČLS JEP, 2008. p. 213. ISSN 0009-0514.
 6. VAŠKŮ, Vladimír. Na staronové téma (The old and new thems). Čes.-slov. Dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2008, vol. 83, No 4, p. 175. ISSN 0009-0514.
 7. VAŠKŮ, Vladimír. Některé molekulárně biologické aspekty imunitních dějů u psoriázy (Some molecular biologicals aspects of psoriasis immunology). In Česko-slovenská dermatologie. Praha: ČLS JEP, 2008. p. 144. ISSN 0009-0514.
 8. NEČAS, Miroslav and Vladimír VAŠKŮ. Případ generalizované psoriázy, kontraindikované ke konvenční systémové terapii, úspěšně léčené efalizumabem (A case of widespread psoriasis contraindicated for conventional systemic treatment, successfully treated with efalizumab). Čes.-slov. Dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2008, vol. 83, No 1, p. S23-S27, 5 pp. ISSN 0009-0514.
 9. 2007

 10. BALAŠTÍK, Drahomír and Věra SEMRÁDOVÁ. Distribuce některých proměnných ve výběru psoriatiků a jejich modifikace skupinovou psychoterapií (Distribution of some variables in the sample of psoriatics and their modification by group psychotherapy). Československá psychologie. 2007, LI, No 2, p. 183-197. ISSN 0009-062X.
 11. ZGAŽAROVÁ, Simona. Léčba generalizované psoriázy adalimumabem; popis případu (Treatmen of generalized psoriasis by adalimumab; a case report). In Abstrakta - XIV. ročník Konference mladých lékařů. Brno: FN u sv. Anny v Brně, 2007. p. 35-35.
 12. SEMRÁDOVÁ, Věra, Vladimír VAŠKŮ, Veronika SLONKOVÁ and Drahomír BALAŠTÍK. Ovlivnění kvality života psoriázou (Psoriasis: The impact on the quality of life). Dermatologie dvouměsíčník pro praktické lékaře a pediatry. Praha: Medakta s.r.o., 2007, I., No 4, p. 126-130. ISSN 1802-1719.
 13. VAŠKŮ, Vladimír. Psoriasa ve světle současných poznatků (Psoriasis - knowledge up to date). In Abstrakta Čtvrté dermatologické dny s mezinárodní účastí. 2007.
 14. BENÁKOVÁ, Nina, Karel ETTLER, Jiří ŠTORK and Vladimír VAŠKŮ. Psoriáza nejen pro praxi (Psoriasis - not only for praxis). 1. vyd. Praha: TRITON, 2007. 190 pp. ISBN 978-80-7254-966-5.
 15. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ and Anna VAŠKŮ. Three Retionoid X Receptor Gene Polymorphisms in Plaque Psoriasis and Psoriasis Guttata. Dermatology. Basilej: Karger AG, 2007, 02/2007, No 214, p. 118-124. ISSN 1018-8665.
 16. 2006

 17. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ and Anna VAŠKŮ. Variabilita receptorů RXRA a RXRB u pacintů s psoriázou (Variability in genes encoding for RXRA and RXRB in patients with psoriasis). In Kniha abstraktov, II. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, 2006. p. 41-41. ISBN 80-969418-3-6.
 18. 2005

 19. SLONKOVÁ, Veronika, Vladimír VAŠKŮ, Věra SEMRÁDOVÁ and Drahomír BALAŠTÍK. Studie kvality života u pacientů s lupenkou (Studie of quality of life in patients with psoriasis). In Sborník abstrakt I. kongres českých a slovenských dermatovenerologů. Brno: Medica Publishing and Consulting s.r.o., 2005. p. 49-49. ISBN 80-239-5083-5.
 20. VAŠKŮ, Vladimír, Věra SEMRÁDOVÁ, Veronika SLONKOVÁ and Drahomír BALAŠTÍK. Study of quality of life in patients with psoriasis vulgaris. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. Blackwell Publishing, 2005, vol. 19, Suppl 2, p. 1-1. ISSN 0929-0168.
 21. VAŠKŮ, Vladimír, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ and Věra SEMRÁDOVÁ. Three promoter polymorphisms of MMP-2 gene are associated with age in plaque psoriasis. In Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. Paris: Blackwell Publishing, 2005. p. 1-1.
 22. 2004

 23. SEMRÁDOVÁ, Věra. Kvalita života nemocných s psoriázou (The quality of life of the patients with psoriasis). In Přednášky a abstrakta I. Moravskoslezské symposium o atopické dermatitidě a psychodermatologii s mezinárodní účastí. Nový Jičín: Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín, 2004. p. 33.
 24. VAŠKŮ, Vladimír. Některé etiopatogenetické aspekty psoriázy (Some etiopathogenetic aspects of psoriasis). Postgraduální medicína. Praha: Sanoma magazines Praha, s.r.o., 2004, vol. 6, No 3, p. 323-325. ISSN 1212-4184.
 25. VAŠKŮ, Vladimír and Věra SEMRÁDOVÁ. Perspectives of the DNA analysis in psoriasis in diagnostics and therapy. In 10th Prague dermatology symposium. International Society of Dermatology, Regional Meeting. Praha: Kongresový sekretariát, Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Bulovka, Praha, 2004. p. 11-11.
 26. SEMRÁDOVÁ, Věra. Přehled terapeutických postupů u psoriázy (Treatment options of psoriasis - overview). Postgraduální medicína. Praha: Sanoma magazines Praha, s.r.o., 2004, vol. 6, No 3, p. 326-330. ISSN 1212-4184.
 27. VAŠKŮ, Vladimír. Psoriáza ve světle současných poznatků (Present knowledge about psoriasis). Practicus. Praha: Practicus s.r.o., 2004, vol. 3, No 4, p. 96-98. ISSN 1213-8711.
 28. SEMRÁDOVÁ, Věra, Drahomír BALAŠTÍK, Vladimír VAŠKŮ and Veronika SLONKOVÁ. Psychopatologic features in patients with psoriasis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. Amsterodam: Elsevier Science Publisher, 2004, vol. 18, Suppl. 2, p. 329-329. ISSN 0926-9959.
 29. VAŠKŮ, Vladimír, Věra SEMRÁDOVÁ, Veronika SLONKOVÁ and Drahomír BALAŠTÍK. Quality of life in patients with psoriasis vulgaris. Journal of European Academy of Dermatology and Venereology. Brusel (Belgie): Blackwell Publishing, 2004, vol. 18, Suppl. 2, p. 350-350. ISSN 0929-0168.
 30. VAŠKŮ, Vladimír, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ and Anna VAŠKŮ. Two RXR a gene polymorphisms in psoriasis vulgaris chronica. Journal of European Academy of Dermatology and Venereology. Brusel (Belgie): Blackwell Publishing, 2004, vol. 18, Suppl. 2, p. 329-329. ISSN 0929-0168.
 31. 2003

 32. SEMRÁDOVÁ, Věra and Drahomír BALAŠTÍK. Možnosti hodnocení kvality života nemocných s psoriázou (The Quality of Life Measurement in Patients with Psoriasis). Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2003, vol. 78, No 6, p. 228-231. ISSN 0009-0514.
 33. 2001

 34. VAŠKŮ, Vladimír. Association of gelatinase a (MMP-2) and endothelin-1 gene polymorphism with plaque psoriasis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. Amsterodam: Elsevier Science Publisher, 2001, vol. 15, suppl. 2, p. 237. ISSN 0926-9959.
 35. VAŠKŮ, Vladimír. Psoriáza - současné trendy léčby. (Psoriasis- present trends in therapy). Causa subita. Praha: I.M.P.International medical publication, 2001, vol. 4, No 4, p. 165-166. ISSN 1212-0197.
 36. 2000

 37. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ and Věra SEMRÁDOVÁ. Asociace psoriázy se dvěma genetickými polymorfismy v genu pro angiotenzinogen. (Association of Psoriasis with Angiotensinoge Gene Polymorphisms.). Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, vol. 75, No 4, p. 152-155. ISSN 0009-0514.
 38. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Nina BENÁKOVÁ and Věra SEMRÁDOVÁ. Polymorphisms in inflammation genes(angiotensinogen, TAP1 and TNF-beta) in psoriasis (Polymorphisms in inflammatin genes(angiotensinogen,TAP1 and TNF-beta) in psoriasis). Archives of Dermatological Research. Germany: Springer, 2000, vol. 292, No 11, p. 531-534. ISSN 0340-3696.
Display details
Displayed: 16. 1. 2021 07:52