Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Rusko v české zahraniční politice (Russia in Czech foreign policy). In KOŘAN, Michal. Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009. p. 190-206, 16 pp. Analýza ÚMV, č. 1. ISBN 978-80-86506-78-4.
 2. 2007

 3. FRANTÁL, Bohumil. Výzkum veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Moravské Budějovice, Blatnice, Zvěrkovice, Lukov, Jaroměřice nad Rokytnou a Bohušice. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2007. 5 pp.
 4. 2006

 5. VAŠEČKA, Michal. Percepcia eurofondov občanmi Slovenska (Perception of Eurofonds by citizens of Slovakia). In In: Beblavá, Emília - Beblavý, Miroslav (eds): Prejeme alebo využijeme eurofondy? 1. vydání. Bratislava: Transparency International Slovensko, 2006. p. 28-39. ISBN 80-89244-04-1.
 6. VAŠEČKA, Michal. Sociologický výskum antisemitizmu na Slovensku po roku 1989 v kritickej perspektíve (Sociological research of the antisemitism in Slovakia after 1989 in a critical perspective). Sociológia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2006, vol. 38, No 4, p. 283-312. ISSN 0049-1225.
 7. 2003

 8. RABUŠIC, Ladislav and Aleš BURJANEK. Česká veřejnost a imigranti aneb vláda míní, veřejnost však mění? (The Czech Public and Immigrants or the Government Proposes but the Public Disposes?). Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Pedo, 2003, vol. 45, No 2, p. 88-98. ISSN 0011-8265.
 9. VAŠEČKA, Michal. Relation of the majority people to the Roma. In In: Vašečka, Michal - Jurásková, Martina - Nicholson, Tom (eds): Čačipen pal o Roma. A Global Report on Roma in Slovakia. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. p. 227 - 236. Global reports. ISBN 80-88935-46-6.
 10. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Ladislav RABUŠIC and Martina MAZÁČOVÁ. Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu. (The elderly and social measures in the eyes of public). Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 67 pp. Výzkumné zprávy.
 11. 2002

 12. VASEČKA, Michal, Martina JURÁSKOVÁ, Elena KRIGLEROVÁ, Peter PULIŠ and Jana RYBOVÁ. Rómske hlasy. Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. (Roma Voices. The Roma and their Political Participation during the Tranformation Period.). 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. 168 pp. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9.
 13. SIROVÁTKA, Tomáš, Wim VAN OORSCHOT and Ladislav RABUŠIC. Welfare state solidarity and support: the Czech Republic compared with the Netherlands. In World Poverty (edited by Peter Townsend and David Gordon). Bristol (UK): The Policy Press, 2002. p. 147-169. World Poverty. ISBN 1861343957.
 14. 2000

 15. MAREŠ, Petr. The Entry of Czech Republic into the NATO in its Public Opinion Research Data. Czech Sociological Review. Praha: Academy of Science - IS, 2000, vol. 8, No 1, p. 103-116. ISSN 1210-3861.
 16. 1999

 17. MAREŠ, Petr. Česká a slovenská média o vstupu do NATO: obsahová analýza před madridským summitem (The Czech and Slovak Media on the Entry of the Czech Republic to NATO: the Subjekt Analyses of the Press before the Madrid Summit). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, vol. 6, No 3, p. 271-282. ISSN 1211-3247.
 18. ŘEHÁK, Stanislav. Reflexe hranice ČR/SR obvatelstvem moravské strany pomezí (Reflexion of the new Czech/Slovak frontier by the inhabitants of the Moravian part of the border area). In Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae universitatis prešoviensis. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 1999. p. 81-90. ISBN 80-88722-64-0.
 19. MAREŠ, Petr. Rozšíření NATO v datech výzkumu veřejného mínění (The Entry of Postcommunist Countries into the NATO in Their Public Opinion Research Data). Praha: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 1999. 140 pp.
 20. RABUŠIC, Ladislav and Tomáš SIROVÁTKA. The Czech Welfare State and its Legitimacy. Polish Sociological Review. Warsaw: Polish Academy of Sciences, 1999, vol. 126, No 2, p. 239-253. ISSN 1231-1413.
 21. WINKLER, Jiří. Typy komunikace a interakce správních úřadů s občany (Ways of Communication and Interaction of Public Administration and Citizens). In Územní samospráva v ČR, SR a Rakousku. 1. vydání. Brno: MU, 1999. p. 87-93. samospráva. ISBN 80-210-2254-X.
 22. WINKLER, Jiří. Veřejné mínění jako projev veřejného zájmu (Public Opinion as a Expression of Public Interest). Editor: Ivan Malý. In Problémy definování a prosazování veřejného zájmu. 1. vydání. Brno: MU, 1999. p. 87-100. ISBN 80-210-2236-1.
 23. 1997

 24. ŘEHÁK, Stanislav. Změny prostorových interakcí v názorech obyvatelstva moravsko-slovenského pomezí. Analýza výsledků terénního průzkumu. Výzkumná zpráva (GA ČR č. 205/95/1184) (Changes of space interactions in opinions of the Moravian-Slovak borderlands population .). Brno: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty MU, 1997. 33 pp. interní tisk katedry, bez čísla svazku.
 25. 1992

 26. MAREŠ, Petr, Libor MUSIL and Ladislav RABUŠIC. Fenomén moravanství (Moravian Movement). Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1992, vol. 24, No 1, p. 85-88. ISSN 0049-1225.
 27. 1991

 28. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ and Libor MUSIL. Sociální změna očima české veřejnosti (Social Change in Perception of Czech Public). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1991, vol. 27, No 6, p. 702-714. ISSN 0038-0288.
Display details
Displayed: 2/10/2023 23:52