Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. HYÁNEK, Vladimír and Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Pluralismus procesu poskytování veřejných služeb (PLURALISM OF PROCESS OF PUBLIC SERVICES). In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Tribun EU s.r.o. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 20-41. ISBN 978-80-7399-345-0.
 2. 2007

 3. VIDOVIČOVÁ, Lucie and Eva GREGOROVÁ. Mainstreaming věku jako strategie managementu populací se stárnoucí demografickou strukturou (Age mainstreaming as a management tool for ageing societies). Praha, Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2007. 76 pp. Výzkumné zprávy. ISBN 978-80-87007-57-0.
 4. HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace (Nonprofit organizations). In Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 31-42, 294 pp. ISBN 978-80-210-4423-4.
 5. KŘIVÁNEK, Martin. Vývoj a struktura vybraných výdajů státního rozpočtu do oblasti vzdělávání (Progress and structure of selected state budget expences to education). In Problematika zabezpečování veřejných služeb. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. p. 74-79. ISBN 978-80-7399-030-5.
 6. 2006

 7. HYÁNEK, Vladimír and Simona ŠKARABELOVÁ. Institucionální zabezpečení veřejných služeb (The institutional Providing of Public Services). In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 8-20. ISBN 80-210-3956-6.
 8. 2004

 9. ŠKARABELOVÁ, Simona. Komunikace jako nástroj kvality služeb poskytovaných veřejnou správou (Communication as an quality-instrument of public administrations services). In Public Adminstration 2004. 1. vyd. Pardubice: Univerzit Pardubice, 2004. p. 330-332. ISBN 80-7194-684-2.
 10. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Organizace turistických informačních center (The Organization of Tourist Information Centers). In MendelNET 2004 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia na CD. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2004. p. 132-132, 7 pp. ISBN 80-7302-088-2.
 11. 2003

 12. HRABALOVÁ, Simona and Vladimír ŽÍTEK. Kvantitativní analýza poskytování veřejných služeb na komunální úrovni (Kvantitative analyse of providing public services on communal level). In Veřejná ekonomika a správa 2003. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. p. 13-22. ISBN 80-248-0430-1.
 13. ŠKARABELOVÁ, Simona, Vladimír HYÁNEK and Petra KUZMOVÁ. Podíl nestátních neziskových organizací na poskytování veřejných služeb (Share of NGOs on Public Services Providing). In STRECKOVÁ, Yvonne. Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1.vydání. Brno: MU Brno, 2003. p. 104-130. ISBN 80-210-3074-7.
 14. 2002

 15. VOLEK, Jaromír and Václav (eds.) ŠTĚTKA. Médiální a realita (Media Reality). Brno: Masarykova Universita v Brně, 2002. 270 pp. Média, kultura, komunikace, 5. ISBN 80-210-3083-6.
 16. 2001

 17. KOZÁKOVÁ, Simona. Struktura neziskového sektoru v Německu a Rakousku (Structure of Non-Profit Sector in Germany and Austria). Praha: Ministerstvo vnitra, 2001. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky.
Display details
Displayed: 28/3/2023 17:20