Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2005

  1. TOUŠEK, Jaromír, Jiří DOSTÁL, Iva SLANINOVÁ and Eva TÁBORSKÁ. A Quantum Chemical Study vs. Biological Activity of Seven Quaternary Benzophenanthridine Alkaloids. In 11th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry - Book of Abstracts. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2005, p. PO-18, 1 pp. ISBN 80-210-3763-6.
   Name in Czech: Kvantově chemická studie a biologická aktivita sedmi kvartérních benzofenthridinových alkaloidů
   Name (in English): A Quantum Chemical Study vs. Biological Activity of Seven Quaternary Benzophenanthridine Alkaloids
   Organic chemistry. English. Czech Republic.
   Keywords in English: Quantum Chemical Calculation; Biological Activity; Quaternary Benzophenanthridine Alkaloids

   Changed by: doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc., učo 1309. Changed: 29/8/2005 14:45.
Displayed: 31/5/2024 00:04