Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

  1. CUBEREK, Roman, Marcela JANÍKOVÁ and Jan DYGRÝN. Adaptation and validation of the Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) among Czech children. PLOS ONE. Public Library of Science, 2021, vol. 16, No 1, p. nestránkováno, 14 pp. ISSN 1932-6203. Available from: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0245256.

  2012

  1. KOLEJKA, Jaromír and Kateřina BATELKOVÁ. Informational and educational value of satellite atlases. In 21st Cartographic School. 2012.
  2. KOLEJKA, Jaromír. Kartografická škola (Cartographic School). GeoBusiness. Praha: Springwinter, s.r.o., 2012, vol. 11, No 2, p. 20-22. ISSN 1802-4521.

  2009

  1. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Informovanost školních dětí v Brně o poruchách výživy (Awareness of school children in Brno on nutritional disorders). 1st ed. Brno: Anabell, 2009, 5 pp. Zpravodaj Anabell, 2009, roč. 4, č. 21, s. 6-10.
  2. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Minimální preventivní program jako účinný prostředek v boji se závislostmi na základních a středních školách v ČR (Minimal Preventive Programme as an Effective Tool in Fighting against Addiction at Primary and Secondary Schools in the Czech Republic). In Firma a konkurenční prostředí 2009. Sborník z mezinárodní vědecké konference. 5. část. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2009, p. 182-190, 254 pp. ISBN 978-80-7392-088-3.
  3. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Pavel MENŠÍK and Tatiana KIMÁKOVÁ. Podporuje prostředí základní školy v ČR zdravý vývoj dětské páteře ? (Does the Basic School Environment in the Czech Republic Promote Suitable Development of Childrens Spine ?). In VI. MARTINSKÉ DNY HYGIENY - VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO s medzinárodnou účasťou. 2009.

  2008

  1. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. A Drug Scene at the Masaryk University Brno 10 Years after. In ŘEHULKA, E. et al. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008): Contemporary School Practice and Health Education. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 141-164, 23 pp. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-042-5.
  2. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Michal RAUS and Tatiana KIMÁKOVÁ. A survey into basic school pupils´ lifestyle. Central European Journal Occupational and Environmental Medicine. Budapest: The Occupational Health Foundation, 2008, vol. 14, No 1, p. 40-41. ISSN 1219-1221.
  3. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora." ("Description of Drug Scene at MU in Brno and Preventive Measures Proposal. Stage 3: Monitoring of preventive activities at MU and their support".). 1st ed. Brno: PdF MU, 2008, 66 pp. Výzkumná zpráva.
  4. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK and Hana HÁJKOVÁ. Diabetic Pupil in Class - Handbook for Elementary School Teachers. In ŘEHULKA, E. Et Al. School And Health 21(3/2008): Social And Health Aspect of Health Education. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 241-255, 14 pp. School and health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
  5. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Štěpánka STRNADOVÁ and Andrea WEISOVÁ. Existuje na našich základních školách stále ještě handicap ve výuce genetiky ? (Does a Handicap in Teaching Genetics in Our Elementary Schools Exists ?). In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008-3. část. Sekce 9: Firma a vzdělanostní kapitál. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 443-452, 512 pp. ISBN 978-80-7392-022-7.
  6. FOREJTOVA, S., H. MANN, J. STOLFA, K. VEDRAL, I. FENCLOVA, Danka NÉMETHOVÁ and K. PAVELKA. Factors influencing health status and disability of patients with ankylosing spondylitis in the Czech Republic. Clinical Rheumatology. New York: Springer, 2008, vol. 27, No 8, p. 1005-1013. ISSN 0770-3198.
  7. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. MOŽNOSTI PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁVISLOSTÍ V PODMÍNKÁCH ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY (POSSIBILITIES OF PRIMARY PREVENTION OF ADDICTIONS IN CONDITIONS OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL). Zdravotníctvo a sociálna práca. Bratislava: Sapientia, 2008, vol. 3, 3-4, 2 pp. ISSN 1336-9326.
  8. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity (Habit-forming Substances, its Consuption, Attitudes and Opinions of Masaryk University Students). In Prevence závislostí ve škole. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 25-45. ISBN 978-80-7392-077-7.
  9. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí (Masaryk University Students Point of View at Prevention of Pathological Addictions). In Prevence závislostí ve škole. 1st ed. Brno: MSD, 2008, p. 13-24. ISBN 978-80-7392-077-7.
  10. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na primární prevenci patologických závislostí (Masaryk University Students Point of View at Primary Prevention of Pathological Addictions). In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008-3.část. Sekce 9: Firma a vzdělanostní kapitál. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 453-464, 512 pp. ISBN 978-80-7392-022-7.
  11. KUBIATKO, Milan, Soňa NAGYOVÁ and Tibor NAGY. Postoje študentov gymnázií k počítačom (High school students attitudes toward computers). 2008, 14 pp. ISSN 1213-3809.
  12. KUBIATKO, Milan. Praktická aplikácia informačných a komunikačných technológií do vyučovania biológie (A practical application of information and communication technologies to the biology teaching). Technológia vzdelávania. 2008, vol. 16, No 3, p. 14-17. ISSN 1335-003X.
  13. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK and Ilka VAĎUROVÁ. Questions about Education of Pupils Suffering from Chronic Disease or Another Grave Illness from The Parents Point of View-International Project TIMSIS. In Řehulka, Evžen et al. Social and Health Aspects of Health Education. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 221-239. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
  14. KUBIATKO, Milan, Zlatica ORSZÁGHOVÁ and Zuzana HALÁKOVÁ. Taxonómia vtákov Slovenska - Edukačný disk pre učiteľov a študentov (Taxonomy birds of Slovakia - educational disc for teachers and students). Informatika v škole. 2008, vol. 17, 33/34, p. 10-13. ISSN 1335-616X.
  15. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Učte děti o rizicích anorexie! (Teach Children Anorexia Risks!). Psychologie DNES. Praha: Portál, 2008, vol. 14, No 6, p. 35-36. ISSN 1212-9607.
  16. PITNEROVÁ, Pavla. Výsledky výzkumného šetření, provedeného v rámci projektu "Analýza připravenosti budoucích učitelů na integraci sluchově postižených žáků". (Research Results of the Project: Are Future Teachers Ready for Integration of Hearing-impaired Pupils?). In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 107-120. ISBN 978-80-210-4762-4.
  17. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Způsoby propagace u SME (Ways of promotion at SME). In Sborník RaVŠ. Brno: Rašínova vysoká škola, 2008, 11 pp. ISBN 978-80-87001-14-1.
  18. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Petr KACHLÍK and Marie HAVELKOVÁ. Žáci druhého stupně základních škol v Brně a jejich informovanost o možných závislostech vznikajících na jídle (Pupils in the Second Grade of Primary Schools in Brno and their Foreknowledge of Possible Developing Food Addictions). In Prevence závislostí ve škole. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 54-65. ISBN 978-80-7392-077-7.

  2007

  1. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Kateřina VRBECKÁ. Co vědí a jak se dívají na některé módní způsoby zdobení těla a jejich zdravotní rizika žáci druhého stupně základní školy (The knowledge of pupils in the second grade of primary school about certain trendy ways of decorating the human body and its health risks and how do children view it). Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007, vol. 17, 1-2, p. 18-37. ISSN 1211-2720.
  2. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Deskripce drogové scény na MU v Brně a návrh preventivních opatření. Etapa 2: Realizace deskriptivní dotazníkové studie na MU (A Drug Scene Description at the Masaryk University Brno and Suggestion of Prevention Steps. Periode 2: A Realisation of Descriptive Study via Questionnaire at the Masaryk University). 1st ed. Brno: PdF MU, 2007, 96 pp. Výzkumná zpráva.
  3. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Hana HÁJKOVÁ and Pavel MENŠÍK. Diabetický žák ve třídě-manuál pro učitele ZŠ (Diabetic Pupil In Class - Handbook for Primary School Teachers). In Social and Health Aspects of Health Education. 1st ed. Brno: MSD s.r.o.,Brno, 2007, p. 241-256, 15 pp. Śchol and Healh 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
  4. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Drogová scéna na MU po 10 letech (A Drug Scene at the Masaryk University Brno 10 Years after). In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1st ed. Brno: MSD a PdF MU, 2007, p. 18-19, 48 pp. ISBN 978-80-86633-98-5.
  5. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Drogy na MU, aneb Berou, neberou ? (Habit-forming substances at the Masaryk University, They are taking, or not ?). 1st ed. Brno: MU, 2007. Internetový měsíčník MU.
  6. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Drugs, Future Doctors and Pedagogues at Masaryk University. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido, 2007, p. 655-670. ISBN 978-80-7315-138-6.
  7. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Lenka PROCHÁZKOVÁ. Food Intake Disorders-Awarness and Prevention of Pupils of the Second School Year at Elementary Schools in Brno. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido, 2007, p. 793-812. ISBN 978-80-7315-138-6.
  8. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Michal RAUS. Charakteristika klíčových momentů způsobu života žáků před vstupem na střední školu (Characteristics of crucial moments of lifestyle of pupils before entering high school). In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 8: Firma a vzdělanostní kapitál. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2007, p. 30-39, 83 pp. ISBN 978-80-86633-90-9.
  9. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK and Ilka VAĎUROVÁ. Issues of Education of Pupils with Chronic or Other Serious Disorders in Terms of a Teacher-International Project TIMSIS. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido, 2007, p. 463-480. ISBN 978-80-7315-138-6.
  10. ZÍTKOVÁ, Jitka. Komunikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s lyrickým textem (projekt výzkumu). (Communication of pupils with special education needs with lyrical text (research projekt).). In Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. Brno: Paido, 2007, p. 237-248. speciální pedagogika. ISBN 978-80-7315-162-1.
  11. NEUSAR, Aleš and Jiří MAREŠ. Kvalita života z pohledu dětí ze základních škol ve věku 8-15 let (Quality of life from the viewpoint of children aged 8 - 15). In J. Mareš a kol. (Eds.) Kvalita života u dětí a dospívajících II. Brno: MSD, 2007, p. 139-158, 19 pp. II. ISBN 9788073920081.
  12. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK and Michal RAUS. LIFESTYLE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido, 2007, p. 155-170. ISBN 978-80-7315-138-6.
  13. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK and Ilka VAĎUROVÁ. Otázky edukace žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním z pohledu rodičů-mezinárnodní projekt TIMSIS (Questions about Education of Pupils Suffering from Chronic Disease or Another Grave Illness from the Parents Point of View: International Project TIMSIS). In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1st ed. Brno: MSD a PdF MU, 2007, p. 46-47, 48 pp. ISBN 978-80-86633-98-5.
  14. MAREŠ, Jiří. SCHOOL AND THE QUALITY OF LIFE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 313-328. ISBN 978-80-7315-138-6.
  15. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Kateřina VRBECKÁ. The Knowledge of Pupils in the Second Grade of Primary School about Certain Ways of Decorating the Human Body and its Health Risks. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido, 2007, p. 225-247, 904 pp. ISBN 978-80-7315-138-6.
  16. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Úloha dotazníku při autoevaluaci školy (The role of the questionnaire in internal school evaluation). In Hodnocení v práci učitele psychodidaktické a etické souvislosti. první. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2007, p. 137-142. ISBN 978-80-7041-010-3.
  17. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Úloha dotazníku při autoevaluaci školy (The role of the questionnaire at internal school evaluation). In Hodnocení v práci učitele psychodidaktické a etické souvislosti. 2007th ed. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2007, p. 137-142. ISBN 978-80-7041-010-3.
  18. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Lenka PROCHÁZKOVÁ. Znalosti o problematice poruch příjmu potravy a možnosti jejich prevence u žáků na 2. stupni pěti brněnských základních škol (The knowledge of pupils in the second grade in five primary schools in brno about the problems of eating disorders and the possibilities of its prevention). Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007, vol. 17, 1-2, p. 1-17, 18 pp. ISSN 1211-2720.

  2006

  1. STŘELEC, Stanislav and Jana KRÁTKÁ. Činnosti třídního učitele z pohledu vedení škol (The form teacher activities from the school administration point of view). In Sborník z konference ČAPV Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu, 5.-7. 9. 2006 (CD-ROM) Plzeň. 1. vyd. Plzeň: ČAPV, KPd FPE ZČU, 2006, p. 36-44. ISBN 80-7043-483-X.
  2. PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Informovanost žáků druhého stupně základní školy o poruchách příjmu potravy (Food Intake Disorders of Second Grade Pupils at Elementary Schools). In Výchova ke zdraví II. Sborník prací studentů a učitelů katedry rodinné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 39-50. ISBN 80-210-4215-X.
  3. KOHOUTEK, Rudolf. Metody poznávání osobnosti a duševního zdraví žáka (Methods of personality cognition and the cognition of the pupils mental health). První vydání. Brno: Masarykova univerzita.Pedagogická fakulta., 2006, 96 pp. Pedagogická fakulta. ISBN 80-210-3932-9.
  4. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 1. část. (A Pilot Interventionist Project for Elementary Schools called „Narcotics-Reason-Impact“ - Analysis of Results and Evaluation. 1st part.). Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, vol. 41, No 1, p. 3-15. ISSN 0862-0350.
  5. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. (A Pilot Interventionist Project for Elementary Schools called „Narcotics-Reason-Impact“ - Analysis of Results and Evaluation. 2nd Part.). Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, vol. 41, No 3, p. 129-144. ISSN 0862-0350.
  6. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod-Dopad alias „DDD" (A pilot preventive project "Narcotics-Reason-Impact"). In Sborník z mezinárodní konference Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 1st ed. MU Brno: PdF MU, 2006, p. 391-417, 491 pp.
  7. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Sonda do drogové scény na 2 fakultách MU (The sample of the drug scene at two faculties of the Masaryk University). In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2006. Sekce 9: Firma v právním a sociálním prostředí. 1st ed. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2006, p. 21-39, 200 pp. ISBN 80-7302-113-7.
  8. KOPFOVÁ, Alena. Strategický management ve veřejné správě (Strategic Management in Public Administration). Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006, 8 pp. 2. díl. ISBN 80-245-1091-X.
  9. VOJTKOVÁ, Naděžda. What do teachers find challenging in introducing picture storybooks? In Picture books and young learners of English. MAFF series. Mnichov, Německo: Langenscheidt ELT GmbH, Munchen, 2006, p. 109-113, 169 pp. ISBN 978-3-526-50836-6.

  2005

  1. KACHLÍK, Petr. Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně (A description of drug scene and prevention of addictions at 6 faculties of MU in Brno). In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: ČLS JEP, 2005, p. 272-288. ISBN 80-7329-107-X.
  2. KACHLÍK, Petr. Problém závislostí u vysokoškolských studentů a možnosti jeho zvládání (Addictions problem at theUniversity Students and Possibilities of its Solution). In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 9: Firma a sociální prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2005, p. 56-69, 144 pp. ISBN 80-7302-096-3.
  3. JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy: Vývoj diagnostické metodiky pro použití s žáky 2. stupně ZŠ (School climate: the development of an assessment procedure for middle school children). prezntace. Brno: Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech, 2005.
  4. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Jana KUBÁTOVÁ. Support of First Aid Teaching at the 1st Grade of Basic School. In ŘEHULKA, Evžen. Sborník School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido, 2005, p. 1091-1108. ISBN 978-80-7315-119-5.
  5. KUBIATKO, Milan and Katarína UŠÁKOVÁ. Vplyv IKT na záujem žiakov o biológiu z pohľadu učiteľov (The influence of ICT on the pupils interest about biology from the teachers view). Informatika v škole. 2005, vol. 14, No 30, p. 33-37. ISSN 1336-7323.
  6. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část (A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 1.). Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, vol. 40, No 4, p. 193-221. ISSN 0862-0350.
  7. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 2. část. (A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 2.). Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, vol. 40, No 5, p. 259-282. ISSN 0862-0350.

  2004

  1. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Drogy a šikana na 1. stupni ZŠ. Zpráva o pilotním výzkumném projektu mapujícím zneužívání návykových látek, výskyt šikany a postoje k nim ve vybraných školách na 1. stupni ZŠ v okrese Zlín (Drugs and chicane at the infant school. A report about research pilot study, mapping drug abuse, chicane occurrence and attitudes towards them at selected infant schools in District Zlin, Moravia Region.). 1st ed. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004.
  2. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Pilotní studie zaměřená na zneužívání návykových látek a šikanu na prvním stupni ZŠ [CD-ROM] (A pilot study focused on abuse of habit-forming substantions and torture at the infant school [CD-ROM]). 1st ed. Brno: PdF MU v Brně, 2004. ISBN neurčeno.
  3. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK, Magdalena KUBÍNIOVÁ, Lucie OGROCKÁ and Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Stravovací zvyklosti kuřáků marihuany.Výsledky analytické retrospektivní studie u kuřáků marihuany a dvou srovnávacích souborů (kuřáci tabáku, nekuřáci) (Eating habit of marihuana smokers. Results of analytic retrospective study at marihuana smokers and 2 comparative files (tobacco smokers, non-smokres)). 1st ed. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004.
  4. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů SOŠ a SOU na Moravě - Výsledky studie 1997-1999 [CD-ROM] (Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools in Region Moravia- Results of Study 1997-1999 [CR-ROM]). 1st ed. Brno: PdF MU Brno, 2004. Učitelé a zdraví 5. ISBN neuvedeno.

  2003

  1. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study. In : Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Teachers and Health 5. 1st ed. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003, p. 379-404. ISBN 80-86669-02-5.

  2002

  1. NOVOTNÝ, Petr. Teachers and Innovation; Opening Stage of an Exploration of Today's Practice. In Education-Line. Leeds: University of Leeds, 2002, p. 1.

  2001

  1. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK and Stanislav OURODA. Studenti moravských středních odborných škol a učilišť, návykové látky a postoje k nim (Students of high schools and training institutions in Moravian region, habit-forming substances and attitudes to them.). Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2001, vol. 50, No 4, p. 163-163. ISSN 1210-6313.
Display details
Displayed: 28/5/2024 13:42