Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2000

    1. LAZAROVÁ, Bohumíra. K možnostem předškolní diagnostiky připravenosti dětí k nácviku čtení (Preschool diagnostic of prereading ability). In Specifické poruchy učení a chování. 1st ed. Praha: Portál. p. 72-75. ISBN 80-7178-389-7. 2000.
Display details
Displayed: 14/4/2024 12:31