Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. NECKÁŘ, Jan. Transferové daně (Transfer Taxes). In Finanční a daňové právo. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. p. 345 - 360. ISBN 978-80-7380-155-7. 2009.

  2008

  1. MRKÝVKA, Petr and Petra SCHILLEROVÁ. Acquisition of real estate in the Czech Republic by non-residents. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2. p. 221-225. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9. 2008.
  2. HAVLAN, Petr. Disposal of real estate of public subjects. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2. p. 150-154. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9. 2008.
  3. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Environmental limitations of the land use. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2. p. 184-191. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9. 2008.
  4. SEHNÁLEK, David. Free movement of capital. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2. p. 81-84. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9. 2008.
  5. PRŮCHOVÁ, Ivana. Land arrangement in the Czech Republic (basic issues). In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2. p. 174-183. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9. 2008.
  6. KLIKOVÁ, Alena. Real estate cadastre and real estate registration. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2. p. 163-173. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9. 2008.
  7. ROZEHNALOVÁ, Naděžda and Jiří VALDHANS. Real estate from the perspective of Czech private international law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2. p. 73-80. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9. 2008.
  8. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ and Markéta SELUCKÁ. Real estate in civil law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2. p. 13-58. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9. 2008.
  9. JURNÍKOVÁ, Jana. Real estate in construction law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2. p. 135-142. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9. 2008.
  10. RADVAN, Michal, Ivana PAŘÍZKOVÁ and Dana ŠRAMKOVÁ. Real estate in tax law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2. p. 229-247. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9. 2008.
  11. NECKÁŘ, Jan. Současnost a budoucnost transferových daní (Present and Future of Transfer Taxes). In Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. p. 235 - 239. ISBN 978-80-210-4733-4. 2008.
  12. SCHELLE, Karel. The beginning of the evidence of the real property in the Czech countries. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. 1st ed. Białystok (Polsko): Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2. p. 155-162. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9. 2008.
  13. MOŽDIÁKOVÁ, Michaela. Vklad podniku do základního kapitálu společnosti a osvobození od daně z převodu nemovitosti (Real estate invested into the registered capital and exemption from Real Estate Transfer Tax). In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o. p. 223-226. ISBN 978-80-210-4733-4. 2008.

  2007

  1. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí v Evropě (Real Estate Trasnfer Taxation in Europe). Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, roč. XV., No 10, p. 3-10. ISSN 1801-6006. 2007.

  2006

  1. BRADÁČ, Albert and Josef FIALA. Věcná břemena od A do Z : [podle stavu k 1.1.2006] (The real estate from A toward Z). / Albert Bradáč ... [et al.]. 3. aktualiz. vyd. Praha: Linde. 331 pp. bez. ISBN 80-7201-572-9. 2006.

  1999

  1. PRUDIL, Lukáš and Svatopluk PRUDIL. Rozhodný den pro účely stanovení daně z převodu nemovitostí (The Decisive Day for the Purpose of Fixing Tax from the Transfer of a Real Estate). Soudní inženýrství : časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech. Brno: Cerm, vol. 10, No 4, p. 175-176. ISSN 1211-443X. 1999.
Display details
Displayed: 12/4/2024 16:45