Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. RADVAN, Michal. Daň z nemovitostí. Daň silniční (část VI., část X.) (Real Estate Tax. Road Tax (part VI., part X.)). In Daně 2009. 1st ed. Praha: ASPI, a.s., 2009. 50 pp. Meritum - výkladová řada.
  2. RADVAN, Michal. Municipal Tax Ordinances. In Patologie w administracji publicznej. 1st ed. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009. p. 755-761. Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 978-83-7601-628-3.
  3. RADVAN, Michal. Possibilities of Czech Municipalities to Influence Real Estate Tax. In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. 1st ed. Targu-Jiu: Constantin Brancusi University of Targu-Jiu, 2009. p. 167-168. ISBN 978-973-144-283-9.
  4. RADVAN, Michal. Property Taxes Reforms in the Czech Republic. Bialostockie Studia Prawnicze. Bialystok: Temida 2, 2009, vol. 2009, No 5, p. 392-398. ISSN 1689-7404.

  2008

  1. RADVAN, Michal. Daň z nemovitostí. Daň silniční (část VI., část X.) (Real Estate Tax. Road Tax (part VI., part X.)). In Daně 2008. 1st ed. Praha: ASPI, a.s., 2008. p. 905-930; 1037-1053, 43 pp. Meritum - výkladová řada. ISBN 978-80-7357-349-2.
  2. RADVAN, Michal. Daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2009 (Real Estate Tax Return for 2009). Daně a právo v praxi. Praha: ASPI, a.s., 2008, vol. 13, No 12, p. 23-29. ISSN 1211-7293.
  3. RADVAN, Michal. Místní poplatky. Daně dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí (Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax). In Obce 2008-2009 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.7.2008. Praha: ASPI, 2008. p. 437-448; 459-499, 53 pp. Meritum. ISBN 978-80-7357-331-7.
  4. RADVAN, Michal. Możliwość kształtowania podatku od nieruchomości przez gminy w Czechach (Possibilities of Czech Municipalities to Influence Real Estate Tax). In Podatki i opłaty lokalne w praktyce. 1st ed. Warszawa: TaxPress, 2008. p. 199-204. TaxPress. ISBN 978-83-915002-8-6.
  5. RADVAN, Michal. Možnosti obcí ovlivnit daň z nemovitostí (Possibilities of Municipalities to Influence Real Estate Tax). In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. Cofola 2008. 1st ed. Brno: Tribun EU, 2008. p. 521-526. ISBN 978-80-210-4629-0.

  2007

  1. RADVAN, Michal. Daň z nemovitostí. Daň silniční (část V., část IX.) (Real Estate Tax. Road Tax (part V., part IX)). In Daně 2007. 1st ed. Praha: ASPI Publishing, 2007. p. 813-836; 945-962, 42 pp. Meritum - výkladová řada. ISBN 978-80-7357-246-4.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Daň z nemovitostí v evropském kontextu (Real Estate Tax in the European Context). In Evropské finanční systém 2007 (Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 62-68. ISBN 978-80-210-4319-0.
  3. NOVÁKOVÁ, Petra and Ondřej LICHNOVSKÝ. K zajišťovacímu převodu práva z pohledu daně z převodu nemovitostí (Conveyance of Title By The Real Estate Tax View). Právní fórum. Praha: ASPI, a.s., 2007, vol. 2007, No 6. ISSN 1214-7966.

  2006

  1. RADVAN, Michal. Daň z nemovitostí. Daň silniční (část V., část IX.) (Real Estate Tax. Road Tax (part V., part IX)). In Daně 2006. 1st ed. Praha: ASPI Publishing, 2006. p. 791-813; 915-932, 41 pp. Meritum - výkladová řada. ISBN 80-7357-166-8.
  2. RADVAN, Michal. Konstrukční prvky nemovitostních daní (Structural Elements of Real-Estate Tax). In Mekon 2006. 1st ed. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. p. 128 + CD, 2 pp. ISBN 80-248-1013-1.
  3. RADVAN, Michal. Místní poplatky. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí (část čtvrtá, hlava I, III, IV) (Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax (part 4th/I, III, IV)). In Obce 2006 - 2007. 1st ed. Praha: ASPI Publishing, 2006. p. 367-376; 387-424, 48 pp. Meritum - výkladová řada. ISBN 80-7357-151-X.

  2005

  1. NOVÁKOVÁ, Petra. Obec a daň z nemovitosti (Municipality And Real Estate Tax). In Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 132-139, 7 pp. ISBN 80-210-3677-X.

  2002

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daň z nemovitostí u bytů a nebytových prostorů (The real estate tax from apartmant and non-residential premises). In Politika bydlení Jihomoravského kraje. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. p. 39-41. ISBN 80-210-2789-4.
Display details
Displayed: 4/12/2023 23:15