Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. RADVAN, Michal. Property Taxes Reforms in the Czech Republic. Bialostockie Studia Prawnicze. Bialystok: Temida 2, 2009, vol. 2009, No 5, p. 392-398. ISSN 1689-7404.

  2008

  1. RADVAN, Michal. Místní poplatky. Daně dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí (Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax). In Obce 2008-2009 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.7.2008. Praha: ASPI, 2008. p. 437-448; 459-499, 53 pp. Meritum. ISBN 978-80-7357-331-7.
  2. NECKÁŘ, Jan. Současnost a budoucnost transferových daní (Present and Future of Transfer Taxes). In Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 235 - 239. ISBN 978-80-210-4733-4.

  2007

  1. NECKÁŘ, Jan. Theoretical Aspects of Transfer Taxes. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. 2007th ed. Voroněž: University of Voronezh, 2007. p. 298-304. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  2. NECKÁŘ, Jan. Vyvlastnění nebo dobrovolný prodej? (Pohled z hlediska finančního práva) (Expropriation or Voluntary Sale? (From Financial Law Point of View)). Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, vol. 2007, No 2, p. 13 - 16. ISSN 1801-6006.
  3. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí v Evropě (Real Estate Trasnfer Taxation in Europe). Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, roč. XV., No 10, p. 3-10. ISSN 1801-6006.

  2006

  1. RADVAN, Michal. Místní poplatky. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí (část čtvrtá, hlava I, III, IV) (Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax (part 4th/I, III, IV)). In Obce 2006 - 2007. 1st ed. Praha: ASPI Publishing, 2006. p. 367-376; 387-424, 48 pp. Meritum - výkladová řada. ISBN 80-7357-151-X.
Display details
Displayed: 5/12/2023 00:29