Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2011

  1. LASÁK, Jan and Pavla ŠIMONÍKOVÁ. Uznání závazku v judikatuře českých soudů (Recognition of an obligation in the Czech case-law). Soudní rozhledy, Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 17, č. 8, p. 277-283. ISSN 1211-4405.
Display details
Displayed: 28. 9. 2020 09:04