Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2005

 1. DANĚK, Petr. Kraje v transformaci: vývoj regionálních rozdílů (Regions in transition: development od regional differences.). Praha: CEVRO, 2005. 15 pp. Fakta, názory, komentáře.
 2. DANĚK, Petr. Vývoj regionálních rozdílů a jejich odraz v politických preferencích obyvatel. (Changes in interregional differences and its reflection in political preferences of population). In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 31-40. ISBN 80-210-3888-8.
 3. 2004

 4. VĚŽNÍK, Antonín and Ilona ŠTĚPÁNKOVÁ. Geografické aspekty transformace zemědělství v okrese Hodonín (Geographic aspects of transformation of agriculture in the Hodonín district). In Geografické informácie 8, Stredoeuropský priestor, Geografia v kontexte nového regionálného rozvoja. první. Nitra: Univerzita K.Filozofa v Nitre, 2004. p. 389-396, 7 pp. ISBN 80-8050-784-8.
 5. VĚŽNÍK, Antonín and Linda BARTOŠOVÁ. Selected regional geographical differences of the Czech Republic agriculture, after the transformation processes. Agricultural Economics. Praha: Česká akademie zemědělských věd - Ústav, 2004, vol. 50, No 5, p. 207- 217, 10 pp. ISSN 0139-570X.
 6. 2002

 7. VĚŽNÍK, Antonín. Agrocenzus 2000, regionálně geografické aspekty (Agrocenzus 2000, regional geographical aspects). In Geografické informácie 7, Zborník z XIII. kongresu SGS. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, katedra geografie, 2002. p. 257 - 264. ISBN 80-8050-542-X.
 8. 2000

 9. KUČERA, Vojtěch. Netradiční metody výzkumu venkovských regionů. In Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis 7, "Jak dál v regionální geografii". Plzeň: Katedra geografie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 2000. p. 151-160, 185 pp. ISBN 80-7082-543-X.
 10. MARYÁŠ, Jaroslav. Podnikatelská aktivita fyzických osob jako indikátor transformační adaptace na příkladu Brněnského kraje (Entrepreneurs activity of physical persons as indicator of tranformation adaptation in case of the Brno region.). In II. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2000. p. 121-129. ISBN 80-210-2317-1.
 11. 1999

 12. KUČERA, Vojtěch. Nové možnosti výzkumu regionálních diferencí venkovské společnosti (New possibilities of regional differences research of country society). In Regionalizace České republiky (Formování regionů, jejich funkce, význam pro začleňování do evropského prostoru). 1999th ed. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 1999. p. 111-115, 120 pp. Sborník z mezinárodní konference. ISBN 80-7044-257-3.
 13. 1997

 14. HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Prevalence rizikových faktorů a poruch reprodukce v různých lokalitách České republiky (Prevalence of risk factors and reproductive disorders in women from different localities in the Czech Republic). Hygiena. 1997, vol. 42, No 4, p. 197-208. ISSN 1210-7840.
Display details
Displayed: 25/6/2022 07:22