Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC and Martin ŠAUER. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice (Theoretical and Methodical Approaches to the Tourism regionalization in the Czech Republic). Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2008, vol. 41, No 2, p. 105-117. ISSN 0139-8660.
 2. 2007

 3. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER and Andrea HOLEŠINSKÁ. Teoreticko-metodologické a praktické přístupy k regionalizaci cestovního ruchu (Theoretical-methodological and practical approaches towards tourism regionalization). In XXI. sjezd České geografické společnosti: Česká geografie v evropském prostoru, sekce Sociogeografické procesy. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. p. 273-280. ISBN 978-80-7040-986-2.
 4. KUNC, Josef and Martin ŠAUER. Vybrané aspekty cestovního ruchu v kraji Vysočina (Selected Aspects of Tourism in the Vysočina Region). In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 316-324. ISBN 978-80-210-4325-1.
 5. 2006

 6. VYSTOUPIL, Jiří and Martin ŠAUER. Atlas cestovního ruchu České republiky (Tourism Atlas of the Czech Republic). In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2006. p. 263-267. ISBN 8021041552.
 7. 2005

 8. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Geografie cestovního ruchu, aneb elektronický atlas cestovního ruchu zemí světa (Geography of Tourism and/or Tourism E-atlas of World Countries). In Sborník referátů ze semináře "Geografie, cestovní ruch a rekreace" (CD ROM). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2005. p. 183-188. ISBN 80-244-1221-7.
 9. 2004

 10. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Tourism Development and Regionalization in the Czech Republic on the Threshold of a New Century. In 3rd International Confrerence for Young Researchers. Volume I. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2004. p. 230-233. ISBN 963-9483-44-3.
Display details
Displayed: 26/10/2021 10:13