Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC and Martin ŠAUER. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice (Theoretical and Methodical Approaches to the Tourism regionalization in the Czech Republic). Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2008, vol. 41, No 2, p. 105-117. ISSN 0139-8660.
  Name in Czech: Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice
  Name (in English): Theoretical and Methodical Approaches to the Tourism regionalization in the Czech Republic
  RIV/00216224:14560/08:00025390 Article in a journal. Economics. Czech. Slovakia.
  Vystoupil, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) -- Holešinská, Andrea (203 Czech Republic) -- Kunc, Josef (203 Czech Republic) -- Šauer, Martin (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Tourism; Regionalization; Czech Republic
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 31/3/2009 12:13.
 2. 2007

 3. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER and Andrea HOLEŠINSKÁ. Teoreticko-metodologické a praktické přístupy k regionalizaci cestovního ruchu (Theoretical-methodological and practical approaches towards tourism regionalization). In XXI. sjezd České geografické společnosti: Česká geografie v evropském prostoru, sekce Sociogeografické procesy. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. p. 273-280. ISBN 978-80-7040-986-2.
  Name in Czech: Teoreticko-metodologické a praktické přístupy k regionalizaci cestovního ruchu
  Name (in English): Theoretical-methodological and practical approaches towards tourism regionalization
  RIV/00216224:14560/07:00021064 Proceedings paper. Earth magnetism, geodesy, geography. Czech. Czech Republic.
  Vystoupil, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) -- Šauer, Martin (203 Czech Republic) -- Holešinská, Andrea (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Tourism; regionalization; theoretical approaches; atlas of tourism
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D., učo 21026. Changed: 15/8/2007 13:44.
 4. KUNC, Josef and Martin ŠAUER. Vybrané aspekty cestovního ruchu v kraji Vysočina (Selected Aspects of Tourism in the Vysočina Region). In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 316-324. ISBN 978-80-210-4325-1.
  Name in Czech: Vybrané aspekty cestovního ruchu v kraji Vysočina
  Name (in English): Selected Aspects of Tourism in the Vysočina Region
  RIV/00216224:14560/07:00021073 Proceedings paper. Earth magnetism, geodesy, geography. Czech. Czech Republic.
  Kunc, Josef (203 Czech Republic, guarantor) -- Šauer, Martin (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Tourism; Collective Accommodation Establishments; Regionalization; Vysočina Region
  Type of proceedings: post-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 27/6/2008 12:45.
 5. 2006

 6. VYSTOUPIL, Jiří and Martin ŠAUER. Atlas cestovního ruchu České republiky (Tourism Atlas of the Czech Republic). In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2006. p. 263-267. ISBN 8021041552.
  Name in Czech: Atlas cestovního ruchu České republiky
  Name (in English): Tourism Atlas of the Czech Republic
  RIV/00216224:14560/06:00016527 Proceedings paper. Earth magnetism, geodesy, geography. Czech. Czech Republic.
  Vystoupil, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) -- Šauer, Martin (203 Czech Republic)
  Keywords in English: tourism; atlas of tourism; regionalization
  Type of proceedings: post-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc., učo 390. Changed: 7/12/2006 15:49.
 7. 2005

 8. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Geografie cestovního ruchu, aneb elektronický atlas cestovního ruchu zemí světa (Geography of Tourism and/or Tourism E-atlas of World Countries). In Sborník referátů ze semináře "Geografie, cestovní ruch a rekreace" (CD ROM). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2005. p. 183-188. ISBN 80-244-1221-7.
  Name in Czech: Geografie cestovního ruchu, aneb elektronický atlas cestovního ruchu zemí světa
  Name (in English): Geography of Tourism and/or Tourism E-atlas of World Countries
  Earth magnetism, geodesy, geography. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: tourism; atlas; Internet; teaching aid; regionalization
  Type of proceedings: post-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D., učo 21026. Changed: 29/4/2008 13:55.
 9. 2004

 10. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Tourism Development and Regionalization in the Czech Republic on the Threshold of a New Century. In 3rd International Confrerence for Young Researchers. Volume I. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2004. p. 230-233. ISBN 963-9483-44-3.
  Name in Czech: Rozvoj cestovního ruchu a rajonizace v České republice na prahu nového tisíciletí
  Name (in English): Tourism Development and Regionalization in the Czech Republic on the Threshold of a New Century
  RIV/00216224:14410/04:00010379 Proceedings paper. Economics. English. Hungary.
  Holešinská, Andrea (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: Tourism; Inbound Tourism; Outbound Tourism; Natural Tourist Region; Regionalization; Trends

  Changed by: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D., učo 21026. Changed: 12/1/2005 13:29.
Displayed: 16/5/2022 11:21