Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. KONEČNÝ, Štěpán. Differences in representing the environment of the internet for adolescents. 1th EARA Conference, Torino, 2008.
 2. 2007

 3. DOUŠKOVÁ, Dagmar, Alena ŠPANOVÁ and Bohuslav RITTICH. Identifikace a stanovení příbuznosti kmenů bakterií druhu Bifidobacterium longum pomocí metod molekulární diagnostiky (Identification and determination of the relationships of Bifidobacterium longum bacterial strains using molecular diagnostic methods). In XI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 48-48. ISBN 978-80-210-4234-6.
 4. KONEČNÝ, Štěpán and David ŠMAHEL. Lidé na internetu: jaké jsou možné zisky a rizika? (People on the Internet: possible gains and risks). In Heller, D.; Mertin, V.; Sobotková, I. (ed.). Psychologické dny 2006 : Prožívání sebe a měnícího se světa : sborník příspěvků z konference 24. Psychologické dny, Olomouc 2006. Olomouc: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2007. p. 10-16, 6 pp. ISBN 978-80-7308-185-0.
 5. MORAVČÍKOVÁ, Zuzana. Rodina z pohľadu antropológie občianskej spoločnosti (The family from the viewpoint of the anthropology of the civil society). In Slovenská antropológia (buletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV). Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2007. p. 107 - 110. ISSN 1336-5827.
 6. VESELÁ, Jana. THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM. In Řehulka, Evžen. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21(2). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 397-402. ISBN 978-80-7315-138-6.
 7. 2006

 8. ŠMAHEL, David. Czech adolescents' partnership relations and sexuality in the Internet environment. San Francisco: Society for Research on Adolescence, 2006. Poster na konferenci: Biennial Meeting 2006.
 9. MACEK, Petr and Lenka LACINOVÁ. Výzkum vztahů v adolescenci: minulost a současnost (Research on adolescents´ interpersonal relationships: past and present). In P. Macek, L. Lacinová (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. p. 11-24. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1.
 10. JEŽEK, Stanislav. Vztahy s dospělými mimo rodinu (Relationships with unrelated adults). In Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. p. 81 - 98. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1.
 11. MACEK, Petr and Zuzana ŠTEFÁNKOVÁ. Vztahy s rodiči a jejich souvislosti s citovou vazbou (Relationships with parents and their connections to attachment). In P. Macek, L. Lacinová (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. p. 25 - 40. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1.
 12. 2005

 13. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex as the Form of the Internet Communication: Motivation of the Users. In Cyberspace 2004: Normative Framework. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2005. p. 149-154. ISBN 80-210-3690-7.
 14. TOMÁŠEK, Marcel. Singles. Listy. Olomouc: Občanský dialog, 2005, vol. 2005, No 4, p. 18-20. ISSN 1210-1222.
 15. 2003

 16. VAŠEČKA, Michal. Relation of the majority people to the Roma. In In: Vašečka, Michal - Jurásková, Martina - Nicholson, Tom (eds): Čačipen pal o Roma. A Global Report on Roma in Slovakia. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. p. 227 - 236. Global reports. ISBN 80-88935-46-6.
 17. 2002

 18. RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ and Klára ŠEĎOVÁ. Vztahy školy a rodiny: analýza současné situace (Relationships between School and Family: analysis of the current situation). In Výzkum školy a učitele, 10. konference ČAPV. Praha: Univerzita Karlova, 2002. p. 119 - 120. ISBN 80-7290-089-7.
 19. 2001

 20. VYBÍRAL, Zbyněk. Mění se psychika lidí v éře internetu? (Does change a psychic of people in internet-era?). Psychologie dnes. Praha: Portál, 2001, vol. 7, No 3, p. 16-19. ISSN 1211-5886.
 21. 2000

 22. NOVOTNÝ, Petr. Středoškolský student ve školní třídě (Hi-school student in the classroom). In Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí. první. Brno: Česká pedagogická společnost - Konvoj, 2000. p. 118-120. ISBN 80-85615-92-4.
 23. 1997

 24. POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. Rozvoj vztahů školy a rodiny: několik zahraničních inspirací (The Development of Relations Between the School and Family.). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Brněnská univerzita, 1997, U2, U2, p. 5-34, 29 pp. ISSN 80-210-1753-8.
Display details
Displayed: 2/10/2023 22:28