Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

 1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ and Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi (E-learning. Learning with digital technologies). Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 280 pp. ISBN 978-80-7552-217-7.
 2. 2012

 3. ROHLÍKOVÁ, Lucie, Jana VEJVODOVÁ, Jiří ZOUNEK and Ondřej BÁRTA. Informační a komunikační technologie a jejich využití při studiu na vysoké škole (Information and communication technologies and their use in study at the university). In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012.
 4. ZOUNEK, Jiří. Ten Years After... or ICT in Czech basic schools, 2001 - 2011. In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.
 5. ZOUNEK, Jiří. University Students - the Dawn of a Digital Generation? (a pilot study). In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.
 6. 2010

 7. ZOUNEK, Jiří. Vysokoškolské studium v éře sociálních sítí (pohledem studentů) (Tertiary education in the era of social networking (through students` eyes)). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2010. p. 285-290. ISBN 978-80-7435-067-2.
 8. 2009

 9. ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti (E-learning - one of the forms of learning in modern society). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2.
 10. 2008

 11. ZOUNEK, Jiří and Klára ŠEĎOVÁ. Jak zkoumat ICT v každodenní práci učitele aneb videostudie jako kvalitativní metoda (How to study ICT in everyday work of teachers or video study as a qualitative method). Orbis scholae. Praha: PedF UK, 2008, vol. 2, No 1, p. 137 - 148. ISSN 1802-4637.
Display details
Displayed: 28/9/2022 15:13