Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Didaktika NŠ, 5.roč. (Didactics, 5th year). 1st ed. Brno, 2008. 40 pp.
 2. PAVLOVSKÁ, Marie. Modlitby z archy (Prayers from the Ark). 2008.
 3. 2004

 4. OAKLANDOVÁ, Gabriela. The Workbook Of English Pronunciation for Teachers. Andrew Oakland, Jaroslav Ondráček (editoři). Brno: MU, 2004. 60 pp. ISBN 80-210-3518-8.
 5. 2003

 6. FILO, Petr. Statistická kritéria výzkumu biorytmicity (Statistical criterions of biorhythmical research). In SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY. 1st ed. Brno: Vydavatelství MU, Brno - Kraví hora, 2003. p. 101-106. ISBN 80-210-3130-1.
 7. 2002

 8. KNOPOVÁ, Blanka, Blanka KNOPOVÁ and Jaroslav KOUTSKÝ. Písničko, pojďme si hrát! (Leťs go to play with a song together!). 1. vydání. Praha ALBRA: Alena Brajerová ALBRA Praha, 2002. 30 pp. Učebnice pro ZŠ. ISBN 80-86490-53-X.
 9. 2001

 10. FILIPOVÁ, Helena. Romantik sovětského dne. Gennadij Špalikov. (A romaniticist of the soviet day. Gennadij Špalikov.). SPFFMU, Slavica Litteraria X. Brno: MU Brno, 2001, vol. 4, No 4, p. 23-34. ISSN 1212-1509.
Display details
Displayed: 25/5/2022 14:54