Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

 1. KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Šárka PORTEŠOVÁ, Martina HREJSEMNOU and Michaela VACKOVÁ. Školní poradenství (School counseling). Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 258 pp. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4502-2.
 2. 2013

 3. VALEEVA, Karina. Adaptační strategie ruských studentů na vysokých školách v České republice (Strategies of adaptation of Russian students at the Universities of Czech Republic). In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu "Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti" 2013. 2013.
 4. NOVOTNÝ, Petr, Lucie CHALOUPKOVÁ, Michaela ZEDNÍKOVÁ and Kateřina LOJDOVÁ. Adult education : trends and issues II. Brno; 2013. 2013.
 5. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Akční výzkum výukové komunikace (Action Research of Educational Communication). In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
 6. DOLNÍK, Peter. Ako sa z výskumníka stáva domorodec a z domorodca zase výskumník. Ako sa (ne)robí výskum vo vlastnej sociálnej skupine (How a researcher goes native and a native becomes a researcher. How (not) to do research within your own social group). In Pavlásek, Michal; Nosková, Jana. Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 63-75. ISBN 978-80-210-6480-5.
 7. JUHAŇÁK, Libor. Analytika učení a dolování dat v oblasti e-learningu (Learning Analytics And Data Mining In E-Learning). In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
 8. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Co přispívá k duševní pohodě vysokoškoláků? (What contributes to the well-being of university students?). In věda.muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 1 pp. ISSN 1805-9759.
 9. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Creation of citizen identity and furthering the civic role through career guidance? In Career counselling: a human or a citizen's right? Conference of the International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG). 2013.
 10. ERČULJ, Justina, Andrej SAVARIN, Eric VERBIEST, Paul MAHIEU, Kristina MALMBERG, Torbjörn HORTLUND, Milan POL, Bohumíra LAZAROVÁ, Signe NEIMANE and Agnis GLEIZUPS. Developing leadership capacity for data-informed school improvement. In ENIRDELM 2013. Educational leadership: bridging the gap(s) between theory and practice: Portorož, Slovenia, 19.-21. September. 2013.
 11. TEPLÁ, Michaela. Domácí vzdělávání jako předmět empirického výzkumu (Homeschooling as an object of empirical research). In X. ročník mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů v oboru Pedagogika: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů X., Olomouc, 27. listopadu 2013. 2013.
 12. OPLOCKÁ, Veronika. Education in Developing Countries through the Eyes of Volunteers Participating in the Foreign Educational Internships. In The European Conference on Educational Research ECER 2013 "Creativity and Innovation in Educational Research", Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013. 2013.
 13. SUDICKÝ, Petr, Lenka BELÁŇOVÁ, Libor JUHAŇÁK and Filip BENČO. Echo-Assignment: A New Module for Tutored Text Production and Work Revision. In iMoot 2013. 2013.
 14. SUDICKÝ, Petr, Lenka BELÁŇOVÁ, Libor JUHAŇÁK and Filip BENČO. Echo-Assignment: A New Module for Tutored Text Production and Work Revision [online presentation]. In iMoot 2013. 2013.
 15. JUHAŇÁK, Libor and Petr SUDICKÝ. Enhancing Student Collaboration and Teamwork: Theoretical and Practical Issues of Virtual Project-based Collaborative Learning. In Gómez Chova, Luis; López Martínez, A.; Candel Torres, I. Proceedings of INTED2013 Conference. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2013. p. 3453-3462. ISBN 978-84-616-2661-8.
 16. JUHAŇÁK, Libor and Petr SUDICKÝ. Enhancing Student Collaboration and Teamwork: Theoretical and Practical Issues of Virtual Project-based Collaborative Learning. In INTED 2013: 7th International Technology, Education and Development Conference. 2013. ISBN 978-84-616-2660-1.
 17. JUHAŇÁK, Libor and Petr SUDICKÝ. Enhancing Student Collaboration and Teamwork: Theoretical and Practical Issues of Virtual Project-based Collaborative Learning [presentation]. In INTED 2013: 7th International Technology, Education and Development Conference. 2013.
 18. ZOUNEK, Jiří. E-portfolia jako jiný přístup k učení a hodnocení studentů (E-portfolios as a different approach to learning and assessment of students). Řízení školy: Speciál pro střední školy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, roč.10, č. 1, p. 15-17. ISSN 1214-8679.
 19. ŠIMÁNĚ, Michal. Everyday life in Czech elementary minority school in the First Czechoslovak Republic in 1918-1938. In The European Conference on Educational Research ECER 2013 "Creativity and Innovation in Educational Research", Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013. 2013.
 20. ZOUNEK, Jiří and Petr SUDICKÝ. Heads in the Cloud: Pros and Cons of Online Learning. In Beseda, Jan; Machát, Zbyněk. 8th conference reader DisCo 2013. Praha: Center for Higher Education Studies, 2013. p. 58-63. ISBN 978-80-86302-45-4.
 21. ZOUNEK, Jiří and Petr SUDICKÝ. Heads in the Cloud: Pros and Cons of Online Learning [presentation]. In DisCo 2013: New technologies and media literacy education. 2013.
 22. POL, Milan, Martin SEDLÁČEK, Lenka HLOUŠKOVÁ and Petr NOVOTNÝ. Headteachers’ professional careers: a Czech perspective. International Journal of Management in Education. Inderscience Publishers, 2013, Vol. 7, No. 4, p. 360–375. ISSN 1750-385X. doi:10.1504/IJMIE.2013.056641.
 23. ŠEĎOVÁ, Klára. Humor ve škole (School humor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 189 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; č. 412. ISBN 978-80-210-6205-4.
 24. TRNKOVÁ, Kateřina, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ and Bohumíra LAZAROVÁ. Inclusive education - a challenge for organizational learning in schools. In The European Conference on Educational Research ECER 2013: Creativity and Innovation in Educational Research, Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013. 2013.
 25. LAZAROVÁ, Bohumíra. Inclusive Education in the Czech Republic. In 35th International School Psychology Association Conference, 17-20 July 2013, Porto, Portugal. 2013.
 26. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Informální učení v kariéře žen (Informal learning within the career development of women). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 3, p. 342-363. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-3-342.
 27. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ and Milan POL. Inkluze ve vzdělávání optikou mezinárodních dokumentů (Inclusion in Education in International Documents). In Bartoňová, Miroslava; Vítková, Marie et al. Vzdělání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu = Education focusing on inclusive didactics and teaching pupils with special educational needs in mainstream schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 15-30. ISBN 978-80-210-6678-6.
 28. NOVOTNÝ, Petr. Intergenerational Learning and Age management. In European Master in Adult Education (EMAE) Camp 2013: Adult education - trends and issues, Brno, Czech Republic, 29th August – 3rd September 2013. 2013.
 29. SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ and Petr NOVOTNÝ. Internal setting and organizational learning in schools. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 18, No 4, p. 75-92. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-4-5.
 30. LAZAROVÁ, Bohumíra. Intervence školních psychologů - mezi zkušeností a vědou (School psychologists interventions - between experience and science). In Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii, Zlín, 30.-31.8.2013. 2013.
 31. ŠEĎOVÁ, Klára and Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu (How to write qualitatively oriented research studies. Quality in qualitative research). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, vol. 23, No 4, p. 478-510. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-478.
 32. ZOUNEK, Jiří. Josef Dvořáček 1893 – 1948. Universitas: revue Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 45, No 1, p. 54-55. ISSN 1211-3387.
 33. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. Když se školy učí (When schools learn). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 196 pp. ISBN 978-80-210-6130-9.
 34. BÍLÁ, Martina. Kompetenční modely ve vzdělávání dospělých - praktické srovnání (Competence models in adult learning). In (Ne)vzdělanost v praxi, Olomouc, 10.-11. září 2013. 2013.
 35. BÍLÁ, Martina. Kompetenční modely ve vzdělávání dospělých - praktické srovnání (Competence models in adult learning). Andragogika. Praha: Academia Economia, 2013, vol. 16, No 1, p. 10-12. ISSN 1211-6378.
 36. TRNKOVÁ, Kateřina and Dana KNOTOVÁ. Koncept komunitních škol a málotřídky - inspirace nebo realita? (Concept of community schools and small schools - inspiration or reality?). Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, vol. 137, No 4, p. 23-27. ISSN 0323-0449.
 37. ŠVAŘÍČEK, Roman. Konec pedagogiky: kritický esej (The End of Educational Sciences: A Critical Essay). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, 2-3, p. 55-72. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-2-3-4.
 38. SLEZÁČKOVÁ, Alena. La psicologia positiva nella Republica Ceca : ricerca, insegnamento e applicazioni (Positive psychology in the Czech Republic : teaching, research, and applications). In Newsletter di Psicologia Positiva. Milano: Società Italiana di Psicologia Positiva, 2013.
 39. NOVOTNÝ, Petr. Learning across Generation: Intergenerational Learning at the Workplace. In International Course of Lectures 2013/2014: Lifelong Learning: University Duisburg, Essen, Germany. 2013.
 40. LAZAROVÁ, Bohumíra. L'éducation inclusive des éleves socialement défavorisés en République tcheque: les barrieres, les meilleures pratiques et les défis pour les écoles (Inclusive education of social disabled pupils: limits, good practice and challenges for schools). In 23eme Congres de l'AFPEN, Nice, France, 26-28 septembre 2013. 2013.
 41. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ and Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a výzkumné přístupy (Intergenerational learning in the community: concept and research methods). In Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti: XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu, Olomouc, 16.–18. září 2013. 2013.
 42. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Veronika KOUTNÁ and Jiří ŽOUDLÍK. Mezinárodní konference pozitivní psychologie v České republice : sborník abstraktů : CPPC 2013 (International conference on positive psychology in the Czech Republic : book of abstracts : CPPC 2013). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 96 pp. ISBN 978-80-210-6235-1.
 43. ZOUNEK, Jiří, Lucie ROHLÍKOVÁ and Jana VEJVODOVÁ. Modern technology and university students. In Beseda, Jan; Machát, Zbyněk. DisCo 2013: New technologies and media literacy education: 8th conference reader DisCo 2013. Praha: Center for Higher Education Studies, 2013. p. 181-187. ISBN 978-80-86302-45-4.
 44. NOVOTNÝ, Petr and Roman ŠVAŘÍČEK. Nemíchejme politiky, výzkumníky a praktiky: rozhovor s Lejfem Moosem (Let’s not Mix Politicians, Researchers and Practitioners: An Interview with Lejf Moos). In Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 97-104. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-1-6.
 45. ŠVAŘÍČEK, Roman and Milan POL. O hledání začátku a nalézání nejednoznačnosti (On looking for a beginning and founding a ambiguity). Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 5-9. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-2-3-1.
 46. SPURNÁ, Michaela. Očekávaný průvodce etickou výchovou (recenze) (Expected guide to ethics education (book review)). Brno: Masarykova univerzita, 2013. 2 pp. Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy, 2013, roč. 138, č. 1. ISSN 0323-0449.
 47. ZOUNEK, Jiří. Online technologie v dnešní škole (Online technologies in present schools). Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, vol. 10, No 3, p. 21-23. ISSN 1214-8679.
 48. ZOUNEK, Jiří and Michal ŠIMÁNĚ. Orální historie jako výzva pro výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství (Oral history as a challenge for research of contemporary history of education). In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu "Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti", 16.-18. září 2013, Ústí nad Labem. 2013.
 49. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. Organizational learning in Czech schools explored. In Asku, Mualla; Sabanci, Ali; Aksu, Türkan. Educational leaders as change agents: meeting an uncertain future: proceedings of the 21th Annual Conference of the European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM), Antalya, Turkey, 27th - 29th September 2012. Ankara: Akdeniz University, Faculty of Education, 2013. p. 187-197. ISBN 978-605-4483-15-0.
 50. SLEZÁČKOVÁ, Alena and Jana Marie HAVIGEROVÁ. Positive education : Principles and contribution to the prevention of socially pathological phenomena at school. In Miłkowska, Grazyna. Prevention in School - Prevention in Education. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. p. 152-168. International Forum for Education ; No. 2(4). ISBN 978-83-7780-750-7.
 51. KOLÁŘ, Jan. Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje (Work with the reflection in lecturers of personal and social development). Brno: Masarykova univerzita, 2013. 260 pp. ISBN 978-80-210-6297-9.
 52. OPLOCKÁ, Veronika. Proces dozrávání a proměna hodnot u studentů, účastnících se vzdělávacích dobrovolných stáží v rozvojových zemích (The Process of Maturation and Transformation of Values in Student's Participating In Educational Voluntary Internships in Developing Countries). In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu "Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti", 16.-18. září 2013, Ústí nad Labem. 2013.
 53. ŠEĎOVÁ, Klára. Pupils’ humour directed at teachers: its types and functions. Educational Studies. England: Routledge, Taylor & Francis, 2013, vol. 39, No 5, p. 522-534. ISSN 0305-5698. doi:10.1080/03055698.2013.801770.
 54. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK and Jakub CHROMEC. Putting the Pencil Down: Selected Issues of Web-based Language Testing. In Gómez Chova, Luis; López Martínez, A.; Candel Torres, I. Proceedings of ICERI2013 Conference. Seville: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2013. p. 4432-4442. ISBN 978-84-616-3847-5.
 55. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK and Jakub CHROMEC. Putting the Pencil Down: Selected Issues of Web-based Language Testing. In ICERI2013: 6th International Conference of Education, Research and Innovation. 2013. ISBN 978-84-616-3849-9.
 56. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK and Jakub CHROMEC. Putting the Pencil Down: Selected Issues of Web-based Language Testing [presentation]. In ICERI2013: 6th International Conference of Education, Research and Innovation. 2013.
 57. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Reflections of Person-Centred Approach and Client-Centred Therapy in Positive Psychology and Psychotherapy. In Srivastava, S. K.; Singh, Nayanika; Kant, Shivani. Psychological Interventions of Mental Disorders. 1st ed. New Delhi: Sarup Book Publishers, 2013. p. 294-314. ISBN 978-81-7625-911-8.
 58. TRNKOVÁ, Kateřina and Silvie KUČEROVÁ. Rural Schools Spatial Development in Czechia? Parallel, Phase Delay or Alternative to the West? In Rural Schools Research through Europe, Prague (Czechia), June 28–29, 2013. 2013.
 59. SLEZÁČKOVÁ, Alena. S přípravou na spokojené stáří můžeme začít již dnes (Preparation for the happy old age can begin today). In Rovné příležitosti do firem. Praha: Gender Studies, 2013. 2 pp. ISSN 1802-7202.
 60. ŠVAŘÍČEK, Roman. Sedm pravidel kognitivně náročné výuky (Seven rules of higher cognitive level teaching). Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 138, No 1, p. 11-17. ISSN 0323-0449.
 61. PEVNÁ, Kateřina and Veronika VAŇKOVÁ. Sociální kontext jako výzva pro pedagogiku volného času (Social context as challenge for leasure time pedagogy). In 9. konference o výchově a volném čase, Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času, Olomouc, 13.-14. 6. 2013. 2013.
 62. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Stigma základního vzdělání? (Stigma of basic education?). In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: "Hranice normality", Olomouc, 21.-22. 1. 2013. 2013.
 63. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. Support for organizational learning in Czech basic schools. In Odabasi, Hatice Ferhan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Neuveden: Elsevier, 2013. p. 302-307. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.09.194.
 64. VACKOVÁ, Michaela. Syndrom vyhoření u pedagogů středních škol (Burnout Syndrome of Teachers of Secondary Schools). In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu "Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti", 16.-18. září 2013, Ústí nad Labem. 2013.
 65. CHALOUPKOVÁ, Lucie and Petr NOVOTNÝ. Teachers learning across generations. In The European Conference on Educational Research ECER 2013: Creativity and Innovation in Educational Research, Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013. 2013.
 66. ŠVAŘÍČEK, Roman. Teorie a principy kvalitativního výzkumu (Theory and principles of qualitative research). In Seminář kvalitativního výzkumu. 2013.
 67. SLEZÁČKOVÁ, Alena and Jiřina Liliana DOUBKOVÁ. The Role of Connectedness to Nature in Adolescents’ Quality of Life. Journal of Indian Health Psychology. New Delhi, India: Global Vision Publishing House, 2013, vol. 7, No 2, p. 33-47. ISSN 0973-5755.
 68. FRIEDMANN, Zdeněk and Bohumíra LAZAROVÁ. The specific features of professional aspirations of pupils with special educational needs in Czech basic schools. In Odabasi, Hatice Ferhan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Neuveden: Elsevier, 2013. p. 296-301. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.09.193.
 69. JUHAŇÁK, Libor. Tvorba a využití Drag & Drop otázek v Moodle testech (Creating and using Drag & Drop questions in Moodle quizzes). In Počítač ve škole: 10. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol, Nové Město na Moravě, 26.–28. března 2013. 2013.
 70. ZOUNEK, Jiří. Učení digitální generace jako výzva pro pedagogický výzkum (Learning of Digital Generation as a Challenge for Educational Research). In Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum: cyklus přednášek. 2013.
 71. SPURNÁ, Michaela. Učitel - žák; učitelka - žačka = pozitivnější vnímání etické výchovy? (Male teacher - male pupil; female teacher - female pupil = more positive perception of ethics education?). In Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. Brno, 2013. p. 26-29. ISSN 0323-0449.
 72. CHALOUPKOVÁ, Lucie and Petr NOVOTNÝ. Učitelé učící se napříč generacemi: koncept a výzkumné přístupy (Intergenerational learning of teachers: theoretical framework and methodological approaches). In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu "Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti", 16.-18. září 2013, Ústí nad Labem. 2013.
 73. CHALOUPKOVÁ, Lucie. Úloha reflexe v procesu zrání mentora (The role of reflection in the process maturation of mentor). In Zkušenost – reflexe – učení: konference Akademického centra osobnostního rozvoje, Brno, 5.-6. března 2013. 2013.
 74. NOVOTNÝ, Petr, Milan POL, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ and Lenka HLOUŠKOVÁ. Uncovering the Organizational Learning Capacity in Schools. In The European Conference on Educational Research ECER 2013: Creativity and Innovation in Educational Research, Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013. 2013.
 75. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Lenka BELÁŇOVÁ and Filip BENČO. Using E-Learning in Humanities Education: A New Moodle Module for Scaffolding the Development of Student Writing Skills. In Gómez Chova, Luis; López Martínez, A.; Candel Torres, I. Proceedings of EDULEARN13 Conference. Barcelona: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2013. p. 1055-1062. ISBN 978-84-616-3822-2.
 76. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Lenka BELÁŇOVÁ and Filip BENČO. Using E-Learning in Humanities Education: A New Moodle Module for Scaffolding the Development of Student Writing Skills. In EDULEARN13: 5th International Conference on Education and New Learning Technologies. 2013. ISBN 978-84-616-3823-9.
 77. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Lenka BELÁŇOVÁ and Filip BENČO. Using E-Learning in Humanities Education: A New Moodle Module for Scaffolding the Development of Student Writing Skills [presentation]. In EDULEARN13: 5th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, 1-3 July 2013. 2013.
 78. SLEZÁČKOVÁ, Alena and Jana Marie HAVIGEROVÁ. Vybrané souvislosti prožívaného štěstí na vzorku české populace (Correlates of personal happiness in Czech sample). In Slezáčková, Alena. 1. Konference pozitivní psychologie v České republice : sborník příspěvků : Brno 23.-24.5.2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 5-10. ISBN 978-80-210-6575-8.
 79. RABUŠICOVÁ, Milada. Význam mezigeneračního učení v rodině (Importance of intergenerational learning in the family). In XII. ročník mezinárodní konference o rodinné politice "Rodina jako garant odpovědnosti ve společnosti", Praha, 21. října 2013. 2013.
 80. BILÍK, Jan. Vzdělávací politika a další vzdělávání pedagogických pracovníků (Educational policy and further education of teaching staff). In Danielová, Lenka; Linhartová, Dana; Schmiedová, Kateřina. ICOLLE 2013: 5. ročník mezinárodní konference celoživotního vzdělávání: 17.9.-18.9.2013, Křtiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. p. 45-54. ISBN 978-80-7375-825-7.
 81. OPLOCKÁ, Veronika. Vzdělávání v rozvojových zemích očima studentů účastnících se zahraničních dobrovolnických vzdělávacích stáží (The Education in Developing Countries Through The Eyes Of Students). In Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka, Brno, 18.-19. dubna 2013. 2013.
 82. DOUBKOVÁ, Jiřina Liliana, Alena SLEZÁČKOVÁ and Tatiana MALATINCOVÁ. Vztah člověka k přírodě v souvislosti s mírou smysluplnosti a spokojenosti se životem (Man's relationship to nature in relation to meaningfulness and life satisfaction). In Slezáčková, Alena. 1. Konference pozitivní psychologie v České republice : sborník příspěvků : Brno 23.-24.5.2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 106-114. ISBN 978-80-210-6575-8.
 83. ZOUNEK, Jiří and Petr SUDICKÝ. Walking the Thin On-line: Advantages and Disadvantages of Using E-learning Solutions from Three Different Points of View [presentation]. In Trends and Issues in Adult Education. 2013.
 84. OPLOCKÁ, Veronika. Zisky a ztráty studentů, účastnících se vzdělávacích dobrovolných stáží v rozvojových zemích (Gains and losses of students participating in educational voluntary internships in developing countries). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů X. Olomouc, 27.-28. listopadu 2013. 2013.
 85. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Veronika OPLOCKÁ and Michaela VACKOVÁ. Zkušenostně reflektivní učení v řízených praxích v rámci oboru Sociální pedagogika a poradenství na FF MU (The Experiential learning in a controlled reflective practices within social pedagogy and counseling at the Faculty of Arts). In Zkušenost – reflexe – učení: konference Akademického centra osobnostního rozvoje, Brno, 5.-6. března 2013. 2013.
 86. LAZAROVÁ, Bohumíra. Zpráva z jednání stálé komise EFPA Psychology in Education (The report from the meeting of standing comittee EFPA Psychology in Education). In Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii, FHS UTB a AŠP, Zlín, 30.-31.8.2013. 2013.
 87. LAZAROVÁ, Bohumíra. Zpráva z konference: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii (The report from the Conference: Diagnostics and intervetions in school psychology). Praha, 2013. 1 pp. Čtvrtletní zpravodaj Českomoravské psychologické společnosti; č. 95.
 88. VALEEVA, Karina. Zvládání vstupního šoku ruskými studenty na českých vysokých školách (Strategies of russian students for coping Culture shock at the Universities of Czech republic). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů X., Olomouc, 27.-28. listopadu 2013. 2013.
 89. 2012

 90. TRNKOVÁ, Kateřina. Přechod mezi prvním a druhým stupněm: utajený mezník? (Transition between primary and lower secondary school: hidden milestone?). In Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 139-144. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2012-2-10.
 91. KAMENICKÁ, Renata. Zooming in on what Tymoczko has enlarged: English-to-Czech literary translation and the holistic approach to translation culture. In Gromová, Edita; Kusá, Mária. Preklad a kultúra 4. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2012. p. 171-183. ISBN 978-80-558-0143-8.
Display details
Displayed: 27/11/2022 13:04