Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

  1. NĚMEC, Jiří. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel (Tutoring or Social Support? Reflection on the project Home Tutor). In Sborník příspěvků XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU. 6 pp. ISBN 978-80-7040-991-6. 2007.
  2. COUFAL, M. Dramatická výchova pro sociálně znevýhodněné romské žáky (Drama Education for Social Disadvantaged Romany Pupils). Komenský. Brno: PdF MU v Brně, vol. 132, No 1, p. 3-6. ISSN 0323-0449. 2007.

  2003

  1. BURJANEK, Aleš. Další charakteristiky (sociálního vyloučení) Romů : Sociodemografická struktura a Domácnosti a bydlení. (Another characteristics of Romany (social exclusion) : Social and Demographic Structure & Households and Housing). In Romové v české společnosti: Jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. ed. by Pavel Navrátil. 1st ed. Praha: Portál. p. 130-155. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8. 2003.
  2. NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: Jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky (Romany in The Czech Society: How we live together and what will be our future). 1st ed. Praha: Portál. 224 pp. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8. 2003.

  2002

  1. PILÁTOVÁ OSECKÁ, Terezie, Milena VAŇUROVÁ, Marie PAVLOVSKÁ, Milan PILÁT and Martin JELÍNEK. Rómská iniciativa. Výzkumná zpráva ze třetího roku šetření. (Romany initiative. Research report from the third year of investigation.). 2002.
  2. BASTL, Martin. Romská problematika v agendě Socialistické alternativy Budoucnost (A Policy of The SAB Concerning Romany Minority). Středoevropské politické studie. vol. 2002, No 4, p. 12-19, 7 pp. ISSN 1212-7817. 2002.

  2000

  1. RAICHOVÁ, Irena. Dokumentace a podpora občanského spolužití ve městě Brně (Documentation and Support of Civic Co-habitation in the City of Brno). Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, vol. 1999, No 8, p. 54-58, 76 pp. ISSN 1212-070. 2000.

  1998

  1. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA and Halina MATĚJOVÁ. Food guide Pyramid 97: The first project focused on healthy nutrition of romany children in the Czech republic (Food guide pyramid 97: The first project focused on healthy nutrition of romany children in the Czech republic). Scripta Medica (Brno). Brno: MU Fakulta lékařská, vol. 71, No 8, p. 439-448. ISSN 1211-3395. 1998.
  2. BLAŽEK, Václav. Místo romštiny mezi jazyky Asie a Evropy (A Place of the Romany among the Languagues of Asia and Europe.). In Forum Bohemicum VIII: Multikulturnost a škola. Brno: Pedagogická fakulta MU. p. 9-10. 8. ISBN není uvedeno. 1998.
Display details
Displayed: 20/4/2024 13:18