Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

  1. VUČKOVIĆ, Vladimir. Western Balkans still matters: Understanding Russian involvement in the region? Prague Security Studies Institute (PSSI), 2021, 3 pp.

  2019

  1. LEVANDOVSKAJA, Natalija and Jaromír KOLEJKA. Antropogenní ovlivnění historicko-kulturních dendrologických prvků lázeňského města Soči (Rusko) (Anthropogenic Impact to Cultural and Historical Dendrological Objects of the Health Resort City Sochi (Russia)). Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Slovenská akadémia vied, 2019, vol. 53, No 3, p. 172-176. ISSN 0044-4863.

  2018

  1. KOLEJKA, Jaromír. Ландшафтное картирование с применением ГИС и данных Google Earth (Landscape mapping using gis and Google Earth data). География и природные ресурсы. Irkutsk: Institut geografii im. V. B. Sočavy SO RAV, 2018, vol. 39, No 3, p. 147-155. ISSN 0206-1619. Available from: https://dx.doi.org/10.21782/GIPR0206-1619-2018-3(147-155).

  2017

  1. ZOUHAR, Jan. T. G. Masaryk i slavjanstvo (K masarykovskomu analizu dualizma zapadničestva i slavjanofilstva v russkom soznanii) (Masaryk and Slavonic question). In Slavjanskaja iděja v istorii i sovremennosti. 2017.

  2016

  1. ZOUHAR, Jan. Nietzsche v Čechách na přelomu 19. a 20. století, Masaryk a Rusko (Nietzsche in the Czech lands at the turn of the 19th century, Masaryk and Russia). In Nezník, P., Markov, B. Dostojevskij a Nietzsche. 1st ed. Košice: FF UPJŠ, 2016, p. 113-144, 235-252, 50 pp. ISBN 978-80-8152-464-6.

  2013

  1. KOLEJKA, Jaromír. Geografie na ostrově – geografické vzdělávání na Sachalinské státní univerzitě (Geography in the island - geographic education at the Sakhalin State University). Geografické informace. Praha: Česká geografická společnost, 2013, vol. 32, No 2, p. 60-62. ISSN 1213-1075.
  2. KOLEJKA, Jaromír. Jižní Sachalin: Rusko, Japonsko, SSSR/Rusko (Southern Sakhalin: Russia, Japan, USSR/Russia). Země a cesty. Brno: Zeměpisné sdružení, 2013, vol. 2013, No 3, p. 1-5. ISSN 1214-083X.

  2012

  1. OPLATEK, Stanislav. I.V. Kalita: Sovremennaja Belarus': Jazyki i nacionaľnaja identičnosť. Ústí nad Labem 2012. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, vol. 60, p. 298-304. ISSN 1803-7410.
  2. KOLEJKA, Jaromír. Kalmycko - jediný budhistický stát v Evropě (Kalmykia - the only Buddhist state in Europe). Země a cesty. Brno: Zeměpisné sdružení, 2012, vol. 124, No 3, p. 7-12. ISSN 1214-083X.
  3. KOLEJKA, Jaromír. Univerzitní geografické vzdělávání v přikaspické oblasti Ruska v Astrachani (University geography education in Astrakhan, Caspian region of Russia). Geografické informace. Praha: Česká geografická společnost, 2012, vol. 31, No 2, p. 56-59. ISSN 1213-1075.

  2009

  1. KUPKA, Petr, Martin LARYŠ and Josef SMOLÍK. Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko (Extreme Right in Selected Countries of Central and Eastern Europe. Slovakia, Poland, Ukraine, Belorussia, Russia.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 268 pp. Monografie, sv. č. 25. ISBN 978-80-210-4845-4.

  2008

  1. HANUŠ, Jiří and Radomír VLČEK. Interpretace ruské revoluce 1917 (Interpreting the russian revolution of 1917). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, 182 pp. Dějiny a kultura, sv. 16. ISBN 978-80-7325-150-5.
  2. HLOUŠKOVÁ, Kateřina and Vít HLOUŠEK. Jazz v říši srpu a kladiva (Jazz in the Empire of Sickle and Hammer). Proglas. Brno: CDK, 2008, XIX, No 2, p. 29-34. ISSN 1802-3142.
  3. LARYŠ, Martin. Komparativní analýza nacionalismu a ideových zdrojů krajně pravicových subjektů v Rusku a na Ukrajině po rozpadu SSSR (Comparative Analysis of Russian and Ukrainian Forms of Nationalism and Extreme Right Groupings Ideological Sources after the Collapse of USSR). Středoevropské politické studie. 2008, 2 - 3, 2 - 3, p. 255 - 278, 23 pp. ISSN 1212-7817.
  4. ŠMÍD, Tomáš. Typy postsovětských organizovaných kriminálních skupin dva příklady (Types of PostSoviet Organized Crime Groups). Středoevropské politické studie. 2008, vol. 10, 2 - 3, p. 133 - 160, 27 pp. ISSN 1212-7817.

  2007

  1. GREGOR, František and Rudolf ROZKOŠNÝ. Additions and corrections to "The Muscidae of Central Europe" II. Two new species of Spilogona (Diptera Muscidae). Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2007, vol. 62, No 5, p. 593-599. ISSN 1335-6372.
  2. BOČEK, Pavel. Kyjevská metropolie vší Rusi ve druhé polovině 14. století (Metropolie of Kiev and all Russia in the second half of 14 Century). In FÓRUM VELEHRAD I. Communio ecclesiarum-očištění paměti. Olomouc: Cenrum Aletti Velehrad-Roma, 2007, p. 13-41, 28 pp. ISBN 978-80-86715-77-3.
  3. DANČÁK, Břetislav and Petr SUCHÝ. Participation in Missile Defense within Transatlantic Framework: A View from the Czech Republic. Central European Review. Warsaw, 2007, vol. 45, No 3, p. 11-15. ISSN 1232-0447.
  4. GAZDA, Jiří and Ivo POSPÍŠIL. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech (The Modifications of Language and Literature in Contemporary Russian Texts). Vydání 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 146 pp. Spisy Filozofické fakulty MU č. 367. ISBN 978-80-210-4426-5.
  5. BOČEK, Pavel. Ruský gosudar a zlo v ruském politickém myšlení politickém myšlení přelomu 15. a 16. století (The Russain Gosudar and the Evil in the Russain Political Thought at the Turn of the 15th and 16th Century). In Slovanské historické studie 32. Brno: Historický ústav AV ČR, 2007, p. 199-210. ISBN 978-80-7286-120-0.
  6. HOLZER, Jan and Petra KUCHYŇKOVÁ. Russia in the Era of B. Yeltsin: A Case Study of An Uncertain Regime. In Prague Perspectives II. A New Generation of Czech East European Studies. 1. vydání. Praha: National Library of the Czech Republic – Slavonic Library, 2007, p. 277-308. ISBN 978-80-7050-534-2.
  7. MRKÝVKA, Petr, Eugeniusz RUŚKOWSKI, Bogdan DOLNICKI, Joanna JAGODA, Nina MIALOVICKA, Oksana MUZYKA, Aleksiej PAUL, Vadim STRIELNIKOV, Vaitiekus NOVIKEVICIUS, Andžejus SELIAVA and Vladimír BABČÁK. Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych (Local Gouvernmant and Finance in Poland and Adjoining Countries). 1st ed. Bydgoszcz-Białystok-Katowice: Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2007, 371 pp. Badania prawnicze. ISBN 978-83-60186-46-6.

  2006

  1. BĚLKA, Luboš. Burjatský buddhismus a Rusko: Instituce bandido chambolamy a chubilgánů (Buryat Buddhism and Russia: The Institution of Bandido Khambolama and Khubilgans). In Slobodník Martin - Kovács Attila (eds.) Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii. Bratislava: Chronos, 2006, p. 251-267. ISBN 80-89027-18-0.
  2. BOČEK, Pavel. "Kdy skončilo tatarské jho na Rusi?" ("Whenn fineshed the tartare Yoke in the Russia?"). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2006, vol. 2005, No 52, p. 73-84, 11 pp. ISSN 0231-7710.
  3. KORYČÁNKOVÁ, Simona and Pavel KLEIN. Manifesty ruského symbolismu. Kritika (Manifests of Russian Symbolism. Critique). 1st ed. Brno: MU Kraví Hora, 2006, 162 pp. Manifesty ruského symbolismu. ISBN 80-210-3900-0.
  4. DOKULIL, Miloš. Masarykovské návraty (Masarykian Comebacks). 1st ed. Brno: Nadace Universitas Masarykiana + Akademické nakladatelství CERN + Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2006, 201 pp. Heureka, sv. 11. ISBN 80-7204-429-X.
  5. BOČEK, Pavel. Stát a církev Rusku v polovině 16. století (The State and the Church in Russia in the middle of 16. century). In Byzantinoslovaca. Bratislava: Komenského univerzita, 2006, p. 226-236, 10 pp. ISBN 80-89236-07-3.
  6. MRKÝVKA, Petr, Eugeniuś RUŚKOWSKIE, Leonard ETEL, Cezary KOSIKOWSKI, Rafał DOWGIER, Piotr WOLTANOWSKI, Wojciech STACHURSKI, Lidia ABRAMČIK, Andžejus SELIAVA, Mariana KARASIEVA, Ivan DEMENTEJEV, Vladimír BABČÁK, Miroslav ŠTRKOLEC and Oksana MUZYKA. Urzędowe interpretracje prawa podatkowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej (The official interpretation of tax law in Poland and others Central and Eastern European countries). 1st ed. Białystok: Temiada 2, 2006, 202 pp. Białostockie Studia Prawnicze - Zeszyt I. ISBN 83-89620-20-0.

  2004

  1. FIALA, Petr and Jan HOLZER. Politické strany Ruska. Hledání identity (Political Parties in Russia. Searching for an Identity). Brno: CDK, 2004, 335 pp. Politologická řada, svazek č. 18. ISBN 80-7325-032-2.
  2. HLOUŠKOVÁ, Kateřina. The Russian Myth: The 17th Century Russian Reality Seen through Italian Eyes. In ROUBAL, P. and V. VEBER. Prague Perspectives no. I, The history of East Central Europe and Russia. 1st ed. Praha, 2004.

  2003

  1. HOLZER, Jan. Ruská politika a fenomén politické kultury (Russian Politics and Phenomenon of Political Culture). Středoevropské politické studie. Brno: CDK, 2003, V, No 12, p. 0-0, 12 pp. ISSN 1212-7817.
  2. BOČEK, Pavel. Stát a církev na Stoglavu (The State and the Church on the Stoglav). In Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. 1st ed. Brno: Matice moravská, Historický ústav AV ČR, 2003, p. 173-182. ISBN 80-86488-12-8.

  2002

  1. HOLZER, Jan. Fenomén politických stran v optice analýzy současné ruské politiky (A Phenomenon of Political Parties in Optics of Analysis of Contemporary Russian Politics). Mezinárodní politika. Praha: ÚMV, 2002, XXVI, No 8, p. 6-7. ISSN 0543-7962.
  2. HLOUŠKOVÁ, Kateřina. Ruské poselstvo v Toskánsku roku 1656 (Russian delegation in Tuscany in the year 1656). Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AVČR, 2002, vol. 2002, No 2. ISSN 0037-6922.
  3. HOLZER, Jan. Ruské stranictví. Několik vstupních poznámek k jeho teorii a tradici (Russian Partisanship. Introductory Remarks to its Traditions and Theory). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, roč.IX., č.2, p. 131-149. ISSN 1211-3247.
  4. GAZDA, Jiří. Slovník ruské publicistiky včera a dnes (Vocabulary of Russian Journalism Today and Tomorrow). Alternativa plus : literatura, umění, kritika, historie. Ostrava: Společnost Leopolda Vrly, 2002, Ročník VI., 3/4, p. 32-37. ISSN 1212-5776.
  5. BOČEK, Pavel. Zu den Versuchen die russische Metropolie in der ersten Hälfte des 14. Jahrh. zu spalten (To the Attempts to separate the Russian Metropoly in the first half of 14 Century). In Russia in Czech Historiography. Studies published by the Prague Group of Russian history specialists: on the occasion of the birthdays of group members Zdeněk Sládek, Vladislav Moulis and Václav Veber. 1st ed. Prague: National Library of Czech Republic, 2002, p. 100-136, 36 pp. ISBN 80-7050-379-3.

  2001

  1. STRMISKA, Maxmilián. Deficit stranické politiky v regionalizované oligarchii? Regionální elity, stranicko-politické bloky a fenomén "gubernátorských stran" v současném Rusku (Party Politics Deficit in a Regionalized Oligarchy? Regional Elites, Party and Political Blocs, and Phenomenon of "Gubernatorial Parties" in Contemporary Russia). Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2001, III, No 1, p. 16-31. ISSN 1212-7817.
  2. BOČEK, Pavel. K podobě ruského panovnického titulu na přelomu 15. a 16. století (About the Title of the Russian Ruler at the turn of the 15th and 16th century). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské university, C 49. Brno: MU, 2001, p. 50-68, 18 pp. ISBN 80-210-3085-2.
  3. HOLZER, Jan. Politický systém Ruska. Hledání státu (Political system of Russia. Searching for a state.). Brno: CDK, 2001, 221 pp. Politologická řada. ISBN 80-85959-97-6.

  2000

  1. STRMISKA, Maxmilián and Jan HOLZER. A Federaçăo Russa: sistema assimétrico condenado a instabilidade? (The Russian Federation: An Assymetric System Condemned to Instability?). Conjuntura Política. Belo Horizonte: As. Brasileira de Cięncia Política, UFMG, 2000, vol. 3, No 24, 8 pp.
  2. HOLZER, Jan. Fenomen "gosudarstvennoj partii" v sovremennoj rossijskoj partijno-političeskoj sisteme (Pro-presidential Party in Russian Political System. Some Notes to Theory of Party Type). In ŠTYRBUL, A. A. Političeskije partii, organizacii, dviženija v uslovijach krizisov, konfliktov i transformacii obščestva: opyt uchoďaščego stoletija I. - II. 1st ed. Omsk: Izd-vo OmGPU, 2000, p. 334. ISBN 5-8268-0406-8.
  3. STRMISKA, Maxmilián. Geneze stranicko-politických (sub)systémů v ruském regionálním kontextu. Sverdlovský případ (Genesis of Party (Sub)Systems in the Russian Regional Framework. The Sverdlovsk Case). Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, vol. 2, No 2, p. 15-28. ISSN 1212-7817.
  4. BOČEK, Pavel. Kyjevský metropolita vší Rusi v první polovině XIV. století (Metropolit of Kiev and all Russia in the first half of XIV Century). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, C 47. Brno: MU, 2000, p. 50-75, 25 pp. ISBN 80-210-2599-9.
  5. STRMISKA, Maxmilián and Jan HOLZER. Utváření stranicko-politických pluralismů v ruském regionálním kontextu (Formation of Party Pluralisms in the Russian Regional Framework). Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, vol. 2, No 3, 15 pp. ISSN 1212-7817.

  1999

  1. HOLZER, Jan. Pozvání do Ruska. Lekce první - léta devadesátá (An Invitation to Russia. Lesson One - 1990s). Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 1999, vol. 1, No 1, p. 1-8. ISSN 1212-7817.
  2. FILIPOVÁ, Helena. Sorge, V.: Literarische Länderbilder in Liedern Wolf Biermanns und Wladimir Wyssozkis. Ein imagologischer Vergleich an Liedtexten der Autor-Interpreten aus den Jahren 1960 bis 1980. (Sorge, V.: Literary Images of Countries in Wolf Biermanns and Vladimir Vysotskys Songs. An Imagological Comparison Based on the Lyrics of Author Interpreters from the Years 1960 to 1980.). Opera Slavica. Brno: Masarykova univerzita, 1999, vol. 9, No 3, p. 63-66. ISSN 1211-7676.

  1998

  1. DANČÁK, Břetislav. Vnitropolitický vývoj v Polsku a polsko - ruské vztahy (Development of Internal Politics in Poland and Polish-Russian Relations). In VLADIMÍR, Leška a kol. Rusko, Polsko, střední Evropa: dědictví minulosti a současnost. 1st ed. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1998, p. 113-127. ISBN 80-85864-46-0.
  2. FILIPOVÁ, Helena. Vzaimodejstvije literatur v mirovom literaturnom processe. Problemy teoretičeskoj i istoričeskoj poetiki. (The Interaction of Literatures in the World Literature Process. Problems of Theoretical and Historical Poeticism.). Slavia : časopis pro slovanskou filologii. Praha: Euroslavica, 1998, vol. 67, No 4, p. 528-530. ISSN 0037-6736.

  1996

  1. DANČÁK, Břetislav. Polsko mezi Ruskem a Německem (Poland between Russia and Germany). Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1996, XX., No 2, p. 8-9. ISSN 0543-7962.
  2. DOHNAL, Josef. Předvečer října 1917 v Rusku a publicistika. (Publicistické vystoupení L. N. Andrejeva (The Days before October 1917 in Russia and the Publicism (Publicism by L. Andreyev)). In Sborník prací FF MU. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1996, p. 65-70.
  3. DOHNAL, Josef. Russkij ekspressionističeskij rasskaz (Neskoĺko metodologičeskich zametok) (Russian Expresionistic Short-Story. Some Methodological Remarks). In Litteraria humanitas. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, p. 351-356. ISBN 80-210-1437-7.
  4. KOUDELKA, Zdeněk and Renata VLČKOVÁ. Ústavní systém Ruska, Ústava Ruské federace (The Constitution of Russia). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 75 pp. Edice učebnice č. 150. ISBN 80-210-1356-7.
Display details
Displayed: 19/6/2024 02:08