Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2006

  1. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ and Anna VAŠKŮ. Variabilita receptorů RXRA a RXRB u pacintů s psoriázou (Variability in genes encoding for RXRA and RXRB in patients with psoriasis). In Kniha abstraktov, II. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, 2006. p. 41-41. ISBN 80-969418-3-6.
Display details
Displayed: 23. 1. 2021 20:34