Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Control of Budgetary Management and Penalties for Violation of Budgetary Discipline. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 414-420. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  2. HURDÍK, Jan, Josef FIALA, Markéta SELUCKÁ, Jiří HANDLAR and Johan SCHWEIGL. Sanctions in Civil Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 165-177. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  3. GALVAS, Milan. Sanctions in Czech Labour Law. In Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Brno-Bialystok: Právnická fakulta MU, 2008, 9 pp. ISBN 978-80-210-4768-6.
  4. STAVINOHOVÁ, Jaruška and Petr LAVICKÝ. Sanctions under the Rules of Civil Procedure. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 2008th ed. Brno - Bialystok: Faculty of Law Masaryk University - Faculty of Law University of Bialystok, 2008, p. 178-196, 18 pp. Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická. č. 340. ISBN 978-80-210-4768-6.
  5. LAVICKÝ, Petr and Jaruška STAVINOHOVÁ. Sankce v civilním právu procesním (Sanctions in Civil Procedure). Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2008, vol. 5, No 9, p. 369-380, 11 pp. ISSN 1214-7966.

  2007

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Fungování municipálního finančního systému (Function citi fiscal system). In Dny veřejného práva. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 83, 550-553, 9 pp. ISBN 978-80-210-4430-2.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Hospoření územních samosprávných celků a jeho kontrola (Municipalities' management and it's control in the Czech republic). In Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU. 2007.
  3. ŠRAMKOVÁ, Dana and Pavel SCHREIBER. Theoretical and Practical Aspects of Legal Liability within Czech Tax Legislation. In Dny veřejného práva. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 89, 599-606, 9 pp. ISBN 978-80-210-4430-2.
  4. ŠRAMKOVÁ, Dana. Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola (Municipalities in the Czech republic - management and it's control). In Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, p. 113-120. x, 1. ISBN 978-80-244-1834-6.

  1999

  1. KALVODOVÁ, Věra. Trestněprávní sankční systémy v mezinárodním srovnání (The criminal law sanction systems in the international comparison). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 3, p. 271-277. ISSN 1210-9126.

  1998

  1. PEKÁREK, Milan. Komu uložit sankci za nedovolené skácení stromu. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1998, roč. 31, č. 5, p. 257-260. ISSN 0139-6005.
  2. KALVODOVÁ, Věra. Novely trestního zákona, změny v českém sankčním systému a princip soudcovské individualizace (Amendment to the Criminal Code, changes in the czech system of sanctions and principle of the judge individualisation). Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1998, roč. 81, č. 5, p. 439-443. ISSN 0032-6984.
Display details
Displayed: 18/6/2024 11:26