Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

 1. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Eva DRAŽANOVÁ and Regina DEMLOVÁ. Behaviorální účinky paliperidonu v animálním modelu schizofrenie (Behavioural effects of paliperidone in the animal model of schizophrenia). 2014. ISSN 1211-7579.
 2. 2009

 3. PŘIKRYL, Radovan and Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Adherence a postoje pacientů k medikaci antipsychotiky (Ahherence and patients attitudes to antipsychotic medication). Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2009, vol. 10, No 4, p. 171-174, 5 pp. ISSN 1213-0508.
 4. JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ and Tomáš KAŠPÁREK. Automatic Classification of 3-D MRI Data Sets With the Use of 2DPCA in the Schizophrenia Research. In International Society for Clinical Biostatistics. 2009.
 5. JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ and Tomáš KAŠPÁREK. Classification of 3-D MRI Images Based on Spatial Deformations in The Schizophrenia Research. In Technical Compuning Prague 2009, 17th Annual Conference Proceedings. Praha: Humusoft s.r.o., 2009. p. 1-3. ISBN 978-80-7080-733-0.
 6. ČEŠKOVÁ, Eva. Depotní formy psychofarmak v psychiatrii (Depot form psychopharmacology in psychiatry). Medical tribune. Praha: Medical Tribune CZ s.r.o., 2009, vol. 2009, No 8, p. 6-7. ISSN 1214-8911.
 7. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Sylvie TRONEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Michal MIKL and Jiří VANÍČEK. Movement sequencing abilities and basal ganglia morphology in first-episode schizophrenia. The World Journal of Biological Psychiatry. Oslo: Taylor and Francis, 2009, vol. 2009, No 10, p. 752-762. ISSN 1562-2975.
 8. ČEŠKOVÁ, Eva. Poučení z e-STAR - historie se opakuje? (Learning from e STAR - history be repeated?). Psychiatrie pro praxi. Konice: Solen, 2009, vol. 10, No 1, p. 45-46. ISSN 1213-0508.
 9. KAŠPÁREK, Tomáš. Prefrontal morphology, neurobiology and clinical manifestation of schizophrenia. In Prefrontal cortex. Roles, interventions and traumas. 1st ed. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2009. p. 1-48. ISBN 978-1-60692-415-0.
 10. KAŠPÁREK, Tomáš. Prefrontal morphology, neurobiology and clinical manifestation of schizophrenia. In Prefrontal cortex. Roles, interventions and traumas. 1st ed. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2009. p. 1-48. ISBN 978-1-60692-415-0.
 11. 2008

 12. SAND, Phillip, Berthold LANGGUTH, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. A putative DRD3 schizophrenia risk haplotype deconstructed. Biological Psychiatry. USA: Society of Biological Psychiatry, 2008, vol. 63, No 3, p. e21-e22, 2 pp. ISSN 0006-3223.
 13. KAŠPÁREK, Tomáš and Miloš KEŘKOVSKÝ. Analysis of the resting brain: implications for schizophrenia research. In Topics in higher brain functions. Bratislava: Comenius University Bratislava, 2008. p. 38-43. C.I.A.N.S. ISBN 978-80-223-2542-4.
 14. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Libor USTOHAL and Eva ČEŠKOVÁ. First episode schizophrenia: neurological soft signs and their relationship to one-year outcome. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2008, vol. 18, suppl. 4, p. 392-392. ISSN 0924-977X.
 15. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK and Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Has high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation therapeutic potential in schizophrenia? In 26th Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Congress (CINP). 2008. ISSN 1461-1457.
 16. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Helena FEJFAROVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. LONGITUDINAL STUDY OF COGNITIVE DEFICIT IN THE FIRST EPISODE SCHIZOPHRENIA. In st Schizophrenia International Research Society Conference. 2008. ISBN 0920-9964.
 17. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. Long-term efficacy of repetitive TMS in the treatment of negative symptoms of schizophrenia. In european Neuropsychopharmacology. Barcelona: ECNP, 2008. p. 468-469. ISSN 0924-977X.
 18. KAŠPÁREK, Tomáš, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Michal MIKL and Petr KRUPA. Morphology of fronto-temporal Regions and Word Generation in First-episode Schizophrenia (Morphology of Fronto-temporal Regions and Word Generation in First-episode Schizophrenia). Activitas Nervosa Superior. Praha: Neuroscientia o.s., 2008, vol. 50, No 4, p. 88-90. ISSN 1802-9698.
 19. PŘIKRYL, Radovan and Hana KUČEROVÁ. Negativní příznaky schizofrenie (Nehative Symptoms of Schizophrenia). Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, vol. 104, No 7, p. 350-355. ISSN 1212-0383.
 20. ČEŠKOVÁ, Eva. Nové trendy v léčbě schizofrenie (New trends in treatment schizophrenia). Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2008, vol. 9, No 1, p. 40-43. ISSN 1213-0508.
 21. ČEŠKOVÁ, Eva. O schizofrenii (Abouth schizophrenia). Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2008, vol. 10, No 2, p. 124-132. ISSN 1212-4184.
 22. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL, Simona VENCLÍKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ and Monika VEČEŘOVÁ. Ovlivnění kognitivního deficitu schizofrenie pomocí repetitivní transkraniální magnetickou stimulací (Infuencing cignitive deficit in schizophrenia by repetitive transcranial magnetic stimulation). Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, vol. 104, No 4, p. 161-166. ISSN 1212-0383.
 23. TŮMA, Ivan, Ján PEČEŇÁK, Pavel MOHR, Eva ČEŠKOVÁ and Martin ANDERS. Risperdal Consta - dlouhodobě působící injekce v léčbě schizofrenie a schizoafektivní poruchy: předběžné 12měsíční výsledky projektu e-STAR v České a Slovenské republice (Risperdal Consta-Long-term Acting Injections in the Treatment of Schizophrenia and Schizoaffective Disorders: Preliminary 12Month Results of the Project e-STAR in the Czech and Slovak Republics). Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, vol. 104, No 2, p. 59-67. ISSN 1212-0383.
 24. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. Treatment of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation in a double blind study. Schizophrenia Research. Elsevier, 2008, vol. 99, 1-3, p. 380-381. ISSN 0920-9964.
 25. 2007

 26. SCHWARZ, Daniel, Tomáš KAŠPÁREK, Ivo PROVAZNÍK and Jiří JARKOVSKÝ. A Deformable Registration Method for Automated Morphometry of MRI Brain Images in Neuropsychiatric Research. IEEE Transactions on Medical Imaging. New York: IEEE, 2007, vol. 26, No 4, p. 452-461. ISSN 0278-0062.
 27. PÁLENSKÝ, Vítězslav, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Oldřich SYNEK, Eva ČEŠKOVÁ and Jindřich ŠPINAR. Atypická antipsychotika a prolongace QTc intervalu (Atypical Antipsychotics and Prolongation of QTc Interval). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, vol. 103, No 7, p. 325-328. ISSN 1212-0383.
 28. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. Augmentace antipsychotik repetitivní transkraniální magnetickou stimulací vede k ústupu negativních příznaků schizofrenie (Augmentation of Antipsychotics by Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Leads to a Remission of Negative Symptoms of Schizophrenia). Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, vol. 103, No 2, p. 80-84. ISSN 1212-0383.
 29. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK and Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive function in patients with first episode of schizophrenia: longitudinal study. Schizophrenia Bulletin. Oxford University Press, 2007, vol. 33, No 2, p. 565-565. ISSN 0586-7614.
 30. ČEŠKOVÁ, Eva. Dávkování lamotriginu (Dosage of Lamotrigine). Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2007, vol. 8, No 3, p. 141-142. ISSN 1213-0508.
 31. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ and Jan TUČEK. High frequency rTMS in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: double blind randomised study. Schizophrenia Bulletin. Oxford University Press, 2007, vol. 33, suppl. 2, p. 454-454. ISSN 0586-7614.
 32. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Michal ČERNÍK and Eva ČEŠKOVÁ. High-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation and its influence on negative symptoms of schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2007, vol. 17, No 1, p. 74-74. ISSN 0924-977X.
 33. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ and Libor USTOHAL. Influencing negative symptoms of schizophrenia with repetitive transcranial magnetic stimulation: a case study. Acta Neuropsychiatrica. Australia: Blackwell Publishing, 2007, vol. 19, No 2, p. 53-55. ISSN 0924-2708.
 34. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ and Michal ČERNÍK. Kognitivní funkce u prvních epizod schizofrenie (Cognitive functions in first episode schizophrenia). Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2007, vol. 11, suppl. 1, p. 13-13. ISSN 1211-7579.
 35. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. Léčba negativních příznaků schizofrenie pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace v podmínkách dvojitě zaslepené studie (Treatment of negative syndrom of schizophrenia with repetitive transcranial magnetic stimulation: double blind study). Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, vol. 103, suppl. 1, p. 15-15. ISSN 1212-0383.
 36. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, S. TRONEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Michal MIKL and Jiří VANÍČEK. Morfologické koreláty neurologických měkkých příznaků u první epizody schizofrenie (Morphological correlates of neurological soft signs in first-episode schizophrenia). Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2007, vol. 11, suppl. 1, p. 32-32. ISSN 1211-7579.
 37. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Michal MIKL, Daniel SCHWARZ, Eva ČEŠKOVÁ and Petr KRUPA. Prefrontal but not temporal gray matter changes in males with first-episode schizophrenia. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Elsevier, 2007, vol. 2007, No 31, p. 151-157. ISSN 0278-5846.
 38. PŘIKRYL, Radovan and Hana KUČEROVÁ. Repetitive transcranial magnetic stimulation as a new technique for treatment of negative symptoms of schizophrenia. Acta Psychiatrica Scandinavica. Blackwell Publishing, 2007, vol. 2007, No 117, p. 78-79. ISSN 0001-690X.
 39. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ and Vítězslav PÁLENSKÝ. Six-month alleviation from negative schizophrenic symptoms after repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): a single case study report. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2007, vol. 11, No 1, p. 21-23. ISSN 1211-7579.
 40. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. Treatment of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation in a double-blind, randomized controlled study. Schizophrenia Research. Elsevier, 2007, vol. 95, No 95, p. 151-157. ISSN 0920-9964.
 41. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Vítězslav PÁLENSKÝ, Libor USTOHAL and Simona SKOTÁKOVÁ. Vývoj náhledu na onemocnění v prvních letech po propuknutí schizofrenie. (The develpment of insight in schizophrenia in the first years after the onset of illness). Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2007, vol. 11, suppl. 1, p. 18-18. ISSN 1211-7579.
 42. 2006

 43. SCHWARZ, Daniel, Ivo PROVAZNÍK, Tomáš KAŠPÁREK and Jiří JARKOVSKÝ. Automatická morfometrie obrazů mozku z MRI ve výzkumu schizofrenie (Automated morphometry of MRI brain images in schizophrenia research). In Sborník abstrakt II. mezinárodního kongresu Telemedicína Brno 2006. 2006. ISBN 80-86633-46-2.
 44. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Hana KUČEROVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. Hipokampus, morfologie mozku a schizofrenie (Hippocampus, Structure of the Brain and Schizophrenia). Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2006, vol. 145, 7., p. 544-547. ISSN 0008-7335.
 45. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Daniel SCHWARZ, Eva ČEŠKOVÁ and Petr KRUPA. Hodnocení velikosti hipokampu u schizofrenie - zkušenosti z brněnské kliniky (Hippocampal volume assessment in schizophrenia - experience from the department of psychiatry in Brno). Česká a slovenská Psychiatrie. 2006, vol. 102, No 2, p. 73-79. ISSN 1212-0383.
 46. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Hana KUČEROVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. Implications of hippocampal morphology in first-episode schizophrenia. In Final program and book of abstracts, Central/East European CINP Regional Meeting. Tallinn, Estonia: Tartu university press, 2006. p. 42.
 47. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ and Simona SKOTÁKOVÁ. Influencing negative symptoms of schizophrenia with repetitive transcranial magnetic stimulation: a pilot study. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2006, vol. 16, suppl. 4, p. 444-445. ISSN 0924-977X.
 48. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ, Hana KUČEROVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. Infuencing of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): preliminary data. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2006, vol. 11, No 1, p. 67-68. ISSN 1211-7579.
 49. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK and Hana KUČEROVÁ. Neurological soft signs, clinical symptoms and treatment reactivity in patients suffering from first episode schizophrenia. Journal of Psychiatric Research. Elsevier, 2006, vol. 2006, No 40, p. 141-146. ISSN 0022-3956.
 50. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Hana KUČEROVÁ, Michal MIKL, Eva ČEŠKOVÁ and Petr KRUPA. Reduction of prefrontal gray matter volume in first-episode schizophrenia independent of risperidon treatment. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2006, suppl. 1, No 9, p. 224. ISSN 1461-1457.
 51. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL and Ivana PALČÍKOVÁ. Stimulace prefrontálního kortexu a léčba negativních příznaků schizofrenie (Stimulation of Prefrontal Cortex and Therapy of Negative Symptoms of Schizophrenia). Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, vol. 102, No 8, p. 416-422. ISSN 1212-0383.
 52. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL and Ivana PALČÍKOVÁ. Stimulace prefrontálního kortexu a léčba negativních příznaků schizofrenie (Stimulation of Prefrontal Cortex and Therapy of Negative Symptoms of Schizophrenia). Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, vol. 2006, No 8, p. 416-422, 6 pp. ISSN 1212-0383.
 53. 2005

 54. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ and Michal ČERNÍK. Depression and Schizophrenia - is the same from the view of neuropsychological profile? In IX. Congreso MUndial sobre Trastornos de Personalidad. 2005. 1 pp.
 55. ŠULCOVÁ, Alexandra. Endokanabinoidní systém mozku a psychózy (Endocannbainoid brain system and psychoses). Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2005, vol. 9, No 4, p. 311-316. ISSN 1211-7579.
 56. KAŠPÁREK, Tomáš, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Josef ŠPAČEK, Marek MECHL and Marta ONDRUŠOVÁ. Frontal and temporal systems are linked with acute and one-year treatment of first schizophrenia episode. Schizophrenia Bulletin. Anglie: Oxford University Press, 2005, vol. 31, No 2, p. 394-394. ISSN 0586-7614.
 57. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. High frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: case study. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2005, vol. 2005, No 15, p. 506-506. ISSN 0924-977X.
 58. ČEŠKOVÁ, Eva, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK and Radovan PŘIKRYL. Kognitivní dysfunkce u neuropsychiatrických onemocnění /Abstrakt/ (Cognitive dysfunction in neuropsychiatric disorders). Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, vol. 9, No 1, p. 23. ISSN 1211-7579.
 59. PREISS, Marek, David HOLUB, Zuzana ŘÍHOVÁ and Hana KUČEROVÁ. Návrh baterie pro vyšetření kognitivních funkcí u schizofrenie (A proposal of cognitive battery for schizophrenia). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2005, vol. 9, No 2, p. 161-163. ISSN 1211-7579.
 60. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ and Michal ČERNÍK. Neuromodulační ovlivnění kognitivního deficitu u schizofrenního onemocnění (Neuromodulative influence of cognitive deficit in schizophrenia). Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2005, vol. 9, No 2, p. 23-24. ISSN 1211-7579.
 61. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ and Vítězslav PÁLENSKÝ. Nové cíle schizofrenie - dosažení remise a zajištění kompliance /Abstrakt/ (New goals in the treatment of schizophrenia - achievement of remission and compliance). Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, vol. 9, No 1, p. 16. ISSN 1211-7579.
 62. ČEŠKOVÁ, Eva. Nové trendy v léčbě schizofrenie (New Trends in the Therapy of Schizophrenia). Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, vol. 101, No 6, p. 298-302. ISSN 1212-0383.
 63. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Michal MIKL, Zuzana STUDENÁ, Eva ČEŠKOVÁ and Petr KRUPA. Porucha paměti a aktivace hipokampu u první epizody schizofrenie (Memory impairment and hippocampal activation in patients with first episode schizophrenia: fMRI study). Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, vol. 9, No 2, p. 97-98. ISSN 1211-7579.
 64. KUČEROVÁ, Hana, Petra NAVRÁTILOVÁ and Michal ČERNÍK. Poruchy paměti u nemocných s první epizodou schizofrenie: vlastní data (Memory disorders in patients with first episode of schizophrenia: our data). Psychiatrie. Paha: Tigis, 2005, vol. 9, suppl. 1, p. 64-65. ISSN 1211-7579.
 65. KUČEROVÁ, Hana, Petra NAVRÁTILOVÁ and Michal ČERNÍK. Poruchy paměti u nemocných s první epizodou schizofrenie: vlastní data. (Memory disorders in patients with schizophrenia: our first data). Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, vol. 9, suppl. 1, p. 64-65. ISSN 1211-7579.
 66. KUČEROVÁ, Hana, Martina KUNOVSKÁ, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ and Michal ČERNÍK. Profil kognitivního poškození u schizofrenních pacient a pacient s depresivní poruchou (Profile of cognitive functions in patients with depression and schizophrenia). eská a slovenská psychiatrie. Praha, 2005, vol. 101, No 8, p. 412-421. ISSN 1212-0383.
 67. KUČEROVÁ, Hana, Martina KUNOVSKÁ, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ and Michal ČERNÍK. Profil kognitivního poškození u schizofrenních pacientů a pacientů s depresivní poruchou. (Profile of cognitive functions in patients with schizophrenia and depression.). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2005, vol. 101, No 8, p. 412-421. ISSN 1212-0383.
 68. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Eva ČEŠKOVÁ. Profil kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou - první zkušenosti. (Profile of cognitive functions in patients with depression and schizophrenia.). Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, vol. 9, No 2, p. 27-27. ISSN 1211-7579.
 69. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA and Eva ČEŠKOVÁ. První zkušenosti s využitím rTMS v léčbě negativních příznaků schizofrenie (The first experience with rTMS in the treatment of negative syndrom in schizophrenia). Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, vol. 9, No 2, p. 48-48. ISSN 1211-7579.
 70. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ and Vítězslav PÁLENSKÝ. Psychopatologie a efekt léčby u prvních epizod schizofrenie (Psychopathology and treatment responsiveness in first episode schizophrenia). Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, vol. 10, No 4, p. 16-16. ISSN 1211-7579.
 71. ČEŠKOVÁ, Eva. Remise - nový koncept hodnocení léčby schizofrenie (Remission - the new concept of treatment schizophrenia). Psychiatria pre prax. Bratislava: Meduca, 2005, vol. 6, S1, p. 22-22. ISSN 1335-9584.
 72. SAND, Phillip, Berthold LANGGUTH, G. HAJAK, Martin PERNA, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, C. KICK, P. STOERTEBECKER and P. EICHHAMMER. Screening for Neuroligin 4 (NLGN4) truncating and transmembrane domain mutations in schizophrenia. Schizophrenia Research. 2005, vol. 85, 2-3, p. 277-278. ISSN 0920-9964.
 73. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ and Monika VEČEŘOVÁ. Sexuální funkce u mužů léčených atypickými antipsychotiky (Sexual function in men being treated with atypical antipsychotics). Psychiatrie- časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, vol. 9, suppl.1, p. 16-17. ISSN 1211-7579.
 74. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ and Michal ČERNÍK. Souvisí kognitivní deficit s psychopatologií u prvních epizod schizofrenie? (Is there any connection between cognitive functions and psychopathology in patients with first episode of schizophrenia?). In Psychiatrie pre prax. Bratislava: Medical education, 2005. p. 15. ISSN 1213-0508.
 75. KAŠPÁREK, Tomáš, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Boleslav PROKEŠ, Josef ŠPAČEK and Marta ONDRUŠOVÁ. Souvislosti velikosti hipokampu u prvních epizod schizofrenie: MRI volumetrická studie (Relations of hippocampal volume in first-episode schizophrenia episodes: a MRI volumetric study). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2005, vol. 101, No 4, p. 199-206, 7 pp. ISSN 0069-2336.
 76. HOLUB, David, Hana KUČEROVÁ, Lucie MOTLOVÁ, Zuzana ŘÍHOVÁ and Marek PREISS. Vyšetření kognitivních funkcí u schizofrenie: Má pokus o sjednocení vyšetřovacích metod význam pro klinickou praxi? (Assessment of cognitive function in schizophrenia:Does an attempt for unification of assessment methods bring benefit for the clinical practice?). Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, vol. 10, No 1, p. 38-40. ISSN 1211-7579.
 77. KAŠPÁREK, Tomáš, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Eva ČEŠKOVÁ and Petr KRUPA. Vztah mezi poruchou paměti a strukturální patologií hipokampu u první epizody schizofrenie: MRI studie - vlastní data (Memory dysfunction and hippocampal structure relationship in the first-episode schizophrenia - a MRI study). Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2005, vol. 9, suppl. 2, p. 50-51. ISSN 1211-7579.
 78. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Michal MIKL, Eva ČEŠKOVÁ, Petr KRUPA, Petra NAVRÁTILOVÁ and Michal ČERNÍK. Zobrazení funkce hipokampu u prvních episod schizofrenie (The image of hippocampal function in first episode schizophrenia). Psychiatria pre prax. Bratislava: Meduca, 2005, vol. 2005, S1, p. 15-15. ISSN 1335-9584.
 79. 2004

 80. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Vítězslav PÁLENSKÝ, Eva ČEŠKOVÁ and Petr KRUPA. Aktivace hippokampu u první epizody schizofrenie (Hippocampal activation in first episode schizophrenia). In Česká psychiatrie a svět. 1st ed. Praha: Galén, 2004. p. 224-225. ISBN 80-7262-273-0.
 81. ČEŠKOVÁ, Eva, Alexandra ŠULCOVÁ, Pavel THEINER, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Andrea CEJPKOVÁ, Pavla HAVLÍKOVÁ, Lucie PILAŘOVÁ and Leoš LANDA. Central/East European C.I.N.P. Regional Meeting. 2004.
 82. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive dysfunction in the first episode of schizophrenia. In Abstract Book ICP 2004. 2004.
 83. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive dysfunction in the first episode of schizophrenia. The International Journal of Neuropsychopharmacology. CINP Congress, June 20-24,2004,Paris: Cambridge University Press, 2004, vol. 7, No 7, p. 227-227. ISSN 1461-1457.
 84. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Michal MIKL, Vítězslav PÁLENSKÝ and Petr KRUPA. Encoding and hippocampal activation in patients with first-episode schizophrenia: a fMRI study. Neuropsychopharmacologia Hungarica. Budapest, 2004, vol. 6, No 1, p. 42-43. ISSN 1419-8711.
 85. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Petr KRUPA and JIří VANÍČEK. Encoding in patients with first-episode schizophrenia: an fMRI trial. The International Journal of Neuropsychopharmacology. CINP Congress, June 20-24,2004,Paris: Cambridge University Press, 2004, vol. 7, No 7, p. 394-394. ISSN 1461-1457.
 86. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Petr KRUPA, Eva ČEŠKOVÁ and Michal MIKL. Galantamine added to olanzapine improves prefrontal cortex functioning in schizophrenia: a case fMRI study. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2004, vol. 8, suppl. 4, p. 28-29. ISSN 1211-7579.
 87. KAŠPÁREK, Tomáš, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL, Boleslav PROKEŠ, Hana KUČEROVÁ, Josef ŠPAČEK, Marta ONDRUŠOVÁ and Marek MECHL. Hippocampal volumometric changes in first-episode schizophrenia. Neuropsychopharmacologia Hungarica. Budapest, 2004, vol. 2004, suppl. 1, p. 32-33. ISSN 1419-8711.
 88. TURBOVÁ, Jarmila and Petr CAGAŠ. Hypnóza schizofreniků: ano, či ne? (Hypnosis of the Schizophrenics: Yes or Not?). Psychologie dnes. Praha: Portál, 2004, 10. ročník, číslo 9, p. 28-30. ISSN 1212-9607.
 89. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. Is there association between soft signs and clinical picture in schizophrenia? European Neuropsychopharmacology. Nice: ECNP, 2004, vol. 13, No 1, p. 72-73. ISSN 0924-977X.
 90. ČEŠKOVÁ, Eva. Neurologické měkké příznaky u schizofrenie (Neurological soft signs in schizophrenia). Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, vol. 100, No 1, p. 19-23. ISSN 1212-0383.
 91. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Eva ČEŠKOVÁ. Neuropsychological profile of patients with first episode schizophrenia. Neuropsychopharmacologia Hungarica. Budapest: Hungarian Association of Psychopharmacology, 2004, vol. 6, suppl. 1, p. 35-36. ISSN 1419-8711.
 92. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Eva ČEŠKOVÁ. Ověření a posouzení dynamiky profilu kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou (Cognitive dysfunction in patients with depresion and schizophrenia - comparison). Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, vol. 8, suppl. 1, p. 15-15. ISSN 1211-7579.
 93. KAŠPÁREK, Tomáš and Eva ČEŠKOVÁ. Udržovací léčba schizofrenie (Long-term treatment of schizophrenia). In Program kvality a standardy léčebných postupů: příručka pro nemocnice, polikliniky a ambulantní péči. 2004th ed. Praha: Verlag Dashofer, 2004. p. 1-9, 10 pp. 9. aktualizace. ISBN 80-86229-29-7.
 94. 2003

 95. ŠVESTKA, Jaromír, Oldřich SYNEK and Alexandra ŽOURKOVÁ. A double-blind comparison of olanzapine and quetiapine in treatment of acute exacerbations of schizophrenic or schizoaffective disorders. European Neuropsychopharmacology. Amsterodam: Elsevier, 2003, vol. 13, Suppl.4, p. 292-292. ISSN 0924-977X.
 96. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ and Josef ŠPAČEK. Neurologické měkké příznaky a kognitivní dysfunkce u schizofrenie (Soft signs and cognitive dysfunction in schizophrenia). Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o, 2003, vol. 2003, No 2, p. 51-53. ISSN 1211-7579.
 97. KAŠPÁREK, Tomáš. Nikotinové receptory, hippokampus a schizofrenie (Nicotinic receptors, hippocampus and schizophrenia). Československá fyziologie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2003, 52/2003, No 4, p. 179-185. ISSN 1210-6313.
 98. ČEŠKOVÁ, Eva. Problematika prolaktinemie (Přehledová práce) (Problems of prolactinemia (review)). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, vol. 99, No 7, p. 366-372. ISSN 1212-0383.
 99. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Marta ONDRUŠOVÁ. Prolactin levels in risperidone treatment of first episode schizophrenia. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. 2003, vol. 2003, No 8, p. 1-6. ISSN 1365-1501.
 100. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ and Marta ONDRUŠOVÁ. Souvisí měkké neurologické příznaky s klinickým obrazem u schizofrenie! (Is there relationship between soft signs and psychopathology in schizophrenia?). Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2003, vol. 7, No 2003, p. 108-109. ISSN 1211-757.
 101. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Marta ONDRUŠOVÁ, Pavel DRYBČÁK and Miroslav LORENC. The Cognitive Dysfunction in the First Episode of Schizophrenia. Schizophrenia Research. 2003, vol. 2003, 1, suppl, p. 178. ISSN 0920-9964.
 102. PREISS, Marek, Klára VRANÁ, Hana KUČEROVÁ, Daniel KOŘÍNEK and Mabel RODRIGUEZ. Tvorba rodokmenu - pokus o neuropsychologickou zkoušku (pilotní studie) (Family Tree Test - an a Attempt for New Neuropsychological Method (pilot study)). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2003, vol. 7, No 4, p. 272-276, 4 pp. ISSN 1211-757.
 103. 2002

 104. PŘIKRYL, Radovan, M.S. BUCHSBAUM, I.L. SHIHABUDDIN, A.M. BRICKMAN, R. MIZZO, R. SHAW and K. DAVIS. Bazální ganglia a schizofrenie - MRI studie 44 (Neuropsychofarmakolog.konf., 5.-9.1.2002, Jeseník) (Basal ganglia and schizophrenia - MRI study). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2002, vol. 6, No 1, p. 36. ISSN 1211-7579.
 105. ČEŠKOVÁ, Eva, P. DRYBČÁK and M. LORENC. Biological markers and possibilities for predicting therapoutic results in schizophrenia. A methodological contribution. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Kanada: Elsevier, 2002, vol. 26, No 4, p. 683-691. ISSN 0278-5846.
 106. BUCHSBAUM, M.S., L. SHIHABUDDIN, A.M. BRICKMAN, R. MIOZZO, R. PRIKRYL, Robert SHAW and K. DAVIS. Caudate and putamen volumes in good and poor outcome patients with schizophrenia. Schizophrenia Research. 2002, 1/2002, No 1887, p. 1-10. ISSN 0920-9964.
 107. ČEŠKOVÁ, Eva. Dlouhodobá léčba schizofrenie atypickými antipsychotiky (Long-term treatment of schizophrenia with atypical antipsychotics). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, vol. 98, No 6, p. 334-338. ISSN 1212-0383.
 108. ČEŠKOVÁ, Eva. Farmakoterapie deprese a schiziofrenie (Pharmacotherapy of depression and schizophrenia). 50 let Zdravotnických novin 1950-2002 (mimoř.příl.). 2002, vol. 2002, listopad, p. 100-101. ISSN 0044-1996.
 109. KUČEROVÁ, Hana, Josef ŠPAČEK, Tomáš KAŠPÁREK and Radovan PŘIKRYL. Kognitivní funkce u prvních atak schizofrenie (Cognitive functions in first episode of schizophrenia). In Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Galén. Praha: Galén, 2002. p. 126-128. ISBN 80-7262-16.
 110. ČEŠKOVÁ, Eva. Negativní příznaky a nová atypická antipsychotika (Negative symptoms and new atypical antipsychotics). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2002, vol. 98, No 2, p. 97-99. ISSN 1211-7579.
 111. ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba (Schizophrenia and the treatment). SANQUIS. Praha: FOIBOS PRESS s.r.o., 2002, vol. 19, není, p. 26-28. ISSN 1212-6535.
 112. 2001

 113. ŠVESTKA, Jaromír. Nová Antipsychotika: Zotepin- atypicky typické nebo netypicky atypické antipsychotikum? (New Antipsychotics: Zotepine - an Atypically Typical or Nontpically Atypical Antipsychotic Drug?). Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, vol. 5, No 2, p. 107-118. ISSN 1211-7579.
 114. ČEŠKOVÁ, Eva, Tomáš KAŠPÁREK and Marta ONDRUŠOVÁ. The Combination of psychiatric Medication in clinical Practice. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2001, vol. 5, Suppl. 2, p. 14-15. ISSN 1211-7579.
 115. ČEŠKOVÁ, Eva, Pavel DRYBČÁK, Petr HROBAŘ, Miroslav LORENC, Hana PROCHÁZKOVÁ and Josef ŠPAČEK. The changes of biological markers and treatment efficacy in schizophrenia/Abstract/ (The changes of biological markers and treatment efficacy in schizophrenia /Abstract/). Progres in Psychopharmacology Biological Psychiatry". Kanada: Pergamon Press, 2001, vol. 25, No 2, p. 323-335. ISSN 0278-5846.
 116. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Význam prenatálních a perinatálních komplikací z hlediska neurovývojového modelu schizofrenie (Importance of Prenatal and Perinatal Complications From the Point of View of the Neurodevelopmental Model of Schizophrenia). Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, vol. 5, No 3, p. 175-181. ISSN 1211-7579.
 117. 2000

 118. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Early onset of schizophrenia and efficacy of risperidone. Učinnost risperidonu na začínající ataku schizofrenie. European Psychiatry. Paris, Francie: Elsevier, 2000, vol. 15, suppl.2, p. 402-403. ISSN 0924-9338.
 119. BRÁZDILOVÁ, Ludmila, Jaromír ŠVESTKA and Oldřich SYNEK. Hladiny sérového cholesterolu a suicidální chování u žen s depresivní a schizofrenní poruchou Klinická retrospektivní studie /Abstrakt/. In 3. sjezd České psychiatrické společnosti. Psychiatrie pro XXI. století. Praha: Galén, 2000. p. 22-23. ISBN 80-86257-18-5.
 120. ČEŠKOVÁ, Eva, Pavel DRYBČÁK, Miroslav LORENC and Marta ONDRUŠOVÁ. Prolactemia and risperidone/Abstract/ (Prolactemia and risperidone/Abstract). The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2000, vol. 3, suppl.1, p. 300. ISSN 1461-1457.
 121. ČEŠKOVÁ, Eva, Boleslav PROKEŠ, Miroslav LORENC, Pavel DRYBČÁK and Marta ONDRUŠOVÁ. Structual changes in first-episode schizophrenia. In European Psychiatry, 10th Congress of the Association of European Psychiatrists. Paris: EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIE, 2000. p. 315. ISSN 0924-9338.
 122. ČEŠKOVÁ, Eva, Boleslav PROKEŠ and Marta ONDRUŠOVÁ. Výpočetní tomografie a magnetická resonance u prvních atak schizofrenie (CT and MRI in the first Epizode of Schizophrenia). In 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference. Praha: Galén, 2000. p. 32. ISBN 80-86257-09-6.
 123. 1999

 124. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Biologický význam adolescence v neurovývojovém modelu schizofrenie (Biological importance of adolescence in neurodevelopmental model of schizophrenia.). In Neurobiologie duševních poruch. 1st ed. Praha: Galén, 1999. p. 35-37. ISBN 80-7262-015-0.
 125. ČEŠKOVÁ, Eva, Josef ŠPAČEK and Marcela LANGOVÁ ŠINDELÁŘOVÁ. Cognitive dysfunction and treatment effect in schizophrenic disorder. Československá psychologie. Praha: Academia, 1999, vol. 43, No 6, p. 527-535. ISSN 0009-062X.
 126. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Neurovývojový model schizofrenie z hlediska dětské psychiatrie. (Neurodevelopmental Model of Schizophrenia from Aspect of Child Psychiatry.). Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, 95 suppl., No 2, p. 30-42. ISSN 1212-0383.
 127. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Risperidon u dětí a adolescentů s psychotickým onemocněním. Abstrakta (Risperidone in children and adolescents with psychotic disorders.Abstract). In 41. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 1st ed. Praha: Galén, 1999. p. 22. ISBN 80-86257-04-5.
 128. 1998

 129. ČEŠKOVÁ, Eva. Biologické markery a schizofrenie (Biological markers and schizophrenia). Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1998, vol. 94, No 2, p. 75-84. ISSN 0069-2336.
 130. ŠVESTKA, Jaromír. Nové pohledy na schizofrenii (New aspects of schizophrenia). Medica revue. Praha, 1998, vol. 5, No 1, p. 29-31. ISSN 1210-9673.
 131. 1997

 132. HROBAŘ, Petr, Hana PROCHÁZKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ and Jaromír ŠVESTKA. Structural and neurological brain abnormalities in schizophrenia. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1997, vol. 38, No 1, p. 6-6. ISSN 0960-7560.
 133. 1996

 134. HADAŠOVÁ, Eva, Gerd FRANKE, Michael ZSCHIESCHE, Eva ČEŠKOVÁ, Olga ZELENKOVÁ and Werner SIEGMUND. Debrisoquine 4-hydroxylation and sulphamethazine N-acetylation in patients with schizophrenia and major depression. British Journal of Clinical Pharmacology. Blackwell Science Ltd, 1996, vol. 41, No 5, p. 428-431.
Display details
Displayed: 20. 4. 2021 10:43