Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. (Non-traditional role of teachers. The situations of help, crisis and counseling in school practice.). 2. vyd. Brno: Paido, 2008. 69 pp. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-169-0.
 2. LAZAROVÁ, Bohumíra. Školní psychologie v České republice po roce 1989 (School psychology in the Czech Republic after the year 1989). Československá psychologie, Praha, 2008, LII, No 5, p. 480-492. ISSN 0009-062X.
 3. 2005

 4. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela and Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ. Práce školního psychologa s učiteli (Psychological Services for Teachers in Schools). 2005.
 5. ŠAFÁŘOVÁ, Michela and Jan ŠIRŮČEK. Sociometric Position of Czech Seventh Graders with Risk-Taking Behaviour. In 27th International School Psychology Colloquium 2005. 2005.
 6. ŠIRŮČEK, Jan and Michaela ŠAFÁŘOVÁ. The Screening Assessment of Peer Relationship in the Classroom: Consistency in Rating of Social Behaviour of Children in the Classroom between Teachers and Children. In 27th International School Psychology Colloquium 2005. 2005.
 7. 2003

 8. JEŽEK, Stanislav. Metodické a metodologické aspekty zkoumání školního klimatu na ZŠ hromadným šetřením žáků - možnosti a meze (Methodological limits of using survey questionnaires for the assessment of secondary school climate.). 2003.
 9. 1998

 10. ŘEHULKA, Evžen. Místo pedagogické a školní psychologie v přípravě učitelů (The role of education and school psychology in teacher training courses.). In Aplikované sociální vědy v přípravě učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 1998. p. 111-116. ISBN 80-85931-59-1.
 11. MAREŠ, Jan. ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE NA INTERNETU. (SCHOOL PSYCHOLOGY ON THE INTERNET). Školský psychológ, Hradec Králové: ASTRA PRINT, 1998, roč. 8, č. 1, p. 1-3. ISSN 1212-0529.
Display details
Displayed: 26. 5. 2020 01:20