Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. RABUŠICOVÁ, Milada, Milan POL and Petr NOVOTNÝ. Democracy in Schools: the Headteachers´ Point of View. In DUNNING, Gerald. Leading a Learning Organisation: Lessons from the Past, Visions for the Future. Glamorgan: University of Glamorgan, 2008. p. 81-94. ISBN 1-903851-08-4.
 2. FIALA, Petr and Jiří HANUŠ. Religious Education in the Czech Republic. In KUYK, Elza, Roger JENSEN, David LANKSHEAR and Elisabeth Löh MANNA. Religious Education in Europe. Situation and current trends in schools. Oslo: IKO Publishing House, 2008. p. 39-47, 9 pp. Mimo edice. ISBN 978-82-7112-793-0.
 3. POL, Milan. Schools on the Threshold to the Era of Lifelong Learning. In Biloslavo, Roberto (ed.) Management v 21. stoletju. 1. vyd. Koper: University of Primorska, Faculty of Management, Koper, 2008. p. 109-132, 207 pp. Monograph Series. ISBN 978-961-6573-84-9.
 4. LAZAROVÁ, Bohumíra. Školní psychologie v České republice po roce 1989 (School psychology in the Czech Republic after the year 1989). Československá psychologie, Praha, 2008, LII, No 5, p. 480-492. ISSN 0009-062X.
 5. 2007

 6. TRNKOVÁ, Kateřina. Vzdělávací politika vůči málotřídkám z pohledu zástupců kraje, obcí a škol: situace v Jihomoravském kraji (Educational policy Towards Small schools from the Viewpoint of the Representatives of Regions, Municipalities and Shools: the Situation in South Moravia). In Studia Paedagogica U12. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 13 - 26, 13 pp. ISBN 978-80-210-4472-2.
 7. 2006

 8. HAVLÍČKOVÁ, Helena. We Want to Be Teachers but ... Brno: : PdF MU Department of English, 2006. 1 pp. The Messenger. ISSN 1214-6676.
 9. 2004

 10. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Jiří ZOUNEK. Prostředí podporující učení a vyučování v dnešní české škole. Příspěvek k poznání kultury klíčového školního procesu. (Stimulating Milieu to Learning and Teaching at Today's Czech Schools. A Contribution to the Recognition of the Culture of an Essential School Process). In Pedagogická konferencia VII. Aktuálne otázky výchovy a vzdelávania v období vstupovania do EÚ. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. p. 89-98, 10 pp. ISBN 80-8050-657-4.
 11. 2003

 12. POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. Grantové nabídky a české školy (Grant Offers and Czech schools). 1. vyd. Praha: Národní vzdělávací fond, 2003. 128 pp. EUROGUIDENCE 2003. ISBN 80-903125-9-4.
 13. 2002

 14. EMMEROVÁ, Kateřina. Konference ERNAPE 2001: Spolupráce mezi rodinami, školami a komunitami (The ERNAPE Conference 2001:Collaboration between Parents, Schools and Communities.). In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Studia Paedagogica. U7. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. p. 123-126, 4 pp. ISBN 80-210-2814-9.
 15. RABUŠICOVÁ, Milada and Kateřina TRNKOVÁ. The Role of Parents as Educational and Social Partners of Schools in the Czech Republic: legislation and media analysis. European Educational Research Journal, 2002, vol. 1, No 3, p. 480-496. ISSN 1474-9041.
 16. 2001

 17. EMMEROVÁ, Kateřina and Milada RABUŠICOVÁ. Relationships between parents and school in the Czech Republic. In A Bridge to the Future: Collaboration between Parents, Schools and Communities. Nijmegen: ITS, 2001. p. 49-53. ISBN 90 5554 177 X.
 18. 2000

 19. FUCHS, Eduard and František PROCHÁZKA. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborné školy (Standards and Test from Mathematics foe Special Secondary Schools). 2. přepracované vydání. Praha: Prometheus, 2000. 100 pp. ISBN 80-7196-097-7.
 20. 1998

 21. FUCHS, Eduard and František PROCHÁZKA. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborné školy (Standards and Test from Mathematics foe Special Secondary Schools). 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998. 96 pp. ISBN 80-7196-097-7.
 22. 1994

 23. TRNA, Josef. Přírodovědné předměty na anglických školách a velšských školách. (Natural Science Subjects in Schools in England and Wales.). Brno: Pedagogická fakulta MU, 1994.
Display details
Displayed: 26. 5. 2020 09:27