Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2001

  1. LAJKEP, Tomáš. Lékařská etika - poznámky k metodě (Medical ethics: Notes on method). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2001, vol. 49, No 4, p. 577-584. ISSN 0015-1831.
  2. 1999

  3. KROB, Josef. Souvislosti evoluční ontologie (Context of evolutionary ontology). In Slovenská a česká filozofia na prelome tisíciročia. 1st ed. Prešov: FF PU, 1999. p. 266-275. 1. ISBN 80-88885-66-3.
Display details
Displayed: 24/5/2022 11:57