Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

 1. HORÁČEK, Radek. Doteky a distance aneb univerzitní muzeum Bochum Brno. In Magazín M. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Komentáře. ISSN 2571-4198.
 2. PUČEROVÁ, Klára, Petr KRATOCHVÍL, Dan MERTA, Petra VLACHYNSKÁ, Ludvík HLAVÁČEK, Denisa VÁCLAVOVÁ, Radoslava SCHMELZOVÁ, Marie FOLTÝNOVÁ, Radek HORÁČEK and Tomáš KNOFLÍČEK. Z galerie ven! Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989 (Outside the gallery! Art in Czech public space after 1989). 1st ed. Praha: Praha: Galerie Jaroslava Fragnera & Architectura, 2022. 332 pp. n/a. ISBN 978-80-88161-17-2.
 3. 2021

 4. HORÁČEK, Radek, Jaroslav HAMŽA, Martina MRÁZOVÁ, Olga BÚCIOVÁ, Petra LEXOVÁ and Zbyněk FIŠER. Sochařské Brno 1989-2019 / Sculpture in Brno 1989-2019 (Sculpture in Brno 1989-2019). 2. doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, CooperARTive, z.s., 2021. 287 pp. ISBN 978-80-210-9866-4.
 5. HORÁČEK, Radek. Tanec mezi žiletkami (Dancing between Razor Blades). In Kateřina Danielová, Jana Vránová. Bohuslava Olešová. Žízeň nekonečna. 1st ed. Brno: Books & Pipes, 2021. p. 8-50, 32 pp. ISBN 978-80-7485-235-0.
 6. HORÁČEK, Radek and Jana OVČÁČKOVÁ. Trasování: Sochy Masarykovy univerzity. 1st ed. Pedagogická fakulta MU, 2021. Brno Art Week.
 7. 2020

 8. HORÁČEK, Radek and Jana FRANCOVÁ. Dílo - Autor - Dialog. 1st ed. Pedagogická fakulta MU, 2020. Brno Art Week - TVKVV.
 9. HORÁČEK, Radek and Jana FRANCOVÁ. Dílo - Autor - Dialog - Helena Lukášová. 1st ed. Pedagogická fakulta MU, 2020. Brno Art Week - TVKVV.
 10. HORÁČEK, Radek and Jana FRANCOVÁ. Dilo - Autor - Dialog - Jan Ambrůz. 1st ed. Pedagogická fakulta MU, 2020. Brno Art Week - TVKVV.
 11. HORÁČEK, Radek and Jana FRANCOVÁ. Dílo - Autor - Dialog - Jiří Sobotka. 1st ed. Pedagogická fakulta MU, 2020. Brno Art Week.
 12. HORÁČEK, Radek and Jana OVČÁČKOVÁ. Trasování 1 - Sochy pro Brno. 1st ed. Pedagogická fakulta MU, 2020. Brno Art Week.
 13. 2019

 14. HORÁČEK, Radek. Kniha Sochařské Brno 1989-2019. ArtZóna. Praha: Česká televize, 2019. 19. 11. 2019.
 15. HORÁČEK, Radek. Pryč s tou sochou! Aneb Omyl ředitele Národní galerie v Berlíně. 2019.
 16. HORÁČEK, Radek, Jaroslav HAMŽA, Martina ŠVIKOVÁ, Olga BÚCIOVÁ, Petra LEXOVÁ and Zbyněk FIŠER. Sochařské Brno 1989-2019 / Sculpture in Brno 1989-2019 (Sculpture in Brno 1989-2019). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, CooperARTive, z.s., 2019. 222 pp. ISBN 978-80-210-9317-1.
 17. 2016

 18. SCHENK, Zdeněk. Antropomorfní plastika kultury s lineární keramikou z Lipníka nad Bečvou (LBK Anthropomorphic plastic from Lipník nad Bečvou). In Lipenské listy. Lipník nad bečvou: Lipník nad Bečvou, 2016. p. 13. leden.
 19. 2009

 20. SUCHÁNEK, Pavel and Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Barokní architektura a umění: Malířství a sochařství (Baroque art and architecture: Painting and sculpture). In PISKOVÁ, Renata. Jihlava. Historie - kultura - lidé. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. p. 400-415. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7.
 21. SUCHÁNEK, Pavel. Ondřej Schweigl - "honestus et eruditus civis et sculptor" (Andreas Schweigl - "honestus et eruditus civis et sculptor"). In SVOBODOVÁ, Jana. Baroko. Příběhy barokního Brna. Brno: Muzeum města Brna, 2009. p. 180-187. mimo edice. ISBN 978-80-86549-60-6.
 22. 2008

 23. JAKUBEC, Ondřej. Ukřižovaný ze Zašové. Několik poznámek k problematice gotického survivalu a revivalu v umění 16. století (Crucifixion of Zašová. Some Remarks on Problematics of Gothic Survival and Revival in the Art of the 16th Century). In Ukřižovaný ze Zašové. Restaurování 2003–2007. 1st ed. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008. p. 9-11. Restaurování 5. ISBN 978-80-87149-05-8.
 24. 2007

 25. BOUZEK, Jan. Attic art of 5th and 4th centuries BC and the art of the Cimmerian Bosporus. In and Natives in the Cimmerian Bosporus. Proceedings of the International Conference October 2000, Taman, Russia, ed. S. L. Solovyov. BAR IS 1729. 1st ed. Oxford: Archaeopress, 2007. p. 11-16. ISBN 978-1-4073-0173-0.
 26. SUCHÁNEK, Pavel. K větší cti a slávě. Umění a mecenát opatů kláštera Hradisko v 18. století (For Honour and Glory. The Art and Patronage of the Abbots of Hradisko Abbey in the 18th Century). Brno: Barrister & Principal - Masarykova univerzita, 2007. 374 pp. ISBN 978-80-87029-11-4.
 27. 2005

 28. MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu: Z díla sochaře Zdeňka Macháčka a malířky Marty Taberyové. (The Circle of the Ring: From the work of sculptor Zdeněk Macháček and artist Marta Taberyová). 2005.
 29. FLÍDR, Aleš. Tympanon takzvaný „z Předklášteří s královnou Konstancií“ (The Tympanum "from Předklášteří with Queen Constance"). In Krkošková, Alena. 61. Bulletin Moravské galerie v Brně. 1st ed. Brno: Moravská galerie v Brně, 2005. p. 155-164. ISBN 80-7027-143-4.
 30. 2004

 31. ZÁLEŠÁK, Jan. K 05 - Josef Trattner. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2004, vol. 17, 16 - 17, p. 8-8. ISSN 1210-5236.
 32. 2002

 33. KROUPA, Jiří. I. Themes artistiques, clients et style en Moravie a l'époque baroque. (I. The artistic topics, patrons and styles in Moravia in the age of Baroque.). In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002. p. 37-77. ISBN 2-85056-569-5.
 34. KROUPA, Jiří. II. Le "modello" et le dessin architectural. (II. The architectural "modello" and the architectural drawing.). In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002. p. 129-141. ISBN 2-85056-569-5.
 35. KROUPA, Jiří. III. L'artisanat d'art et la décoration. (III. The applied and decorative arts.). In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002. p. 257-260. ISBN 2-85056-569-5.
 36. KROUPA, Jiří. IV. Le portrait "a la francaise". (IV. The portrait "a la francaise".). In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002. p. 299-309. ISBN 2-85056-569-5.
 37. KROUPA, Jiří. /sous la direction de/: La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. (/ed./: Moravia in the baroque age, 1670-1790. Behind the mirror of the shadows.). Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes - Moravská galerie, Brno, 2002. 384 pp. Bohemia Magica - une Saison tcheque en France. ISBN 2-85056-569-5.
 38. KROUPA, Jiří. V. La Moravie et la France. (V. Moravia and France.). In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002. p. 311-323. ISBN 2-85056-569-5.
 39. KROUPA, Jiří. VI. Baroque tardif et siecle des Lumieres. (VI. The late Baroque ond the age of Enlightenment.). In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002. p. 337-347. ISBN 2-85056-569-5.
 40. 1999

 41. HORÁČEK, Radek. Nové sochy pro Brněnskou přehradu (New Sculptures for Brno Lake Area). Prostor Zlín. Zlín: Státní galerie Zlín, 1999, vol. 7, No 1, p. 8-10. ISSN 1212-1398.
Display details
Displayed: 2/10/2023 01:33