Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2001

    1. RABUŠIC, Ladislav. Value Change and Demographic Behaviour in the Czech Republic. Czech Sociological Review. Prague: Institute of Sociology, 2001, IX, No 1, p. 99-122. ISSN 1210-3861.

    1990

    1. RABUŠIC, Ladislav. Proměny intimních životních stylů v západních společnostech (Changes in Intimite Life Styles in Western Societies). Sborník prací FF BU. Brno: Masarykova univerzita, 1990, G33, 18 pp. ISSN 0231-7710.
Display details
Displayed: 30/11/2023 12:45