Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ, Jindřich VÍTEK, Přemysl RABAN and Vlastimil PIHERA. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů (Law of Securities). 5th ed. Praha: C.H.Beck, 2009, 419 pp. Beckovy právnické učebnice, sv. 1. ISBN 978-80-7179-454-7.
  2. KYNCL, Libor and Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Securities Settlement Systems in the European Union. In Semantisches Web und Soziale Netzwerke im Recht. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2009, p. 73-80. ISBN 978-3-85403-259-5.

  2008

  1. KYNCL, Libor. Jednotlivé druhy cenných papírů (Various Kinds of Securities). In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. Cofola 2008. 1st ed. Brno: Tribun EU, 2008, p. 457-464. ISBN 978-80-210-4629-0.
  2. KYNCL, Libor. Legal Regulation of the Competitive Company on Capital Market. In microCAD 2008, International Scientific Conference, 20-21 March 2008, Section R: Company Competitiveness in the XXI Century. 1st ed. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2008, p. 123-130. ISBN 978-963-661-827-8.
  3. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - finanční trhy (Money Economy - Financial Markets). Čtvrté vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně – Akademické nakladatelství CERM, 2008, 352 pp. skripta. ISBN 978-80-214-3703-6.
  4. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008, 352 pp. 4. aktualizované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-214-3703-6.

  2007

  1. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy (Money economy - Financial markets). 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: VUT Brno, Podnikatelská fakulta - nakladatelství CERM, 2007, 286 pp. skripta. ISBN 978-80-214-3466-0.
  2. REJNUŠ, Oldřich. Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů (Theoretical and juridical views of financial investment instruments systematization). In Evropské finanční systémy 2007. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 324-331, 449 pp. ISBN 978-80-210-4319-0.

  2005

  1. KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ and Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů (Law of Negotiable Instruments). In Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4th ed. Praha: C. H. Beck, 2005, p. 163-202. Kurs obchodního práva 4. ISBN 80-7179-855-X.

  1998

  1. BLAŽEK, Jiří. Zdaňování cenných papírů. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Brno: Orac, 1998, roč. 6, č. 2, 8 pp. ISSN 1210-8103.

  1997

  1. BLAŽEK, Jiří. Zdanění cenných papírů při darování (Taxation of gift securities). Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1997, roč. 5, č. 2, p. 10-13. ISSN 1210-8103.

  1996

  1. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Peniaze, čo s nimi-abeceda rodinných financíí (Money, how to deal with them - alphabet of the family finances). Bratislava: SPN Bratislava, 1996, 218 pp. ISBN 80-08-00992-6.
Display details
Displayed: 18/5/2024 08:21