Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2005

  1. KODRLOVÁ, Ida, Allison B. KAUFMAN, James C. KAUFMAN, Ivo ČERMÁK and Curt BURGESS. Analýza deníků Sylvie Plathové s využitím modelu HAL (Analysis of Journals of Sylvia Plath with the Help HAL). In Miovský, M.; Čermák, I.; Chrz, V. (Eds): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV. 2005. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. p. 305-313, 8 pp. ISBN 80-244-1159-8.
Display details
Displayed: 26. 5. 2020 02:52