Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. ĐORĐEVIĆ, Vladimir, Richard Q TURCSANYI and Vladimir VUČKOVIĆ. Beyond the EU as the 'Only Game in Town': the Europeanisation of the Western Balkans and the role of China. Eastern Journal of European Studies. 2021, Volume 12, Issue 2, p. 21-45. ISSN 2068-651X. doi:10.47743/ejes-2021-0202.
 2. 2017

 3. ĐORĐEVIĆ, Vladimir and Vladimir VUČKOVIĆ. Loose and shallow Europeanization of the Western Balkans: Corruption in Montenegro and Serbia. Bratislava: Strategic Policy Institute - STRATPOL, 2017. 7 pp.
 4. 2007

 5. ŠTĚPÁNEK, Václav. Aktuální problémy srbské společnosti (Contemporary problems of serbian society). In Současné Srsbko - politika, kultura, Evropská unie. 1st ed. Brno: Historický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav slavistiky FF MU, Jihomoravský kraj, 2007. p. 11-34. ISBN 80-7326-127-8.
 6. STOJAROVÁ, Věra. Otázka kosovská v širším pojetí bezpečnosti (Kosovo question in the wider security concept). In ŠTĚPÁNEK, Václav. Současné Srbsko- politika, kultura, Evropská unie. první. Brno: Ústav slavistiky, 2007. p. 101-125, 24 pp. ISBN 80-7326-127-8.
 7. ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbsko a Evropská unie - problémy integrace (Serbia and European Union: problems of the integation). In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 41-57. ISBN 978-80-210-4487-6.
 8. 2006

 9. STOJAROVÁ, Věra. Evropská unie a západní Balkán (European Union and the Western Balkans). In ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Evropská unia a její bezpečnost. Vybrané problémy evropské bezpečnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006. p. 177-192, 15 pp. Ediční řada Sborníky, svazek č. 31. ISBN 80-210-4172-2.
 10. ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbské snahy o revizi principů jugoslávské ústavy z roku 1974 (Od konce šedesátých let 20. století do 8. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska v září 1987) (Serbian Attempts to Revise the Principles of the Yugoslavian Constitution of 1974 (From the End of the 1960s till the 8th Session of the Central Committee of the League of Serbian Communists in September 1987). Slovanské historické studie. Praha, Brno: Historický ústav AV ČR, 2006, vol. 31, No 31, p. 101–136. ISSN 0081-007X.
 11. 2005

 12. BALÍK, Stanislav and Věra STÝSKALÍKOVÁ. Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu (Serbia under Milosevic. The Case Study of Competitive Mobilisational Authoritarian Regime). Stedoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., No 4, p. 456-479. ISSN 1212-7817.
 13. 2004

 14. PRTINA, Srdjan. Zahraniční a bezpečnostní politika Srbska a Černé Hory (Foreign and Security Policy of Serbia and Montenegro). In STÝSKALÍKOVÁ, Věra and Hubert SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2004. p. 12-57, 45 pp. ISBN 80-210-3572-2.
 15. 2003

 16. ŠTĚPÁNEK, Václav and Slobodan MILEUSNIĆ. Srbská pravoslavná církev (Serbian Orthodox Church). In Východní křesťanství. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. p. 48-56. ISBN 80-7028-204-5.
Display details
Displayed: 16/5/2022 08:29