Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2005

 1. ŠIMÍČKOVÁ, Marta, Marek SVOBODA, Katarína PETRÁKOVÁ, Miloslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Tomáš FRGALA and Rudolf NENUTIL. Sérový HER-2/neu v průběhu terapie Herceptinem u nemocných s karcinomem prsu (Level of serum HER-2/neu during the Herceptin treatment of breast cancer patients.). In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1st ed. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, 2005. p. 9. ISBN 80-239-6302-3.
  Name in Czech: Sérový HER-2/neu v průběhu terapie Herceptinem u nemocných s karcinomem prsu
  Name (in English): Level of serum HER-2/neu during the Herceptin treatment of breast cancer patients.
  Oncology and haematology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: HER-2/neu; serum marker; prediction; breast cancer
  Type of proceedings: pre-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Changed: 14/10/2007 11:31.
Displayed: 27/9/2023 16:29