Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. PODBORSKÝ, Vladimír. Sex, plodnost a úroda v pravěku Evropy (Sex, Fertility and Harvest in Prehistoric Europe). In 100 000 let sexu. O lásce, plodnosti a rozkoši. Sborník a katalog výstavy Brno 14. 11. 2008 - 15. 2. 2009. První. Brno: Muzeumměsta Brna, 2008. p. 27-41. ISBN 978-80-86549-45-3.
 2. BAZALOVÁ, B. Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách. (Sexuality and Sex Education for People with Mental Disabilities in Institutional Care). Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, vol. 18, No 3, p. 247-255, 66 pp. ISSN 1211-2720.
 3. 2006

 4. DIVÍNOVÁ, Radana. More About the Specifics of Cybersexual Communication. In Cyberspace 2005. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 269-275. ISBN 80-210-4060-2.
 5. 2005

 6. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex as the Form of the Internet Communication: Motivation of the Users. In Cyberspace 2004: Normative Framework. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2005. p. 149-154. ISBN 80-210-3690-7.
 7. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex: forma internetové komunikace (Cybersex: the form of internet communication). první. Praha: Triton, 2005. 167 pp. Psychoterapeutická setkávání. ISBN 80-7254-636-8.
 8. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex, jeho přitažlivost a specifika (Cybersex, its Appeal and Specifics). Uherské Hradiště: Poradenská skupina Extima, Sexuologická společnost České lékařské společnosti, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Česká systemická společnost, 2005.
 9. DOLEŽALOVÁ, Iva. organizace 3. mezinárodní konference Central European Religious Studies (CERES) Náboženství a tělo (3rd international conference of Central European Religious Studies (CERES) Religion and Body). 2005.
 10. DIVÍNOVÁ, Radana. Specifika cybersexuální interakce (More About the Specifics of Cybersexual Communication). 2005.
 11. 2004

 12. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex jako způsob internetové komunikace (Cybersex as a Form of Internet Communication). Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2004, vol. 10, 7-8, p. 9-13. ISSN 1212-9607.
 13. ZIKOVÁ, Markéta and Pavel CAHA. Neshody s děvčetem? (K hierarchii jmenných rysů) (Disconcord with a girl?). In Karlík, Petr. Korpus jako zdroj dat o češtině. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 71-78. ISBN 80-210-3595-1.
 14. 2003

 15. ČEŠKOVÁ, Eva. Jak správně zvolit antidepresivum (How to Choose the Right Antidepressant?). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, vol. 99, No 5, p. 267-272. ISSN 1212-0383.
 16. HRDINOVÁ, Jitka and Zita BARTOŠÍKOVÁ. Některé aspekty životního stylu respondentů studie ELSPAC (Some Aspects of the Lifestyle of Respondents in the ELSPAC Study). Praktický Lékař. 2003, vol. 83, No 3, p. 166-170. ISSN 0032-6739.
 17. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Zpráva o výzkumu dlouhodobě nezaměstnaných v České republice (The report on the research of the long-term unemloyeds in the Czech republic). In Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 149-158. ISBN 80-210-3048-8.
 18. 1999

 19. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Dobroslav HÁJEK, Lydie HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL and Jiří VÁCHA. Association analysis of 24-h blood pressure records with I/D ACE gene polymorphism and AB0 blood group system. Physiological Research. 1999, vol. 48, No 2, p. 99-104. ISSN 0862-8408.
 20. PAVELKA, Jiří. Sex, manželství a láska v antické a středověké literatuře. Příspěvek k paradigmatu intimity evropského kulturního okruhu. (Sex, Marriage, and Love in Classical and Medieval Literature. A Contribution to the Intimacy Paradigm of the European Cultural Region.). In Chocholáč, Bronislav - Jan, Libor - Knoz, Tomáš, ed.: Nový Mars Moravicus aneb sborník příspěvků, jež věnovali prof. dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k šedesátinám. 1st ed. Brno: Matice moravská, 1999. p. 209-234. ISBN 80-902304-6-6.
Display details
Displayed: 24/9/2023 20:32