Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

 1. SMITH, Jeffrey Alan. Macbeth, or "The Scottish Play" : Legends, Lore, and Performance. In Shakespeare Ostrava 2016 Festival, 28.4.2016, Ostrava. 2016.
 2. 2013

 3. SMITH, Jeffrey Alan. Teaching Shakespeare in Secondary Schools. 2013.
 4. 2009

 5. OSOLSOBĚ, Petr. Hamletovské otázky (Hamletian Questions). Rozrazil. Brno: Centrum pro společnost a kulturu, o. s., 2009, vol. 28, leden 2009, p. 4-17. ISSN 1801-4755.
 6. 2008

 7. DRÁBEK, Pavel, Klára KOLINSKÁ and Matthew NICHOLLS. Shakespeare and His Collaborators over the Centuries. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Press, 2008. 255 pp. Cambridge Scholars Press. ISBN 1-84718-978-4.
 8. OSOLSOBĚ, Petr. Sir Thomas More: Less Collaborative, More Shakespearean. Pavel Drábek, Klára Kolinská and Matthew Nicholls, eds. In Shakespeare and His Collaborators over the Centuries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, 2008. p. 67-75. ISBN 978-1-84718-978-3.
 9. OSOLSOBĚ, Petr. The Classical Tradition of the Ethics of Virtue in Shakespeare's Hamlet. In Care of the Soul, Quest for Virtue:Essays in Search of Our European Spiritual Heritage, Petr Osolsobě, Martin Cajthaml (eds.). Brno: CDK, 2008. p. 75-84. ISBN 978-80-7325-139-0.
 10. 2007

 11. OSOLSOBĚ, Petr. Reliquie e lettere che uniscono l'Europa. Il caso di San Luca (Relics and Letters that Unite Europe. The Case of Sainte Luke). In Dal lontano, dal profondo: Per una memoria condivisa dell'Europa. Rimini: il Cerchio: Iniziative editoriali, 2007. p. 99-105. ISBN 88-8474-140-8.
 12. 2006

 13. OSOLSOBĚ, Petr. Hamletova řeč k hercům v perspektivě jezuitského didaktického divadla (Hamlet's Speech on Acting in the Perspective of the Jesuit School Theatre). In Ad honorem Bořivoj Srba. Brno: Eugenie Dufková a Hana Drozdová (eds.), JAMU, 2006. p. 89-97. ISBN 80-86928-16-0.
 14. DRÁBEK, Pavel. Hudba v alžbětinském divadle (Music in Elizabethan Theatre). Rozrazil. Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2006, 1/1, No 1, p. 39-43. ISSN 1801-4755.
 15. DRÁBEK, Pavel and Klára KOLINSKÁ. Shakespearovští odborníci z celého světa se sešli u jednoho stolu (Shakespeare Scholars from the Whole World Encountered). Literární noviny. Praha: Společnost pro literární noviny, 2006, vol. 17, No 8, p. 10-11. ISSN 1210-0021.
 16. MOLIERE, Jean-Baptiste Poquelin, Antonín PŘIDAL, Daniela JOBERTOVÁ and Pavel DRÁBEK. Tartuffe. 1st ed. Brno: Větrné mlýny, 2006. 122 pp. Repertoár 10. ISBN 8086907236.
 17. 2005

 18. SHAKESPEARE, William, František NEVRLA and Pavel DRÁBEK. Hamlet. 1st ed. Brno: Větrné mlýny, 2005. 208 pp. Repertoár 5. ISBN 8086907163.
 19. VODIČKA, Libor. K některým kontextům Shakespearovy komedie Večer tříkrálový aneb Co kdo chce. (To Some Contexts Of Shakespeare´s Comedy The Twelfth Night Or What You Will). In Večer tříkrálový aneb Co kdo chce. Brno: Větrné mlýny, 2005. p. 5-13. Repertoár, sv. 2. ISBN 80-86151-77-8.
 20. DRÁBEK, Pavel, Daniel PŘIBYL and Dana ŠLANCAROVÁ. Kapradí: Knihovna překladů raného anglického dramatu (Kapradí: Electronic Library of Czech Translation of Older English Drama). 2005.
 21. DRÁBEK, Pavel. O Williamu Shakespearovi a jeho životech (On William Shakespeare and His Lives). Rozrazil. Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2005, 0/1, No 1, p. 25-26. ISSN 1801-4755.
 22. SHAKESPEARE, William, Antonín PŘIDAL and Pavel DRÁBEK. Othello. 1st ed. Brno: Větrné mlýny, 2005. 162 pp. Repertoár 4. ISBN 8086907155.
 23. 2004

 24. DRÁBEK, Pavel. Pilíře Shakespearovy Globe (The Pillars of Shakespeare's Globe). Svět a divadlo. Praha, 2004, XV, No 6, p. 117-125. ISSN 0862-7258.
 25. PODROUŽKOVÁ, Lucie. Small Fish in a Big Pond. The Messenger. Brno: PdF MU, 2004, vol. 4, No 2, p. 19-21. ISSN 1214-6676.
 26. FRANKOVÁ, Milada. William Shakespeare the National Bard (?). In New Interpretations of Cultural Phenomena. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. p. 8-13. ISBN 80-7194-710-5.
 27. 2003

 28. OSOLSOBĚ, Petr. Ars moriendi: Smrt na anglickém dvoře jako rituál a divadlo a její odraz v Shakespearových historických hrách (The Death as Ritual and Theatre in England 1522-1603 and Ars Moriendi in Shakespeare's Histories). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2003, vol. 2002, C 49, p. 101-120. ISSN 0231-7710.
 29. DRÁBEK, Pavel. Jakubovská scéna v Londýně (Jacobean Season in London). Svět a divadlo. Praha, 2003, XIV, No 3, p. 29-39. ISSN 0862-7258.
 30. 2002

 31. OSOLSOBĚ, Petr. How Could Shakespeare Know There Was a St. Luke in Padua ? In Studia minora facultatis philosophicae universitatis brunensis; H 36-37. Masarykova univerzita Brno: Studia minora facultatis philosophicae universitatis brunensis, 2002. p. 117-125. ISBN 80-210-3312-6.
 32. DRÁBEK, Pavel. Studying the Art of Provoking. In SKREBELS, Paul and Sieta VAN DER HOEVEN. For All Time?: Critical Issues in Teaching Shakespeare. Kensington Gardens, South Australia: Wakefield Press, 2002. p. 112-124. For All Time?: Critical Issues in Teaching Shakesp. ISBN 1862545952.
 33. 1999

 34. KREJČÍ, Hubert and Pavel DRÁBEK. Arlekino vévodou bretaňským aneb Král Leyr a jeho tři dcery neboli Zkamenělý princ (Arlekino the Duke of Brittany, or King Leyr and His Three Daughters, alias The Petrified Prince). In Hubert Krejčí. Divadelní hříčky. Praha: Krystal, 1999. p. 179-230. Divadelní hříšky.
 35. 1995

 36. NIEDERLE, Rostislav. Shakespearův Lear aneb Jak se vám líbí? (Shakespears Lear or As You Like It?). Filosofský halas. Brno: FF MU Brno, 1995, vol. 1995, 3/1995, p. 10-11. ISSN 1211-9938.
 37. 1994

 38. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Zkrocení zlé ženy aneb O harmonii. (The Taming of a Cruel Woman or On Harmony.). Divadelní noviny : kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky (MDO). Praha: Divadelní ústav, 1994, vol. 3, No 9, p. 5. ISSN 1210-471X.
 39. 1993

 40. STEHLÍKOVÁ, Eva. Troilus a Kressida. Jeden zážitek z Florencie a jedna vzpomínka z Čech. (Troilus and Cressida. One Experience in Florence and One Reminiscence from Bohemia.). Svět a divadlo. Praha: Divadelní obec, 1993, vol. 4, No 2, p. 183-186. ISSN 0862-7258.
 41. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Večer tříkrálový aneb Podoby lásky. (Twelfth Night or The Forms of Love.). Divadelní noviny : kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky (MDO). Praha: Divadelní ústav, 1993, vol. 2, No 11, p. 5. ISSN 1210-471X.
Display details
Displayed: 17/5/2022 06:48