Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2009

  1. URBANOVÁ, Petra and Miroslav KRÁLÍK. 15. Appendix. Kvantitativní popis tvaru pomocí metod geometrické morfometrie (15. Appendix. The Quantitative Description of Shape by Means of Geometric Morphometrics). Jiří Svoboda - autor hlavního textu, Jaroslav Malina - editor. In SVOBODA, Jiří and Jaroslav MALINA. Čas lovců: Aktualizované dějiny paleolitu. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas - Akademické nakladatelství CERM, 2009. p. 277-291. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. ISBN 978-80-7204-628-7.
  2. 1998

  3. FAIMON, Jiří and Slavomír NEHYBA. The recent formation of spherical clay balls on sedimentary basin slopes. Book of abstracts: 15th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Sept 3-10, 1998 Brno, Scripta Fac. Sci.Nat. Univ. Masaryk. Brun. (Geology). Brno: MU, 1998, vol. 1996, No 26, p. 76.
Display details
Displayed: 17/6/2021 20:19