Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

    1. KYNCL, Libor. Jednotlivé druhy cenných papírů (Various Kinds of Securities). In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. Cofola 2008. 1st ed. Brno: Tribun EU, 2008, p. 457-464. ISBN 978-80-210-4629-0.

    2007

    1. KYNCL, Libor. Postavení centrálního depozitáře na kapitálovém trhu (Status of Central Depository on Capital Market). In Mekon 2007. 1st ed. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2007, p. 118 + CD, 6 pp. ISBN 978-80-248-1324-0.
Display details
Displayed: 22/7/2024 13:40