Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. ŠAFR, Gustav and L. NAVRÁTIL. Haven us Carresponding Knowledge and Skill at Civil Defence under Non-military Threads? In Security and Safety Management and Public Administration 2008. Praha: Policejní akademie ČR, 2008. p. 358-361, 6 pp. ISBN 978-80-7251-289-8.
 2. PAVLOVSKÁ, Marie. Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum (Communication skills, drama education and Theatre Forum). In K sobě, k druhý, k profesi. Brno: MU, 2008. p. 56-62, 133 pp. ISBN 978-80-210-4595-8.
 3. DOKULIL, Miloš. Má královna moderní vědy opravdu balit kufry? (Shall the queen of modern science pass away?). In O škole a vzdělávání. 1st ed. Praha: matfyzpress, 2008. p. 106-6, 3 pp. ISBN 978-80-7378-029-6.
 4. ŠAFR, Gustav. Máme požadované znalosti a dovednosti v oblasti ochrany obyvatelstva za nevojenských ohrožení? (Haven us coresponding knowlege and skill at field civil protection?). In Krizový management, INTERPROTEC 2008. Brno: UO, 2008. p. 380 - 384. ISBN 978-80-7231-510-9.
 5. VACULOVÁ, Ivana. Výzkum výuky fyziky realizovaný prostřednictvím videostudie (The research of the physics education carried out using a videostudy). In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2008. p. 833 – 843. ISBN 978-80-7041-287-9.
 6. 2007

 7. VACULOVÁ, Ivana. Fyzikální dovednosti žáků ZŠ a RVP. (Physical skills in basic school pupils and RVP). In Sborník příspěvků z konference 50 let didaktiky fyziky v ČR.. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. p. 141 do s.147, 7 pp. ISBN 978-80-244-1786-8.
 8. 2004

 9. ŠIMONÍK, Oldřich. Intervence předmětových didaktiků do rozvíjení pedagogických dovedností. Výzkumná zpráva (Intervention didactics to the evolution pedagogic skill. Report on research.). Brno: PedF MU, 2004. 5 pp.
 10. ŠIMONÍK, Oldřich. Oborové didaktiky a pedagogická praxe (subject didactics and teaching practice). In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU, 2004. p. 1-3. ISBN 80-210-3474-2.
 11. 1998

 12. ŠVEC, Vlastimil. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku (The training and teaching process key skills). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 178 pp. ISBN 80-210-1937-9.
Display details
Displayed: 24/10/2021 15:40