Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

  1. VACULOVÁ, Ivana. Dovednosti žáků základní školy ve výuce fyziky: výzkum dovedností a procesu jejich osvojování (The basic school pupils skills in the physics education: The research of the skills and the process their acquirement). Pedagogická orientace. Brno: Konvoj, 2008, vol. 2008, No 2, p. 3-21. ISSN 1211-4669.
  2. VACULOVÁ, Ivana. Výzkum výuky fyziky realizovaný prostřednictvím videostudie (The research of the physics education carried out using a videostudy). In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2008. p. 833 – 843. ISBN 978-80-7041-287-9.
  3. 2007

  4. VACULOVÁ, Ivana. Dovednosti žáků základní školy ve výuce fyziky: výzkum dovedností a procesu jejich osvojování. (The Basic School Pupils Skills In The Physics Education: The Research On The Skills And The Process Of Their Acquirement). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. Olomouc: VOTOBIA, 2007. p. 379-384. ISBN 978-80-7220-306-2.
  5. VACULOVÁ, Ivana. Fyzikální dovednosti žáků ZŠ a RVP. (Physical skills in basic school pupils and RVP). In Sborník příspěvků z konference 50 let didaktiky fyziky v ČR.. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. p. 141 do s.147, 7 pp. ISBN 978-80-244-1786-8.
Display details
Displayed: 17/1/2022 08:55