Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. SOJÁK, Petr. Profil osobnostní a sociální kompetence sociálního pedagoga pedagogických pracovníků. (Profile personality and sociable competence of social pedagogue in pedagogic profession). In In Lazarová,B; Kolář J. (ed) K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 212 pp. ISBN 978-80-210-4595-8.
 2. SOJÁK, Petr. Specifické formy rozvoje osobnostní kompetence u sociálních pedagogů (Specific forms developement in personality competence of social pedagogue). In Klapko, D. (ed.) Symposium sociální pedagogiky. Brno: MSD, Katedra sociální pedagogiky MU, 2008. p. 144-171, 16 pp. ISBN 978-80-210-4676-4.
 3. ČECH, Tomáš. Vybrané předměty směřující k analýze, řešení a prevenci aktuálních sociálních a výchovných problémů současné pedagogické praxe (The chosen subjects directed towards analysis, solving and prevention of current social and educational problems of contemporary pedagogical practice). In Klapko, D. (ed.) Symposium sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 81-87. ISBN 978-80-210-4676-4.
 4. 2007

 5. ČECH, Tomáš. Etopedie pro sociální pedagogy. E-learningová podpora výuky. Brno: Pedagogická fakulta MU, Katedra sociální pedagogiky, 2007.
 6. KOHOUTEK, Rudolf. Koncepce výuky patopsychologie pro sociální pedagogy (The Conception of Pathopsychology Teaching for Social Pedagogues). In Sociální pedagogika v teorii a praxi 2007. první. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2007. p. 142 - 155, 13 pp. ISBN 978-80-902936-9-4.
 7. DVOŘÁČEK, Tomáš and Tomáš ČECH. Sociální pedagog ve vztahu k jiným pedagogickým profesím a možnosti jeho uplatnění na školách (A social educationalist in association with other educational professions and the application of his techniques in schools). In Socialia 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. p. 498-502. ISBN 978-80-7041-741-6.
 8. ČECH, Tomáš. Vision of the role of social pedagogue in making school healthier. In ŘEHULKA, Evžen. ŘEHULKA, E. et al. School and Health 2. 1st ed. Brno: Paido, 2007. p. 499-507. ISBN 978-80-7315-138-6.
 9. ČECH, Tomáš. Vize uplatnění sociálního pedagoga v procesu ozdravení školy (Vision of the role of social pedagogue in making school healthier). In Řehulka, E. aj. Škola a zdraví pro 21. století 2 [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. p. 50-57. ISBN 978-80-210-4374-9.
 10. 2006

 11. DVOŘÁČEK, Tomáš and Tomáš ČECH. Sociální pedagog a jeho pozice ve vztahu k jiným pomáhajícím profesím (anotace) (Social pedagogue concerning other educational professions). In Socialia 2006. Sborník anotací. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. p. 30. ISBN 80-7041-476-6.
Display details
Displayed: 21/1/2022 09:08