Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2005

  1. DOKULIL, Miloš. Zpětné zrcadlo Masaryk? - Tři sondy, také do naší dnešní krize (Masaryk as a Backward Mirror? Three Probes, Not Excluding Our Contemporary Crisis). 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2005. 72 pp. Masarykovo muzeum Hodonín.
  2. 2002

  3. DOKULIL, Miloš. Evoluce, či revoluce, jako média "spásonosného" řešení sociální otázky (Evolution, or Revolution, as Media of a "Liberating" Solution of Social Questions). In T. G. Masaryk a sociální otázka. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2002. p. 33-49. ISBN sine.
  4. ZOUHAR, Jan. K ohlasu na Masarykovu kritiku marxismu (Masaryk's critique of Marxism). In T. G. Masaryk a sociální otázka. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum, 2002. p. 30-32.
Display details
Displayed: 23. 4. 2019 16:40