Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

 1. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK and Hana KUČEROVÁ. Neurological soft signs and their relationship to 1-year outcome in first-episode schizophrenia. European Psychiatry. Elsevier, 2007, vol. 2007, No 22, p. 499-504, 5 pp. ISSN 0924-9338.
 2. 2006

 3. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK and Hana KUČEROVÁ. Neurological soft signs, clinical symptoms and treatment reactivity in patients suffering from first episode schizophrenia. Journal of Psychiatric Research. Elsevier, 2006, vol. 2006, No 40, p. 141-146. ISSN 0022-3956.
 4. 2004

 5. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. Is there association between soft signs and clinical picture in schizophrenia? European Neuropsychopharmacology. Nice: ECNP, 2004, vol. 13, No 1, p. 72-73. ISSN 0924-977X.
 6. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Hana KUČEROVÁ. Soft signs in patients with first - episode schizophrenia. Neuropsychopharmacologia Hungarica. Budapest, 2004, VI, No 1, p. 19-20. ISSN 1419-8711.
 7. 2003

 8. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and E. TRONEROVÁ. Neurological soft signs in first-episode schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2003, vol. 13, No 4, p. 313. ISSN 0924-977X.
 9. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ and Josef ŠPAČEK. Neurologické měkké příznaky a kognitivní dysfunkce u schizofrenie (Soft signs and cognitive dysfunction in schizophrenia). Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o, 2003, vol. 2003, No 2, p. 51-53. ISSN 1211-7579.
 10. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and S. TRONEROVA. Problematika neurologických měkkých příznaků a schizofrenie (Neurological soft signs in schizophrenia). Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2003, vol. 7, suppl.2, p. 21-22. ISSN 1211-7579.
 11. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ and Marta ONDRUŠOVÁ. Souvisí měkké neurologické příznaky s klinickým obrazem u schizofrenie! (Is there relationship between soft signs and psychopathology in schizophrenia?). Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2003, vol. 7, No 2003, p. 108-109. ISSN 1211-757.
Display details
Displayed: 21/5/2022 11:40