Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

 1. PETRŽELKA, Josef. Platón bez idejí (Plato without Forms). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6260-3.
 2. 2008

 3. DOKULIL, Miloš. May Goedel's Ideas Be Addressed Philosophically? In Meze formalizace,analytičnosti a prostoročasu. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2008. p. 57-70, 14 pp. ISBN 978-80-7007-268-4.
 4. 2006

 5. SMÉKAL, Vladimír. Má se psychologie zabývat duší? (Shall psychology study soul?). In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vydání. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2006. p. 47-53. ISBN 80-86633-58-6.
 6. 2005

 7. DOKULIL, Miloš. Jak se stal Locke málem deistou? (How did Locke nearly come to be a Deist?). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2005, 53/2005, 1/2005, p. 99-123. ISSN 0015-1831.
 8. 2002

 9. HROCH, Jaroslav. K etickým a sociokulturním koncepcím soudového amerického neopragmatismu (Ethical and Socio-CulturalConceptions of the Contemporary American neo-Pragmatism). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, Praha, 2002, 50 / 2002, No 4, p. 543 - 560. ISSN 0015-1831.
 10. 2000

 11. DOKULIL, Miloš. L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé (The Cartesian Understanding in the Philosophy of J. Locke: The Key of Words to the Soul). In L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes. 1. vyd. Paris: J. Vrin, 2000. p. 921-924.
Display details
Displayed: 18. 4. 2019 14:46