Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. NEVĚDĚL, Lukáš. Perceptions of local development. In New Economic Challenges. 1st ed. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, 2009. p. 172 - 176. ISBN 978-80-210-4815-7.
 2. 2008

 3. MACKOVČIN, Peter, Matilda JATIOVÁ, Petr SLAVÍK, Jaromír DEMEK, Vít GRULICH, Libor HORT, Karel HUDEC, Hubert KŘÍŽ, Zdeněk LAŠTŮVKA, Josef PETRUŠ, Ladislav PLÁNKA, Miroslav SEDLÁČEK and Jiří UNAR. Brněnsko. 1st ed. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2008. 932 pp. Chráněná území ČR, sv. 9. ISBN 978-80-86064-66-6.
 4. DANIHELKA, Jiří. Hvězdnice sivá (Aster canus), Christian Ferdinand Hochstetter a dva málo známé prameny ke květeně Moravy (Aster canus, Christian Ferdinand Hochstetter and two less known sources of information about the flora of Moravia). Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2008, vol. 43, No 1, p. 1-16. ISSN 1211-5258.
 5. SCHOLZ, Holger G., Zdeněk HUBÁLEK, Jiřina NESVADBOVÁ, Herbert TOMASO, Gilles VERGNAUD, Philippe LE FLECHE, Adrian M. WHATMORE, Sascha AL DAHOUK, Monika KRUGER, Csilla LODRI and Martin PFEFFER. Isolation of Brucella microti from soil. Emerging Infectious Diseases. Atlanta: CDC, 2008, vol. 14, No 8, p. 1316-1317. ISSN 1080-6040.
 6. MADECKI, Roman and Ludvík ŠTĚPÁN. Poláci v Brně a na jižní Moravě - Polacy w Brnie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Brno, 2006. 1st ed. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2008. 286 pp. ISBN 80-86735-13-3.
 7. TRÁVNÍČEK, Jan and Jakub TROJAN. Project training in landscape research at Institute of Geography, Brno. GeoScape. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University, 2008, vol. 3, No 1, p. 73-79, 6 pp. ISSN 1802-1115.
 8. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Severin, J.: Hráli jsme jak andělé. Zlín, 2007. 151 s. Národopisný věstník. 2008, roč. 25/67, č. 2, p. 125-127. ISSN 1211-8117.
 9. 2007

 10. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. The small annelids (Enchytraeidae, Tubificidae, Aeolosomatidae) of a South Moravian floodplain forest with disturbed water regime. In Newsletter on Enchytraeidae No. 10: Proceedings of the 7th International Symposium on Enchytraeidae, May 25-28, 2006, Brno, Czech Republic. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 123-133. ISBN 978-80-210-4553-8.
 11. FRANTÁL, Bohumil. Výzkum veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Moravské Budějovice, Blatnice, Zvěrkovice, Lukov, Jaroměřice nad Rokytnou a Bohušice. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2007. 5 pp.
 12. 2006

 13. ŠTĚPÁNEK, Václav, Libor JAN and František ŠALÉ. Čejč. Dějiny slovácké obce (Čejč. History of Moravian Slovakia Municipality). Čejč: František Šalé - ALBERT, 2006. 528 pp. Moravská regionální historie. ISBN 80-7326-089-1.
 14. DVOŘÁK, Tomáš. Dvěma totalitami k obnově demokracie 1939-2005 (Through two totalitarisms back to democracy). In Čejč. Dějiny slovácké obce. 1st ed. Čejč - Boskovice: Obecní úřad v Čejči - Nakladatelství František Šalé - Albert, Boskovice, 2006. p. 10-50, 59 pp. není. ISBN 80-7326-089-1.
 15. DANIHELKA, Jiří. Ein Blick über die Grenze - Tschechische Salzstandorte und ihre Vegetation (A look across the border: Czech saline marshlands and their vegetation). In Salzlebensräume in Österreich. 1st ed. Wien: Umweltbundesamt, 2006. p. 119-120. bez názvu a čísla svazku. ISBN 3-85457-800-8.
 16. HYNEK, Nikola and Alois HYNEK. Environmentální diskurz Strategie rozvoje Jižní Moravy (Environmental Discourse on the Strategy of Development of South Moravia). In Izakovičová, Zita (ed.) Integrovaný manažment krajiny – základní nástroj implementácie trvalo udržateĺného rozvoja. Bratislava: Ústav krajinné ekologie Slovenské akademie věd a Slovenské ministerstvo životního prostředí, 2006. p. 81-88.
 17. VACHŮT, Petr. Pravěkem k branám historie. In Čejč. Dějiny slovácké obce. Čejč: Obec Čejč, 2006. p. 45-66. ISBN 80-7326-089-1.
 18. HEJČ, Michal and Jiří HŘEBÍČEK. Solving Waste Management Data Uncertainties. Case Study of South Moravian Region. In 20th International Conference on Informatics for Environmental Protection. Managing Environmental Knowledge. Vienna: Shaker Verlag, 2006. p. 405-409, 4 pp. ISBN 3-8322-5321-1.
 19. ŠTĚPÁNEK, Václav and František ŠALÉ. Zemědělské hospodaření v Čejči. (Rural economy of the municipality of Čejč). In Libor Jan-Václav Štěpánek-František Šalé a kol.: Čejč. Dějiny slovácké obce. 1st ed. Čejč: František Šalé - ALBERT, 2006. p. 335–415. Moravská regionální historie. ISBN 80-7326-089-1.
 20. 2005

 21. ŠABATOVÁ, Klára. Lid středodunajských popelnicových polí a jeho sakrální aktivity (People of the Middle Danube Urnfield Culture and their sacral activities). In Podborský, V. (ed.), Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. K problematice pravěkých sociálních struktur. Brno: Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2005. p. 114-119, 10 pp. Publikace Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, 1. ISBN 80-86046-50-8.
 22. BAKONYI, Tamás, Zdeněk HUBÁLEK, Ivo RUDOLF and Norbert NOWOTNY. Novel flavivirus or new lineage of West Nile virus, Central Europe. Emerging Infectious Diseases. Atlanta: CDC, 2005, vol. 11, No 2, p. 225-231. ISSN 1080-6040.
 23. PODBORSKÝ, Vladimír. Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky (Primeval ages of the Microregion of the Brook Těšetička/Únanovka). Brno (ČR): Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno, 2005. 297 pp. ISBN 80-210-3676-1.
 24. OMELKOVÁ, Markéta, Pavel BEZDĚČKA and Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. The present distribution of Liometopum microcephalum in South Moravia. In Central European Workshop in Myrmecology, České Budějovice, Czech Republic, 24-25th April 2005, Programme and Book of Abstracts. České Budějovice: Ústav půdní biologie AV ČR, 2005. p. 19-19.
 25. OMELKOVÁ, Markéta, Josef CHYTIL and Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. Výskyt vzácného mravence lužního v NPR Křivé jezero (The occurrence of the rare ant Liometopum microcephalum in the Křivé jezero National Nature Reserve). Živa. Praha: Academia, 2005, vol. 53, No 2, p. 76-77. ISSN 0044-4812.
 26. ŠTĚPÁNEK, Václav. Zemský vinařský spolek a počátky družstevnictví na Hodonínsku (The Land Wine Association and the Beginnings of the Wine Cooperative System in Hodonín Region). In Ad musealem laborem. PhDr. Slavomíru Brodesserovi k šedesátým pátým narozeninám. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 2005. p. 103-111, 8 pp. ISBN 80-7028-259-2.
 27. 2004

 28. TÓTHOVÁ, Andrea, Miroslav BARTÁK and Jan KNOZ. Ceratopogonidae (Diptera) jižní Moravy (NP Podyjí) (Ceratopogonidae (Diptera) of South Moravia (NP Podyjí)). In BRYJA, Josef and Jan ZUKAL. Zoologické dny Brno 2004. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2004. p. 105-106. ISBN 80-903329-1-9.
 29. TÓTHOVA, Andrea, Jan KNOZ, Ivan ORSZÁGH and Miroslav BARTÁK. Haematophagous biting midges (Diptera, Ceratopogonidae) collected by means of non-light traps in South Moravia. In KACZOROWSKA, Elzbieta, Wojciech GILKA and Boguslaw SOSZYNSKI. Dipteron. Gdansk, Lodz: Katedra Zoologii Bezkregowcow Uniwersytetu Gdanskiego, 2004. p. 24-25.
 30. VYMYSLICKÝ, Tomáš and Vít GRULICH. Chorispora tenella a Corispermum canescens na jižní Moravě (Chorispora tenella and Corispermum canescens found in South Moravia). Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2004, vol. 39, No 2, p. 167-170. ISSN 1211-5258.
 31. DANIHELKA, Jiří and Michal ŠTEFÁNEK. Inventarizační průzkumy (Botanical surveys of protected areas). Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2004. 218 pp. Příroda 21. ISBN 80-86064-79-4.
 32. JAROŠOVÁ, Lenka, Šárka HLADILOVÁ and Radek MIKULÁŠ. Marine and terrestrial bioerosion on Miocene bioclasts coupled with human adaptation (Paleolithic archaeological sites of South Moravia, Czech Republic). In Mikuláš R., ed.: 4th International Bioerosion Workshop, Prague, August 30 - September 3, 2004 - Abstract Book. 1st ed. Praha: Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. p. 24-25. ISBN 80-901904-8-0.
 33. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Suchozemští bezobratlí lužního lesa (The floodplain forest's terrestrial invertebrates). In Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Břeclav: Moraviapress Břeclav a.s., 2004. p. 293-315. 1. vydání. ISBN 80-86181-68-5.
 34. 2003

 35. GOLEC, Martin. Hlásnica u Horákova: kam s ní? (Hlásnica U Horákova: Where Does It Belong?). Archeologické rozhledy. 2003, LV, No 3, p. 500-516, 16 pp. ISSN 0320-1267.
 36. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří and Markéta OMELKOVÁ. Mravenec Liometopum microcephalum - významný druh jihomoravských luhů (The ant Liometopum microcephalum - an important species of South Moravian floodplain forests). In Les, mravenci a ochrana přírody, Sborník konference pořadané 18. 9. - 20. 9. 2003 v Liberci, ČR. Liberec: 36/03 ZO ČSOP Formica Liberec, 2003. p. 30-34. ISBN 80-903214-2-9.
 37. 2002

 38. ROZEHNALOVÁ, Jana. Gabrielité na jižní Moravě čili novokřtěnci, jak je neznáme (Gabrielites in Moravia or the Unknown Anabaptists). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, vol. 10, No 1, p. 25-44, 21 pp. ISSN 1210-3640.
 39. GRULICH, Vít, Petr MACHÁČEK and Milada RIGASOVÁ. Krajem luhů a stepí - Břeclavsko (Across the region of floodplains and steppes - Břeclavsko). Břeclav: Moraviapress, 2002. 223 pp. ISBN 80-86181-53-7.
 40. GRULICH, Vít. Nástin botanických poměrů v okolí Kobylí (Description of flora in surrounding of Kobylí). In KORDIOVSKÝ, Emil. Kobylí, dědina ... Kobylí: Nakladatelství FPO Znojmo pro Obec Kobylí, 2002. p. 21-36. ISBN 80-902863-8-0.
 41. GRULICH, Vít. O flóře a vegetaci v okolí Velkých Pavlovic (About flora and vegetation in surrounding of Velké Pavlovice). In KORDIOVSKÝ, Emil. Město Velké Pavlovice. Velké Pavlovice: Nakladatelství FPO Znojmo pro Město Velké Pavlovice, 2002. p. 19-26. ISBN 80-902863-8-0.
 42. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Recent results of invertebrate research in South-Moravian floodplains. Strasbourg: Universite Louis Pasteur, 2002. p. 60.
 43. SVOBODA, Jiří. South Moravia as a meeting place of American and Czech researchers. In The role of American archeologists in the study of the European Upper Paleolithic. V. Británie: Archaeopress, 2002. p. 67-69. ISBN 1 84171 429 1.
 44. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. The impact of floods on saproxylic floodplain forest invertebrates. In The role of wetlands in Biosphere Reserves - Abstracts. Mikulov: EuroMAB, 2002. p. 51.
 45. 2001

 46. DANIHELKA, Jiří and Vít GRULICH. Botanicky významné lokality v okolí Valtic (Important botanical sites in the surroundings of the town of Valtice (South Moravia)). In Město Valtice. 1st ed. [Břeclav]: Pro město Valtice vydalo nakladatelství Moraviapress, 2001. p. 43-59. Knižnice sborníku Jižní Morava, nr. 26. ISBN 80-86181-48-0.
 47. DANIHELKA, Jiří. Flóra a vegetace zámeckého parku ve Valticích (Flora and vegetation of the chateau park in Valtice (South Moravia)). In Město Valtice. 1st ed. [Břeclav]: Pro město Valtice vydalo nakladatelství Moraviapress, 2001. p. 114-126. Knižnice sborníku Jižní Morava, nr. 26. ISBN 80-86181-48-0.
 48. MIKULÁŠ, Radek and Slavomír NEHYBA. Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě. (Trace fossils in rocks of the presumed Lower Cambrian age in the borehole měnín-1 in South Moravia). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000. Brno: MU Brno, 2001, vol. 8, No 1, p. 47-50. ISSN 1212-6209.
 49. GRULICH, Vít. Nástin botanických poměrů okolí Břeclavi (Botanical characteristic of Břeclav and surrounding). In Město Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost Brno, 2001. p. 15-22. ISBN 80-7275-025-9.
 50. ČERNÝ, Zdeněk. Tularémie-mnohaletý problém Jihomoravského regionu (Tularemia the old problem of Southern Moravia region). In Sborník abstrakt VI.česko-slovenského kongresu o infekčních ciorobách. Mikulov, 2001. p. 27.
 51. 2000

 52. SANOGO, Yibayiri Osée, Jiří HALOUZKA, Zdeněk HUBÁLEK and Miroslav NĚMEC. Detection of spirochetes in, and isolation from, culicine mosquitoes. Folia Parasitologica. Česká republika: Institute of Parasitology, Acad. Sci., 2000, vol. 47, No 2, p. 79-80. ISSN 0015-5683.
 53. STRÁNÍK, Zdeněk and Rostislav BRZOBOHATÝ. Paleogeographic significance of the Upper Karpatian and Lower Badenian deposits along the eastern margin of the Carpathian Foredeep (South Moravia). Slovak Geological Magazine. Bratislava: Geological Survey of Slovak Republic, 2000, vol. 6, 2-3, p. 88-91. ISSN 1335-096X.
 54. ČERNÝ, Zdeněk. 64 let výskytu tularémie na Jižní Moravě (64 years period of occuring af tularemia in South Moravia (Czech Republic).). In Sborník abstrakt Celostátního kongresu infektologů s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Vojenská lékařská akademie Hradec Králové, 2000. p. 59.
 55. 1999

 56. LOSOSOVÁ, Zdeňka. Metoda výběru území použitelná při velkoplošném sběru dat (Zone Selection Method for Large-Area Data Collection). In Biologické dni. 1999th ed. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied, 1999. p. 120-121. ISBN 80-8055-259-2.
 57. JUŘICOVÁ, Zina and Zdeněk HUBÁLEK. Serological surveys for arboviruses in the game animals of southern Moravia (Czech Republic). Folia Zoologica. Brno: Institute of Vertebrate Biology AS CR, 1999, vol. 48, No 3, p. 185-189. ISSN 0139-7893.
 58. HUBÁLEK, Zdeněk. Viry přenášené komáry. (Ohlédnutí za povodní roku 1997 na jižní Moravě). (Mosquito-borne viruses. A lesson from the 1997 flood in southern Moravia.). Vesmír. Praha: Vesmír, 1999, vol. 78, No 12, p. 432-434. ISSN 0042-4544.
 59. HUBÁLEK, Zdeněk, Jiří HALOUZKA and Zina JUŘICOVÁ. West Nile fever in Czechland. Emerging Infectious Diseases. Atlanta: CDC, 1999, vol. 1999, No 1, p. 594-595. ISSN 1080-6040.
 60. 1998

 61. HUBÁLEK, Zdeněk, Jiří HALOUZKA, Zina JUŘICOVÁ and Oldřich ŠEBESTA. First isolation of mosquito-borne West Nile virus in the Czech Republic. Acta virologica. Bratislava: AV SR, 1998, vol. 42, No 3, p. 119-120. ISSN 0001-723X.
 62. HUBÁLEK, Zdeněk, Jiří HALOUZKA and Zina JUŘICOVÁ. Investigation of haematophagous arthropods for borreliae - summarized data, 1988-1996. Folia Parasitologica. Česká republika: Institute of Parasitology, Acad. Sci., 1998, vol. 45, No 2, p. 67-72. ISSN 0015-5683.
 63. 1997

 64. SIXL, Wolf, Renata KARPÍŠKOVÁ, Zdeněk HUBÁLEK, Jiří HALOUZKA, M. MIKULÁŠKOVÁ and J. SALAVA. Campylobacter spp. and Salmonella spp. in black-headed gulls (Larus ridibundus). Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 1997, vol. 5, No 1, p. 24-26. ISSN 1210-7778.
 65. MUSIL, Libor. Trvalá udržitelnost a pokora v postojích obyvatel jižní Moravy ke krajině (Sustainability and Humility in Southern Moravia Inhabitants' Attitudes to the Countryside). Sociální studia 2. Brno: Filosofická fakulta MU Brno, 1997, 1997,, No 2, p. 133-150. ISSN 1211-6815.
 66. 1995

 67. VLK, Robert. Pozorování sokolů stěhovavých a jiných dravců u Novomlýnských nádrží v zimě 1994/95 (Observation of Peregrine Falcons and other birds of prey nearby Nové Mlýny water reservoirs during winter 1994/95). Moravský ornitolog. Přerov: Moravské ornitologické sdružení, 1995, vol. 1995, No 2, p. 16-17.
 68. 1993

 69. PODBORSKÝ, Vladimír. Ur- und Frühgeschichte (The Prehistoric and Early Historic Periods.). In Kulturführer Waldviertel, Weinviertel, Südmähren. 1st ed. Wien: F. Deuticke, 1993. p. ?, ? ISBN 3-216-30043-9.
Display details
Displayed: 21/5/2022 15:45