Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2004

  1. HAMADOVÁ, Petra. Specifika výuky zrakově postižených (Education of visually impaired). In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2.rozšířené vydání. Brno: Paido, 2004. p. 262-282, 20 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0.
Display details
Displayed: 3/6/2023 20:54