Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. BLAŽEJ, Adam. Psychologie koučování pro trenéry a manažery (Psychology of coaching for trainers and managers). První. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 66 pp. ISBN 978-80-210-8971-6.
 2. 2010

 3. NUMERATO, Dino. Czech Sport Governance Cultures and a Plurality of Social Capitals: Politicking Zone, Movement and Community. In Groeneveld, M., Houlihan, B. & Ohl, F. (Eds.), Social Capital and Sport Governance in Europe. London: Routledge, 2010. p. 41-62. ISBN 978-0-415-87609-4.
 4. 2009

 5. SEKOT, Aleš. Local Sport in Europe. Studia Sportiva, Brno: Masarykova univerzita, 2009, 2009/3, No 1, p. 111-113. ISSN 1802-7679.
 6. SEKOT, Aleš. Pohybová aktivita versus obezita (Physical activity versus obesity). In Tělesná výchova a sport mládeže. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 58-67, 10 pp. ISBN 978-80-210-4858-4.
 7. SEKOT, Aleš. Reprezentativní publikace evropské sociologie sportu (Representative publication of European sociology of sport). Studia Sportiva, Brno: Masarykova univerzita, 2009, 2009/3, No 1, p. 109-111. ISSN 1802-7679.
 8. SEKOT, Aleš. Violence in sports. In Local Sport in Europe. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009. p. 223-232, 10 pp. European Association for the Sociology of Sport. ISBN 978-3-8309-2015-1.
 9. 2008

 10. HODAŇ, Bohuslav. Considerations on the problem of relationship between movement and health. Gymnica - Acta Univ. Palacki, Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, vol. 38, No 3. ISSN 1212-1185.
 11. JUŘÍKOVÁ, Jana and Danka MASCHTOVSKÁ. How do 10 years old children visiting the primary school in Nova Dubnica (The Slovak Republic) spend their leisure time. In Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků. XXV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany, 2008. p. CD-ROM, 10 pp. ISBN 978-80-7231-228-3.
 12. NUMERATO, Dino. Media Activities and Reflexivity: The Case of Czech Sports Actors. Media Studies, 2008, vol. 3, No 3, p. 257-277. ISSN 1801-9978.
 13. NUMERATO, Dino. Mediální aktivita a reflexivita sportovních aktérů. Mediální studia, 2008, vol. 3, No 2, p. 154-174. ISSN 1801-9978.
 14. SEKOT, Aleš. Mediální sport jako forma masové kultury (Medial sport as aform of mass culture). In Média, sport a jejich role v aktivním životním stylu. 1. vyd. Praha: Karlova univerzita, 2008. p. 9-19, 11 pp. ISBN 978-80-86317-65-6.
 15. NOVOTNÝ, Jan, Jiří JANČÍK, Eva MATĚJŮ and Karel SCHNELLER. Náhlá smrt mladého fotbalisty (Sudden death of young football player). In 6.ročník mezinárodní vědecké konference Sport a kvalita života. 2008. ISBN 978-80-210-4716-7.
 16. SEKOT, Aleš and Zuzana BRÁZDOVÁ. Physical Activity and Nutrition as the Social Factors Influencing the Epidemic of Obesity. Studia Sportiva, Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2008, vol. 2, No 1, p. 112-125. ISSN 1802-7679.
 17. SEKOT, Aleš. Physical activity: Socio cultural aspects (hysical activity: Socio cultural aspects). In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 1-16, 16 pp. ISBN 978-80-210-4716-7.
 18. SEKOT, Aleš. Physical Activity versus Inactivity. In 5th Conference eass, Bled 2008. 2008. ISBN 978-961-6583-60-2.
 19. SEKOT, Aleš. Physical Activity versus Obesity: Sociological Aspects. Educatio Artis Gymnasticale, Cluj-Napoca: Studia Universitatis Babes-Bolyai, 2008, 3/2008, No 3, p. 51-72. ISSN 1453-4223.
 20. SEKOT, Aleš. Podnětné rokování sociologů o sportu (Inspiring discussion the sociologists on sport). Studia Sportiva, Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 2, No 1, p. 143-144. ISSN 1802-7679.
 21. SEKOT, Aleš. Politologický a sociálněpsychologický vhled do fenoménu fotbalového chuligánství (Politological and social-psychological insight into a phenomenon of football hooliganism). Studia sportiva, Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 2, No 1, p. 132-133. ISSN 1802-7679.
 22. BERNACIKOVÁ, Martina and Jan NOVOTNÝ. První zkušenosti s Oxycon Mobile na Fakultě sportovních studií (First experience with Oxycon Mobile at Faculty of Sports Studies). Studia Sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2008, 2008/2, No 2, p. 100-104. ISSN 1802-7679.
 23. SEKOT, Aleš. Rituály ve sportu (Rites in sport). Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2008, 41/2008, No 3, p. 8-16. ISSN 1211-3387.
 24. SEKOT, Aleš. Sedentary Lifestyle as a Social Factor Influencing the Epidemic of Obesity. In Sport, Culture and Society: an Account of Views and Perspectives on Social Issues in Continent (and Beyond). Ljubljana: University of Ljubljana, 2008. p. 33-38, 6 pp. Sport and Society. ISBN 978-961-6583-70-1.
 25. SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu (Sociological problems of sports). 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2008. 224 pp. Sociologie. ISBN 978-80-247-2562-8.
 26. SEKOT, Aleš. Sport - významný společenský a kulturní fenomén (Sport - an important socio-cultural phenomenon). Contact, Praha: Chambre de Comerce Franco-Tchékue, 2008, vol. 1, No 50, p. 14.
 27. SEKOT, Aleš. Sport versus sportovní etika (Sport versus sport ethic). Rozrazil - revue na provázku, Brno: Centrum pro kulturu a společnost, 2008, vol. 2008, No 5, p. 33-34. ISSN 1801-4755.
 28. SEKOT, Aleš. Sportovní trénink v kontextu praxe sociální pedagogiky (Sportive treaning in the context of teh frame of social pedagogy). In Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2008. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2008. p. 346-359, 14 pp. ISBN 978-80-87182-01-7.
 29. SEKOT, Aleš. Sportovní trénink versus osobnostní rozvoj (Sports training versus personal development). In K sobě, k druhým, k profesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 119-123, 4 pp. ISBN 978-80-210-4595-8.
 30. SEKOT, Aleš. Sportovní trénink versus studium (Sport treaning versus study). Unuversitas, Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 41, No 4, p. 77-81. ISSN 1211-3387.
 31. SEKOT, Aleš. Tšekin tasavallan liikuntakulttuuri (Sport in Czech Republic). Idäntutkimus, Helsinki: Urheilu, 2008, 4/2008, No 4, p. 54-61. ISSN 1237-6051.
 32. SEKOT, Aleš. Tyson Maradona a ti druzí rváči (Tyson, Maradona and those other rowdies). Brno: Rovnost, 2008. 2 pp. Bellevue. ISSN 0862-7967.
 33. 2007

 34. SEKOT, Aleš. Bedřich Ladislav: Fotbal - rituální hra naší doby (Bedřich Ladislav - Ritual game of present time). Universitas, Brno: Masarykova universita, 2007, vol. 39, No 1, p. 75-76. ISSN 1211-3387.
 35. ONDRÁČEK, Jan. Cykloturistika (Biketouring). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 123 pp. Cykloturistika. ISBN 978-80-210-4443-2.
 36. SEKOT, Aleš. Doping and young people: Sociological dimensions. (Doping and young people: Sociological dimensions). In The changing role of public, civic and and private sectors in sport culture. 1. vyd. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finland, 2007. p. 90-102, 13 pp. Research Reports No. 3/2007. ISBN 978-951-39-2828-5.
 37. SEKOT, Aleš. Evropská konference sociologie sportu počtvrté: Münster 2007 (The European Conference of Sociology of Sport for Fourth: Münster 2007). Studia Sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007, vol. 1, 2007/1, p. 80-81. ISSN 1802-7679.
 38. SEKOT, Aleš. Fotbaloví chuligáni prizmatem sociologie (Football hooligans as a sociological topic). In Aktuální otázky sociologie sportu (CD ROM). 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2007. p. 80-85, 6 pp. ISBN 978-80-86317-55-7.
 39. SEKOT, Aleš. Lokální sport v Evropě. Čtvrtá konference Evropské asociace sociologie sportu (EASS). (Local sport in Europe. 4th Conference of EASS.). Sociologie sportu, Praha: Sociologický ústav ČAV, 2007, vol. 43, No 4, p. 878-880. ISSN 0038-0288.
 40. SEKOT, Aleš. Násilí ve sportu (Violence in Sport). Unuversitas, Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 2007, No 2, p. 7-16. ISSN 1211-3387.
 41. SEKOT, Aleš. Násilí ve sportu: fotbaloví chuligáni (Violence in Sport: Football Hooligans). In Násilí z pohledu společenských věd. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2007. p. 157-165, 9 pp. ISBN 978-80-7251-253-9.
 42. SEKOT, Aleš. Obezita versus fyzická aktivita (Obesity versus physical activity). Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 2007, No 4, p. 7-12. ISSN 1211-3387.
 43. JŮVA, Vladimír. Ohlédnutí za prvními třemi ročníky časopisu Sport a společnost. Studia sportiva, Brno: FSpS MU, 2007, vol. 1, No 1, p. 77-78. ISSN 1802-7679.
 44. JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu v Německu - geneze, koncepce a výzkum (Sport Pedagogy in German - Progression, Conception and Research Subjects). Studia sportiva, Brno: FSpS MU, 2007, vol. 1, No 1, p. 52-65. ISSN 1802-7679.
 45. SEKOT, Aleš. Řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol 3182/2006 "Inovace studijního předmětu sociologie a sociologie sportu" (Solution of the project "The fund of of an dfevelopment of high schools 33182/2006 "The Innovation of study subject sociology and sociology of sport"). In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. p. 39-45, 6 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-146-1.
 46. SEKOT, Aleš. Socializace: rekreační versus vrcholový sport (Socialization via sport: Leisure versus top sport). In Sport a kvalita života 2007 (CD ROM). 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007. p. 122 (CD ROM), 14 pp. ISBN 978-80-210-4435-7.
 47. SEKOT, Aleš. Sociologické dimenze sportu (Sociological dimensions of sport). Studia Sportiva, Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2007, vol. 1, 2007/1, p. 66-75. ISSN 1802-7679.
 48. SEKOT, Aleš. Sociologický pohled na sport: Konceptuální východiska (Sociological view at sport. Conceptual terminus a quo). Česká kinantropologie, Praha: Česká kínantropologická společnost, 2007, vol. 11, No 1, p. 53-61. ISSN 1211-9261.
 49. SEKOT, Aleš. Sport a divácké násilí - fotbaloví chuligáni (Sport and Spectator´s Violence - Football Hooliganism). In Spoleczne i kulturowe wartosci sportu. 1. vyd. Varšava: Akademie tělesné výchovy, 2007. p. 182-195, 14 pp. Sport. ISBN 978-83-89630-57-5.
 50. SEKOT, Aleš. Sport and Spectator Aggression Behaviour - Football Hooliganism (Sport and Spectator Aggression behaviour - Football Hooliganism). In Social and Cultural Aspects of Sport (ed by J. Kosziewicz). 1. vyd. Warszawa: Akademie tělesné výchovy, 2007. p. 181-193, 13 pp. Sport. ISBN 978-83-89630-58-2.
 51. JŮVA, Vladimír. Sport jako součást edukace? K současnému zaměření pedagogiky sportu (Sport as a Component of Education?). Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 2007, No 3, p. 3-8. ISSN 1211-3395.
 52. SEKOT, Aleš. Sport vs. volný čas (Sport vs. leisure). In Výchova a volný čas (2) Tomáš Čech (ed.). 1. vyd. Brno: MSD, spol. sr.o., 2007. p. 53-56, 4 pp. ISBN 978-80-86633-97-8.
 53. SEKOT, Aleš. Violence in Sport. In Local Sport in Europe. 2007. ISBN 978-3-00-021468-4.
 54. SEKOT, Aleš. Women and Sport - Sociological and Historical Dimensions (Women and Sport - Sociological and Historical Dimensins). In Social Dimensions of Sport and Recreation Devolopment in Central European Countries. 1. vyd. Bratislava: National Sport center, 2007. p. 37-45, 9 pp. Recreation Sport. ISBN 978-80-969702-0-9.
 55. SEKOT, Aleš. Women and Sport: Sociological and historical dimensions. In The changing role of public, civic, and private sectors in sport culture. 1. vyd. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finland, 2007. p. 267-276, 10 pp. Research Reports No. 3/2007. ISBN 978-951-39-2828-5.
 56. SEKOT, Aleš. Ženy a sport (Women and Sport). Tělesná kultura, Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2007, vol. 30, No 2, p. 25-42. ISSN 1211-6521.
 57. 2006

 58. JŮVA, Vladimír. A sport, mint az identitás kialakulásának jelensége (Sport as a phenomenon of identity development). In SEEBAUER, Renate. Az Európában fellelhetö identitásoktól az európai identitásig. Brno: Paido, 2006. p. 70-76, 7 pp. ISBN 80-7315-129-4.
 59. SEKOT, Aleš. Doping and Young People - Sociological Dimensions. In The Changing Role of Public, Civic and Private Sectors in Sport Culture, 3rd EASS Conference. 2006. ISBN 951-39-2549-8.
 60. SEKOT, Aleš. Emancipation Process of Women in Sport: Czech Example. In The Civic Role of Public, Civic and Private Sectors in Sport Culture. 3rd EASS Conferencee. 2006. ISBN 951-39-2549-8.
 61. SEKOT, Aleš. Finské rokování sociologů sportu (The Debates of Sport Sociologists in Finland). In Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 135-136, 2 pp. ISBN 80-210-4136-6.
 62. SEKOT, Aleš. K problematice sportovních subkultur (Towards a Probleme of Sport Subcultures). In Sport a kvalita života 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 104-118. ISBN 80-210-4145-5.
 63. SEKOT, Aleš. K sociálním aspektům profesní pozice trenéra (To Social Aspects of the Professional Position of the Coach). In Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 13-30, 16 pp. ISBN 80-210-4136-6.
 64. REGULI, Zdenko and Radim ŠÍP. Myšlenková východiska evropského trenéra a "trenéra" budó (Ideological Background of a European Trainer and a Trainer of Budo). In Sborník prací Fakulty sportovních studií, I. ročník: Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 67-84, 17 pp. ISBN 80-210-4136-6.
 65. SEKOT, Aleš. Násilí ve sportu (Violence in Sports). In Násilí ve výchově, umění a sportu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2006. p. 50-72, 23 pp. ISBN 80-7290-272-5.
 66. DRÁBEK, Pavel. Shakespearovi sportovci (Shakespeare's Sportsmen). Rozrazil, Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2006, 6/1, No 6, p. 76-81. ISSN 1801-4755.
 67. SEKOT, Aleš. Sociologie sportu (Sociology of Sport). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita a Paido, 2006. 412 pp. Pedagogická edice. ISBN 80-210-4201-X.
 68. SEKOT, Aleš. Sociology of Sport: Topical Issues. 1. vyd. BRNO: Masarykova univezita a Paido, 2006. 130 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-210-4151-X.
 69. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Sport a fanoušci v antice (The sport and fans in Antiquity). Brno, 2006. 2 pp. Rozrazil 2006, č. 1.
 70. GREXA, Ján. Šport a kvalita života, historické paralely (Sport and Life Quality, Historical Paralels). In Sport a kvalita života 2006. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2006. 8 pp. ISBN 80-210-4145-5.
 71. CHARVÁT, Michal, Marie BLAHUTKOVÁ and Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. The Influence of Sport on Quality of Life in the Adult Population. In Aging and Physical activity 2006. Poznaň: Univerzity School of Physical Education, 2006. p. 5. ISBN 83-923916-2-4.
 72. BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Michal CHARVÁT, Jitka KOPŘIVOVÁ and Jan NOVOTNÝ. The Influnce of Sport on Quality of Life in the Adult Population. In Acta Math.Univ.M. Belii. první. Slovensko: UMB BB, 2006. p. 29-40, 12 pp. ISBN 80-8083-312-5.
 73. ŠÍP, Radim. The Middle Ages, Body, and Sport. In A sport és tudomány napja. 1. vyd. Pécs: University of Pécs, 2006. p. 12-16, 5 pp. ISBN 963-642-093-9.
 74. SEKOT, Aleš. Ve světě sportu (In the world of sports). Anthropos, Bratislava: Časopis pre humanitné a sociálne poznani, 2006, vol. 1, No 10, p. 11-18. ISSN 1336-5541.
 75. NOVOTNÁ, Martina and Jan NOVOTNÝ. Vliv oxygenované vody na saturaci hemoglobinu kyslíkem (Influence of oxygenated water drinking on oxygen saturation of haemoglobin). In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 82-87. ISBN 80-210-4145-5.
 76. SEKOT, Aleš. Ženy a sport (Women and Sports). Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2006, vol. 2006, No 3, p. 3-11. ISSN 1211-3387.
 77. 2005

 78. NOVOTNÝ, Jan. Astma a sport (Asthma and sport). In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2005. p. 116-122. ISBN 80-210-3863-2.
 79. SEKOT, Aleš. Doping a mládež - sociologické dimenze (Doping and youth - sociological dimensions). In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. p. 282-296, 15 pp. ISBN 80-244-1116-4.
 80. SEKOT, Aleš. Doping ve sportu u mládeže v České republice v roce 2004 (Doping in sport" Youth in Czech republic in 2004). In SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Josef NEKOLA and Jan ZIMMER. Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 131. ISBN 80-951B-2005.
 81. SEBERA, Martin, Pavlína RALEVSKÁ and Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Doping ve sportu u současných adolescentů (Doping in Sport in Contemporary Adolescents). In Primární prevence rizikového chování. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze, 2005. p. 29.
 82. SEKOT, Aleš. Globalizace versus sportovní migrace (Globalisation versus sport migration). In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. 1. vyd. Olomouc, 2005. p. 89-101, 13 pp. ISBN 80-244-1116-4.
 83. CHARVÁT, Michal. Changes in olympism in the epoch of globalization. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. Olomouc: FTK UP, 2005. p. 368-373, 6 pp. ISBN 80-244-1116-4.
 84. HODAŇ, Bohuslav. Reflection of Social Changes in Development of Physical Culture. In Physical Activity in the Integrating Europe. Warsaw, Poland: Akademia Wychowania Fizycznego, 2005. 9 pp. ISBN 83-89630-80-X.
 85. SEKOT, Aleš. Sociologie sportu jako předmět univerzitního studia (Sociology of sports as a part of university curriculum). In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. p. 51-56, 6 pp. ISBN 80-7315-112-X.
 86. SEKOT, Aleš. Sokol versus olympismus (Sokol versus olympism). Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 2005, No 3, p. 11-14. ISSN 1211-3384.
 87. SEKOT, Aleš. Sport a mládež (Sport and youth). In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova universita v Brně, 2005. p. 135-136, 2 pp. ISBN 80-951B-2005.
 88. JŮVA, Vladimír. Sport as a phenomenon of identity development. In SEEBAUER, Renate, Zdeněk HELUS and Emmanuel KOLIADIS. From Identities in Europe to European Identities. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. p. 71-76, 6 pp. ISBN 80-7315-091-3.
 89. SEKOT, Aleš. Sport mobility: global dimensions. In SCSS: 10th Annual Congress: Abstract Book (+ CD ROOM). 1. vyd. Beograd: ECSS, 2005. p. 338-339, CD6 s. ISBN 86-906485-2-6.
 90. SEKOT, Aleš. Sportovní mobilita versus globalizace (Sport mobility versus globalization). Universitas, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, vol. 2005, No 4, p. 3-14. ISSN 1211-3384.
 91. SEKOT, Aleš. The Socio-cultural Phenomenon of Global Mobility (The Socio-cultural Phenomenon of Global Sport Mobility). HUMAN MOVEMENT, Wroclaw: Akademie sportu, 2005, vol. 2005, 6 (1), p. 59-65. ISSN 1732-3991.
 92. ŠLESINGEROVÁ, Eva. Vidět krásné (Seeing the Beatiful). Revue pro média, Brno, 2005, 1/2005, No 1, p. 18-25. ISSN 1214-7494.
 93. SEKOT, Aleš. Výzkum zneužívání dopingových látek ve sportu u adolescentů v ČR (Research of doping abuse among adolescents i CR). In SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ and Jan NOVOTNÝ. Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. p. 304-315, 12 pp. ISBN 80-244-116-4.
 94. BURIAN, Daniel and Jan NOVOTNÝ. Změna hrudní kyfózy u mužů během kurzu vodní turistiky (Modification of thoracal kyphosis of men during the course of white-water riding). In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2005. p. 27-29. ISBN 80-210-3863-2.
 95. SEKOT, Aleš. Ženy a sport - sociologické a historické dimenze (Woemen and sport - sociological and historical dimensions). Tělesná výchova a šport, Bratislava: MŠSR, 2005, XV., 3-4, p. 59-62. ISSN 1335-2245.
 96. 2004

 97. SEKOT, Aleš, Martin SEBERA, Marie BLAHUTKOVÁ, Jan NOVOTNÝ and Jaroslav NEKOLA. Doping ve sportu a jeho hodnocení mezi mládeží ve Znojemském regionu (Doping in sport and its evaluation in settings of youth of Znojmo region). In Sport a kvalita života (CD ROM). Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2004. p. 75-77. ISBN 80-210-3541-2.
 98. MUŽÍK, Vladislav. Europäisches Jahr der Erziehung durch Sport - Länderbericht Tschechische Republik. Bewegunserziehung, 2004, roč. 58, No 5, p. 14-15. ISSN 1726-4375.
 99. JŮVA, Vladimír. Evropský rok výchovy prostřednictvím sportu (European Year Education through Sport). Komenský, Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2004, r. 128, č. 3, p. 30-31. ISSN 0323-0449.
 100. SEKOT, Aleš. Globalizace versus sportovní mobilita: nové téma sociologie sportu (Globalisation versus sport mobility: new topis for sociology of sport). Acta Facultatis Educations Physicae Universitatis Comeniane. Publicatio XLV, Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2004, XLV, p. 169-180. ISSN 80-223-2014-5.
 101. SEKOT, Aleš. Globální aspekty soudobého sportu (Global aspects of contemporary sports). In Tělesná výchova a sport 2004, Liberec-Euroregion Nisa. 1. vyd. Liberec: Technická unoverzita v Liberci, 2004. p. 308-313, 6 pp. ISBN 80-7083-901-5.
 102. KORVAS, Pavel and Eduard HOFMANN. Integrace TVa sportu do výuky odborných předmětů na fakultách MU (The Integration of Sport to the Education of Special Subjects on MU). In Sport a kvalita života. I. Brno: Fakulta sportovních studií, MU v Brně, 2004. p. 45. ISBN 80-210-3541-2.
 103. SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ and Martin SEBERA. Kapitoly ze sportu (Wording on Sports). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 200 pp. ISBN 80-210-3531-5.
 104. SEKOT, Aleš and Tomáš ČECH. Socializační aspekty sportování v kontextu volnočasových aktivit. In WIEGEROVÁ, A. (ed.) Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Bratislava: PdF UK, 2004. p. 155-158, 4 pp. ISBN 80-969146-0-X.
 105. SEKOT (ED.), Sekot, Oborný OBORNÝ, Jůva JŮVA and Leška LEŠKA. Sociální dimenze sportu (Social dimension of sport). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 245 pp. ISBN 80-210-3581-1.
 106. PAVLÍK, Josef and Martin SEBERA. SPORT A KVALITA ŽIVOTA (SPORT AND QUALITY OF LIFE). 2004.
 107. JŮVA, Vladimír. Sport a sociální edukace (Sport and social education). In SEKOT, Aleš, Dušan LEŠKA and Jozef OBORNÝ. Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 211-239, 29 pp. ISBN 80-210-3581-1.
 108. JŮVA, Vladimír. Sport als Phänomen der Identitätsentfaltung (Sport as a phenomenon of identity development). In SEEBAUER, Renate, Zdeněk HELUS and Emmanuel KOLIADIS. Von Identitäten in Europa zu europaischen Identitäten. 1. vyd. Brno: Paido, 2004. p. 71-76, 6 pp. ISBN 80-7315-088-3.
 109. JŮVA, Vladimír. Sport jako fenomén utvářející identitu v České republice (Sport as a phenomenon of identity development in Czech Republic). In SEEBAUER, Renate and Zdeněk HELUS. Od identit v Evropě k evropským identitám. 1. vyd. Brno: Paido, 2004. p. 70-76, 7 pp. ISBN 80-7315-089-1.
 110. SEKOT, Aleš. Sport mobility in a changing Europe: a global aspect. European Journal for Sport and Society, Münster/New York/München/Berlin: Waxmann, 2004, vol. 1, No 2, p. 103-114. ISSN 1613-8171.
 111. SEKOT, Aleš. Sport Mobility in Changing Europe: A Global Aspect. Collective volume. In Sports Involvement in a Changing Europe. 1. vyd. Rzeszów: EASS, 2004. p. 15-16, 2 pp.
 112. SEKOT, Aleš. Sport Mobility in Changing Europe: Global Aspects (Sport mobility in Changing Europe: Global Aspects). In Sports Involvement in Changing Europe. 1. vyd. Rzewszów: KORAW: Uniwersytet Rzeszowski, 2004. p. 48-60, 12 pp. ISBN 83-89721-02-3.
 113. SEKOT, Aleš and Michal CHARVÁT. Sport Mobility in the Context of Globalization (Sport Mobility in the Context of Globalization). In Physical Activity in Integrating Europe. 1. vyd. Warszawa: The Józef Pilsucki Academy of Physical Education, 2004. p. 82-91, 10 pp. ISBN 83-89630-80-X.
 114. JOSEFÍK, Zdeněk. Sport na Masarykově univerzitě v Brně (Sport at Masaryk Univerzity in Brno). In Sborník referátů z mezinárodní konference "Sport a kvalita života" 11.-12.11.2005. 1. vyd. Fakulta sportovních studií MU v Brně: Masarykova univerzita, 2004. p. 35-35, 3 pp. ISBN 80-210-3541-2.
 115. SEKOT, Aleš. Sport v měnící se Evropě (Sport in changing Europa). Brno: Univerzitní noviny, 2004, vol. 11, 4-12, p. 42-44. ISSN 1211-6866.
 116. NOVOTNÝ, Jan. Sport, zdraví a kvalita života (Sport, health and quality of life). In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2004. p. 65-71. ISBN 80-210-3541-2.
 117. SEKOT, Aleš. Sportovci v médiích v průběhu Olympijských her v Athénách 2004 (CD ROM) (The athletes in mass media in the course of Olympic games Athens 2004). In KADLEC, Petr and Ivo MACHÁT. Sport a kvalita života (CD - ROM). Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2004. p. 37-40. ISBN 80-210-3541-2.
 118. BALHAROVÁ, Jana and Lubomír KUKLA. Tělesná zdatnost dětské populace (Physical fitness of children population). In Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister and Principal, 2004. p. 54-66, 22 pp. ISBN 80-86598-84-5.
 119. JŮVA, Vladimír. Zahájení Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu v Rakousku (Opening Ceremony of European Year of Education through Sport in Austria). Univerzitní noviny, Brno: Masarykova univerzita, 2004, r. 11, č. 2, p. 15-16. ISSN 1211-6866.
 120. SEKOT, Aleš. Ženy a sport - sociologické dimenze (CD - ROM) (Women and Sport - Sociological Dimensions). In Sport a kvalita života (CD ROM). 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studíí MU, 2004. p. 77-78, 24 pp. ISBN 80-210-3541-2.
 121. 2003

 122. JŮVA, Vladimír. Haag, H., Hummel, A. (ed.) Handbuch Sportpädagogik. Pedagogická orientace, Brno, 2003, vol. 2003, No 2, p. 123-126. ISSN 1211-4669.
 123. NOVOTNÝ, Jan, Martina NOVOTNÁ and Daniel BURIAN. Onemocnění páteře a sport (Spinal disorders and sport). In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Brno: Fakulta sportovních stidií, 2003. p. 50. ISBN 80-210-3261-8.
 124. JŮVA, Vladimír. Rozvoj německé pedagogiky sportu (Development of German Sport Education). Univerzitní noviny, Brno: Masarykova univerzita, 2003, r. 10, č. 9, p. 23-25. ISSN 1211-6866.
 125. SEKOT, Ales. Socializace sportem - nezastupitelná součást výchovného procesu. In: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání (CD-ROM), Brno: Masarykova universita, Pedagogocká fakulta, 2003. (Socialization hkrough sport - an integral part of the process of socialization). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání, ČAPV Brno. Brno: Paido, 2003. 4 pp. ISBN 80-7315-084-8.
 126. SEKOT, Aleš. Sociology of sport - An Introduction (Sociology of Sport - An Introduction). Brno: Paido, 2003. 64 pp. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-044-1.
 127. SEKOT, Aleš. Sport - sociálně kulturní fenomén (Sport - social and cultural phenomenon). In: Leska, D., Oborný, J. (eds) telesná výchova a šport v kultúre spoločnosti. In Vělecná výchova a šport v kultúre spoločnosti (Monografický sborník veeckých a odborných prác). Bratislava: Slovenská vedecká spoločnost: FTVS UK Bratislava, 2003. p. 172-176, 5 pp. ISBN 80-89075-20-7.
 128. SEKOT, aleš. Sport a ekonomie: mezinárodne v Athénách (Sport and economy: At international leven in Athens). Brno: Masarykova univerzita, 2003, vol. 10, 3/2003, p. 12-13. ISSN 1211-6866.
 129. SEKOT, Aleš. Sport a společnost (Sport and Society). Brno: Paido, FSpS MU, 2003. 196 pp. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-047-6.
 130. SEKOT, Aleš. Sportovní aktivity: nejednoznačné hodnotové směřování (Příspěvek k sociologii sportu) In: Tělesná kultura: recenzované periodikum FTK UP Olomouc (Sport activities: AAn contribution to sociology of sport). Tělesná kultura, Olomouc: Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc, 2003, sv.28, č.1, p. 49-66. ISSN 1211-6521.
 131. 2002

 132. NOVOTNÝ, Jan. Asthma bronchiale a sport (Asthma and sport). Alergie, Praha: Tigis s.r.o., 2002, vol. 4, No 3, p. 225-227. ISSN 1212-3536.
 133. SEKOT, aleš. Komerční přehlídka sportovního života (Commercial fair of sport life). Univerzitní noviny, Brno: Masarykova univerzita, 2002, vol. 9, No 12, p. 13-14. ISSN 1211-6866.
 134. MARKOVÁ, Hana. Stručný přehled pohybových aktivit studentů SŠ pro TPM Kociánka, Brno (A brief overview of motion activities of the students of SS pro TPM Kociánka, Brno). In Sborník z mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: PdF UP, 2002. p. 178-179, 2 pp. ISBN 80-244-0389-7.
 135. 2001

 136. CHARVÁT, Michal and Marie BLAHUTKOVÁ. Podíl tělesné výchovy a sportu na formování profilu osobnosti u adolescentů (Proportion of physical education and sport in formation of profile on personality in adolescents). In Psychologické otázky adolescence. první. Blansko: Psychologický ústav AV ČR, nakl. Albert, 2001. p. 129-137. ISBN 80-7326-001-8.
 137. VILÍMOVÁ, Vlasta and Alena HURYCHOVÁ. Tělesná výchova a sport jako prostředek harmonického rozvoje dětí a mládeže (Physical education and sport communicate development children and young). 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně: Masarykova univerzita, Brno, 2001. 3 pp. Sborník praci pedagogické fakulty MU v Brně č. 162. ISBN 80-210-2712-6.
 138. 1996

 139. KORVAS, Pavel. Úspěšnost při organizování nových forem LVK,ZVK a soutěží v přírodě na LF MU v Brně. Plzeň: ZČU Plzeň, 1996. s.87-90. Tělesná výchova a sport na vysokých školách v ČR. ISBN 80-7082-310-0.
 140. 1994

 141. KORVAS, Pavel. Zkušenosti se zaváděním některých nových forem sportů a pobytů v přírodě na LF MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994. s.228-9. Sborník prací PdF MU,svazek 128,řada tělových.č.9. ISBN 80-210-0874-1.
Display details
Displayed: 16. 6. 2019 10:52