Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. JANOSZOWSKÁ, Dagmar, Alena ŠPANOVÁ, Bohuslav RITTICH and Daniel HORÁK. Separace amplikonů specifických pro rod Lactobacillus s využitím magnetického nosiče (Separation of amplicons specific for genus Lactobacillus by magnetic carrier). In XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, Brno - Přírodovědecká fakulta, 2008, p. 72. ISBN 978-80-210-4526-2.

  2007

  1. PETRLOVÁ, Jitka, Michal MASAŘÍK, David POTĚŠIL, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Zeptomole detection of streptavidin using carbon paste electrode and square-wave voltammetry. Electroanalysis. Germany, Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2007, vol. 19, No 11, p. 1177-1182. ISSN 1040-0397. Available from: https://dx.doi.org/10.1002/elan.200603837.

  2006

  1. PETRLOVÁ, Jitka, Miroslava BEKLOVÁ, David POTĚŠIL, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Ladislav HAVEL and René KIZEK. Avidin a streptavidin - možnosti jejich elektroanalytického stanovení (Avidin and streptavidin - ways how they can be determined using electroanalytically techniques). In Vyziva zvirat 2006 - PROTEINY. první. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, 2006, p. 194-200, 400 pp. ISBN 80-7157-954-8.

  2004

  1. MASAŘÍK, Michal, René KIZEK, Jan VACEK, Libuše TRNKOVÁ, Ladislav HAVEL and František JELEN. Využití avidin-biotinové technologie pro elektrochemickou detekci nukleových kyselin (Application of the avidin-biotin technology for electrochemical detection of nucleic acids). In Sborník příspěvků VIII. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita v Brně, Česká republika, 2004, p. 54-55. ISBN 80-210-3321-5.

  2003

  1. MASAŘÍK, Michal, René KIZEK, K.J. KRAMER, Sabina BILLOVÁ, Marie BRÁZDOVÁ, Jan VACEK, Michele BAILEY, František JELEN and A. J. HOWARD. Application of avidin-biotin technology and adsorptive transfer stripping square-wave voltammetry for detection of DNA hybridization and avidin in transgenic avidin maize. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2003, vol. 75, No 11, p. 2663-2669. ISSN 0003-2700.
Display details
Displayed: 21/7/2024 16:10