Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

    1. RADVAN, Michal. Perspektivy transferových daní v ČR (Perspectives of Transfer Taxes in the Czech Republic). In Stretnutie finančných právnikov – Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Financovanie verejnej správy (akuálne problémy). 1st ed. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2007. p. 153-159. ISBN 978-80-8054-410-2.
Display details
Displayed: 30/11/2023 21:39