Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora." ("Description of Drug Scene at MU in Brno and Preventive Measures Proposal. Stage 3: Monitoring of preventive activities at MU and their support".). 1st ed. Brno: PdF MU, 2008, 66 pp. Výzkumná zpráva.
   Name in Czech: "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora."
   Name (in English): "Description of Drug Scene at MU in Brno and Preventive Measures Proposal. Stage 3: Monitoring of preventive activities at MU and their support".
   RIV/00216224:14410/08:00032914 Survey and educational texts. Other medical fields. Czech. Czech Republic.
   Kachlík, Petr (203 Czech Republic, guarantor) -- Havelková, Marie (203 Czech Republic)
   Keywords in English: questionnaire; student hostel; maladaptation; habit-forming substances; prevention; survey; students; university; leisure; addiction

   Changed by: doc. MUDr. Marie Havelková, CSc., učo 1564. Changed: 10/3/2010 12:39.
Displayed: 18/6/2024 10:06