Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Libor KYNCL and Marie POLÁČKOVÁ. Respecting Environment in the Budgetary Legal Acts of the Czech Republic. In Sustainability Accounting and Reporting (at Macroeconomic and Microeconomic Level). 1st ed. Praha: Linde nakladatelství s.r.o., 2009, p. 56-63. Centre for Economic Studies. ISBN 978-80-86131-83-2.

  2008

  1. PROUZOVÁ, Zuzana and Marie HLADKÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2007. (Analysis of funding for NPOs from public budgets in 2007). 1st ed. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2008, 39 pp. Rozbory financování NNO z veřejných rozpočtů.
  2. PROUZOVÁ, Zuzana. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2006. (Analysis of funding for NPOs from selected public budgets 2006). Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2008, 37 pp. Rozbory financování NNO z veřejných rozpočtů.
  3. PROUZOVÁ, Zuzana and Marie HLADKÁ. Veřejné výdaje poskytnuté soukromým neziskovým organizacím v roce 2007 : data z Automatizovaného rozpočtového informačního systému (Public funding for NPOs in the 2007 : data from automated budget information system). 1st ed. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008, 28 pp. první. ISBN 978-80-904150-2-7.

  2007

  1. HLADKÁ, Marie and Zuzana PROUZOVÁ. Dotace a dotační politika České republiky vůči nestátním neziskovým organizací (Subsidies and Grant Policy towards Nonprofit Organisations). In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ and Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 237-246. ISBN 978-80-210-4423-4.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola (Municipalities in the Czech republic - management and it's control). In Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, p. 113-120. x, 1. ISBN 978-80-244-1834-6.

  2006

  1. POSPÍŠIL, Tomáš. Jak si stojí Ćeské dráhy v Evropské konkurenci (The Comparision European Railways). The Comparision European Railways. In Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti. 2006th ed. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, p. 119-123. ISBN 80-7194-904-3.

  2005

  1. KUTÁČEK, Stanislav and Jana VLČKOVÁ. Analysis of effectiveness of state funding of combined transport. dostupné on-line: ECTRI, 2005, 10 pp.

  2002

  1. KŘEPELKA, Filip. Některé aspekty kontroly státních podpor Evropskou komisí (Some Aspects of State Aid Control by European Commission). EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 2002, Roč. 11, č. 1-2, p. 21-26. ISSN 1210-3977.
Display details
Displayed: 20/6/2024 14:43